พายุ 'เซินกา' กับบทเรียนทางการสื่อสาร


พฤหัสบดี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๓ นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยา โดยนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดี ออกประกาศบนเว็บท่า เตือนพายุดีเปรสชัน 'เซินกา' (Sonca) ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ซึ่งจะมีฝนตกบริเวณกว้าง กับมีฝนตกหนักถึง 'หนักมาก' หลายพื้นที่ จึงให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยแสดงรายชื่อจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบในวันศุกร์ ๒๗ และเสาร์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับแจ้งการประกาศครั้งต่อไปในวันศุกร์ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. 
    เหตุการณ์เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ คือน้ำท่วมฉับพลันหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น จังหวัดสกลนคร ถูกน้ำท่วม 'หนักมาก' ตั้งแต่วันเสาร์ ๒๘ กรกฎาคม ต้องยกระดับขึ้นเป็นสถานการณ์อุทกภัย
    ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนข้าวของเครื่องใช้และสินค้า อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอุปโภคบริโภคเสียหาย แม้แต่รถยนต์ยังเคลื่อนย้ายไม่ทัน ถูกน้ำท่วมมิดหลังคา
    สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ มีข้อสังเกตไปยังหน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
    ๑. ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อ ๒๓ นาฬิกา ของพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม เป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่หลับนอน และมีประกาศความคืบหน้าอีกครั้งในเวลา ๕ นาฬิกาของวันต่อไป ซึ่งคนส่วนน้อยตื่นนอนแล้ว ประเด็นก็คือ กรมอุตุนิยมฯ ได้ดำเนินกระบวนการสื่อสารในช่องทางอื่นใดที่มากไปกว่านี้หรือไม่ และอย่างไร เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานในจังหวัดเสี่ยงภัย และสื่อมวลชน แจ้งเตือนภัยในระดับและภาษาที่ประชาชนตื่นตัว จัดการป้องกันตนเองให้พ้นภัย หรือให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
    ๒. เชื่อว่าหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ แต่ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์อีกเช่นกัน ไม่ได้ตอบโจทย์เชิงป้องกัน - เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็สมควรมีการทบทวน โดยเฉพาะแผนการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตที่ครบกระบวนการ เพื่อให้ข่าวสารเข้าถึงผู้รับสารเป้าหมายอย่างทันการณ์
    ๓. ภาษาที่ใช้ในการรายงานเรื่องดินฟ้าอากาศ ทั้งประกาศของกรมอุตุนิยมเอง และที่ส่งให้สื่อมวลชนรายงานในปัจจุบันเป็นอย่างไร ที่ผ่านมา หรือแม้ในปัจจุบัน ศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยาเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย เมื่อยากต่อการตีความ ผู้รับสารจึงรู้สึกเฉย ๆ - ควรทบทวนอีกเช่นกัน โดยเฉพาะในยามที่เห็นว่าดินฟ้าอากาศผิดปกติค่อนข้างมาก อันอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    อยากเห็นสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร เป็นบทเรียนทางการสื่อสารสำคัญและครั้งสุดท้าย
     ภัยธรรมชาติ แม้ยากจะหลีกเลี่ยง แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินไม่ให้เสียหาย หรือเสียหายน้อยที่สุดได้

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
  ฉบับปี 2555  Click
  ฉบับปี 2556  Click
  ฉบับปี 2557  Click
  ฉบับปี 2558  Click
 • อีคอนนิวส์ฉบับ 601 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
 • ปฏิรูปสื่อออนไลน์! จากสังคมก้มหน้าสู่โลกจริง
 • คนไทยทำอะไรในยุค Thailand 4.0
 • ครึ่งหลังเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อโลก/ส่งออกฟื้น?
 • พัฒนา 'ย่านนวัตกรรม' ยกระดับประเทศไทย ๔.๐
 • ธุรกิจการเงินชิงฐานลูกค้าวินัยดี รับเกณฑ์ใหม่ IFRS 9
 • กสิกรไทยฯ ตั้งกองทุนพันล้าน สร้างนวัตกรรมการเงิน
 • ครึ่งแรกปี ๒๕๖๐ ตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัว
 • จุฬาฯ สร้างดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจอสังหาฯ
 • กระทรวงดิจิทัลฯ สร้าง 'ความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน'
 • คปภ. ร่วมสมาธนาคารไทยดูแลแบงก์แอสชัวรันส์
 • ปาฏิหาริย์มีจริง ?
 • จากฟ้าสู่ดิน:  ร.๙ กับภาษาไทย