• อีคอนนิวส์ ฉบับ 582 ประจำเดือนธันวาคม 2558
เมื่อรถไฟความเร็วสูงจีนบุกอาเซียน
    ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเป็นทางการ เศรษฐกิจโดยรวมของอาเซียนน่าจะได้อานิสงส์จากการประคับประคองการเติบโตภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
    คาดว่าปี ๒๕๕๙ เศรษฐกิจอาเซียนจะขยายตัวระหว่างร้อยละ ๔.๓ - ๕.๑ ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๘ ที่น่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ ๔.๔
การแข่งขันทางการค้าบนเส้นทาง 'เศรษฐกิจสีเขียว'
    อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา แม้จะทำให้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกสามารถก้าวผ่านความยากจนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว แต่การเร่งรัดพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้หลุดพ้นความยากจน ส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมและระดับคุณภาพระบบชีวภาพที่ย่ำแย่ลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาการกระจายรายได้ ความผันผวนราคาอาหาร วัตถุดิบและพลังงาน
สำรวจโอกาสลงทุนในอสังหาฯ อาเซียน
    เมื่อเปรียบเทียบตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน กรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจจะดูน่าสนใจทั้งในเชิงมูลค่าและจำนวนโครงการ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไม่แน่นอนในประเทศ รวมถึงโอกาสจากการเติบโตในภูมิภาคที่เปิดกว้างมากขึ้น 'ดร. โสภณ พรโชคชัย' ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ แนะว่าผู้ประกอบการควรแสวงหาตลาดใหม่เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า
ที่ดินแนวรถไฟฟ้าแถวไหนราคาพุ่ง
    ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เผยการมีรถไฟฟ้าทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินอย่างมหาศาล แนะรัฐบาลควรที่จะออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยเร็ว จะได้เก็บภาษีจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน
SCG คว้ารางวัล 'ยอดเยี่ยม' ๓ ปีซ้อน จากรายงานความยั่งยืน
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ประกาศผลรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๘ ที่มีบริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสนใจส่งรายงานเข้ารับการพิจารณามากถึง ๑๐๖ บริษัท แบ่งเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน ๙๒ บริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำนวน ๘ บริษัท และบริษัทเอกชนทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีก ๖ บริษัท
บีโอไอผ่านมาตรการเร่งรัดการลงทุนยกเว้นภาษีฯ นิติบุคคล
    คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน ครอบคลุมโครงการที่ยื่นขอส่งเสริมตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่เริ่มผลิตหรือให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๐ โดยให้
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีกไม่เกิน ๔ ปี พร้อมเพิ่ม ๑๐ ประเภทกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
'Ellie' ผลิตภัณฑ์ดูแลใบหน้า
    เอลลี่ (Ellie) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่วนันธร มิลินทางกูร ผู้ผลิตและจำหน่าย มีประสบการณ์ด้วยตนเองจากใบหน้าที่มีปัญหาค่อนข้างง่าย ต้องซื้อน้ำดื่มมาใช้ล้างหน้าเวลาไปต่างจังหวัด ว่ายน้ำในสระหรือทะเลก็แพ้ จนสิวเห่อ แล้วพบว่า เป็นเพราะใบหน้าขาดภูมิต้านทาน จึงเริ่มนำจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เคยทดลองใช้ และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาพัฒนา โดยใช้เวลาศึกษา ค้นคว้า และทดลอง เป็นเวลาเกือบสองปี จนได้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ 'Ellie' ๓ ชนิด

ชะตากรรมปาล์มน้ำมัน หลังประชาคมอาเซียน
    การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๗ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา มาเลเซียและอินโดนีเซียได้ลงนามจัดตั้งสภาประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม (Council of Palm Oil Producing Countries: CPOPC) ลักษณะเดียวกันกับองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน: โอเปก (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC) เนื่องจากทั้งสองประเทศ มีผลผลิตน้ำมันปาล์มรวมกัน ร้อยละ ๘๕ ของการผลิตทั่วโลก ส่วนไทย แม้จะเป็นลำดับที่ ๓ แต่ก็เพียงร้อยละ ๓ ของผลผลิตโลกเท่านั้น
จากฟ้าสู่ดิน: พระบรมราโชวาทในพรปีใหม่
     "... ขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ให้คิดให้ดี ให้รอบคอบ และรอบด้าน เพื่อให้การกระทำนั้น บังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ..." ปีใหม่ ๒๕๕๘
ว่าแล้ว ป.ป.ช. ต้องสองมาตรฐาน!
    หลังศาลอาญา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ยกฟ้องนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ตามที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษ กล่าวหาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๒๘๘ จากการใช้หรือสั่งให้ทหารใช้อาวุธปืนชนิดร้ายแรง ผลักดัน ควบคุมพื้นที่ และสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ระหว่าง ๗ เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'เชือกวิเศษ/รักนะเป็ดโง่' สุดยอดคำค้นใน Google ปี ๕๘
    Google ประกาศสุดยอดคำค้นหาประจำปี ๒๕๕๘ เนื้อหาด้านบันเทิงครอง ๑๐ อันดับดาวรุ่งพุ่งแรงปีนี้ บทพิสูจน์คนไทยกับความบันเทิงเป็นสิ่งคู่กันตลอดกาล  อย่างไรก็ตาม คนไทยยังคงเกาะติดกระแสข่าวตลอดเวลาทั้งข่าวในและนอกประเทศ มีการค้นหาข่าวความเคลื่อนไหวแผ่นดินไหวที่เนปาลจำนวนมากจนติดอันดับข่าวที่มีการค้นหามากที่สุด
เอไอเอสพร้อมรักษาคุณภาพบริการแม้ไม่ได้คลื่นใหม่
    เอไอเอส ยืนยันความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากว่า ๓๘ ล้านเลขหมาย มั่นใจมีทรัพยากรคลื่นความถี่และเงินลงทุนที่ต่อเนื่องเพียงพอให้บริการ ๓G และ ๔G อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่ทอดทิ้งลูกค้า ๒G ในคลื่น ๙๐๐ ที่หมดสัมปทาน ให้สามารถรับเครื่องใหม่ได้ฟรี
กนอ. เปิดแปลนนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง ๓
    กนอ. เผยความคืบหน้านิคมฯ เมืองยาง เฟส ๓ เปิดแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยนำยางมาเป็นวัสดุร่วมในการก่อสร้าง หวังเป็นต้นแบบการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางเป็นองค์ประกอบการเพื่อการผลิต

เราเรียกสิ่งนี้ว่า...
    โจรปล้นธนาคารที่กวงซู โจรตะโกนคำแรกเมื่อชักปืนออกมาว่า "ทุกคนอย่าขยับ เงินเป็นของรัฐ แต่ชีวิตเป็นของคุณ"
    ทุกคนนอนอย่างสงบบนพื้น ไม่มีใครเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องเงินของรัฐ
    เราเรียกสิ่งนี้ว่า 'เทคนิคการเปลี่ยนแนวคิด' บิดเบือนนิดเดียวความคิดเราก็เปลี่ยนไปไกลแล้ว