ไม่เอาโรงไฟฟ้า แต่ต้องการใช้ไฟฟ้า


         ไฟฟ้าที่คนไทยบริโภคในปัจจุบั?ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตจา??แหล่?ก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ ๖๙.?รองลงไปเป็นถ่านหิน ร้อยละ ๑๙.?อันดับสา?พลังน้?ร้อยละ ??อันดับสี?พลังงานทดแทน ร้อยละ ?๒๔ และอันดับห้า น้ำมันเต?น้ำมันดีเซ?ร้อยละ ?๗๑
    ก๊าซธรรมชาติ แม้เป็นเชื้อเพลิงสะอาด แต่การใช้ผลิตไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียวเกือบร้อยละ ๗๐ นั้น นับเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง เพราะปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของไทยและพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ในปัจจุบัน เหลืออยู่แถว ??ล้านล้านลูกบาศก์ฟุ?หรือมีให้ใช้อีกไม่เกิน ๖๐ ปี (กระทรวงพลังงาน)  
    ส่วนถ่านหิ?มีปริมาณสำรองมาก จัดหาได้ง่าย และต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกกว่าก๊าซธรรมชาติเกือบครึ่งต่อครึ่ง แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องมีระบบการจัดการมลพิษที่ด?/font>
    พลังงานนิวเคลียร?ราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติแล่ะถ่านหิน ไม่เกิดมลพิษ แต่ต้นทุนก่อสร้างสูง และต้องมีการดำเนินงานที่ดี และมีการจัดกากกัมมันตรังสี
    พลังงานชีวมว?เป็นพลังงานที่ได้มาจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรก?ได้ชื่อว่าเป็นพลังงานสะอาด แต่ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ การจัดหาในปัจจุบันยังไม่มั่นคง และยังไม่สามารถตอบโจทย์การลงทุนเชิงพาณิชย์
    พลังน้?ต้นทุนต่ำและเป็นพลังงานสะอาด แต่อุปสรรคคื?ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ให้สร้างเขื่อ?หรือที่พอจะสร้างได?ก็เสี่ยงต่อผลกระทบในระบบนิเว?/font>
    พลังลม แม้เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้า?เพราะต้นทุนต่ำ มีมลภาวะทางเสียงอยู่บ้าง แต่ก็ทำได้เฉพาะที่ เช่น ริมทะเลที่มีความเร็วลมเพียงพ?และเฉพาะการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
    พลังแสงแดด (solar cell) ปลอดมลภาวะ แต่ต้นทุนการก่อสร้างสู?เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ไทยต้องนำเข้า ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และยังคงผลิตไฟฟ้าได้ในขนาดเล็กเช่นกั?/font>
    เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการใช้พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ไปหนักอยู่กับก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ?และเพื่อความมั่นคงในการผลิ?ทั้งการจัดหาเชื้อเพลิง ราคาที่เป็นต้นทุนค่าเชื้อเพลิงกับการผลิตเชิงพาณิชย?และเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ โดยเฉพาะในราคาที่ไม่สู?การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไท?(กฟ?) ซึ่งเห็นว่าถ่านหินเป็นทางออกที่เหมาะสม เพราะเห็นว่าเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถจัดการกับปัญหามลภาวะได้ จึงมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี?เพราะภาคใต้กำลังมีปัญหาการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอในอนาคตอันใกล?
    แต่กระแสต่อต้า?เพราะกลัวมลภาว?โดยเฉพาะ 'กระบี่' ซึ่งมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าโครงการได้ จนรัฐบาลต้องล้มกระดา?เริ่มการประเมินผลกระทบใหม่ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม
    นี่คือบทเรียนที่ไม่ใช่ครั้งแรก โดยเฉพาะ กฟ? ซึ่งเคยมีประสบการณ์หลายปีมาแล้วกับเขื่อนน้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี
    อย่างไรก็ตาม กฟ? รักชาติเหมือนคนไทย แต่มีภาระรับผิดชอบที่ต้องผลิตหรือจัดหาไฟฟ้าให้คนไทยได้ใช?ขณะที่ผู้ใช้ ก็ยังจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการงานและชีวิตประจำวั?ไม่อาจปัดเรื่องให้พ้นตัวหรือพ้นไปเสียจากชุมชนของตน
    การหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เท่านั้?ประโยชน์จึงจะตกแก่ทุกฝ่า?/font>

บรรยงค?สุวรรณผ่อง
  ฉบับปี 2555  Click
  ฉบับปี 2556  Click
  ฉบับปี 2557  Click
  ฉบับปี 2558  Click
  • อีคอนนิวส์ฉบับ 596 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ข้อควา?บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกั?/font> ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org