• อีคอนนิวส์ ฉบับ 578 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
'การทำงานของผู้สูงอายุ' ความจำเป็นที่ต้องผลักดัน
    ในรายงานภาวะทางสังคมฉบับล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำงานของผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยระบุว่า แม้จะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว แต่การตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรยังมีไม่มากนัก ทั้งการลดลงของวัยแรงงานที่จะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน ปัญหาความมั่นคงด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจากอายุที่ยืนนานขึ้น ทำให้เงินออมไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ขณะที่การพึ่งพิงจากบุตรหลานมีน้อยลง
ซีไอเอ็มบี ไทยฯ ชี้ AEC ปฏิวัติวงการแบงก์พาณิชย์
    สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยฯ วิเคราะห์การรวมกลุ่ม AEC นำมาซึ่งการปฏิวัติในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ การแข่งขันอยู่ที่ธนาคารใดสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดที่สุด ชี้การเปิดเสรีจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ราคาทอง 'ลง' โอกาสลงทุนระยะยาว
    ศูนย์วิจัยทองคำ มองทิศทางราคาทองคำในประเทศปีนี้ ถึงจุดต่ำสุด โดยมีปัจจัยเสี่ยงกดดันราคาอยู่ในช่วงขาลงจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หลังราคาทองลงต่อเนื่องและมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ 
ปรับโครงสร้าง ก.ล.ต. ใหม่
    ก.ล.ต. จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ ทั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายมีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ ยังได้เดินหน้าแผนพัฒนาระบบนิเวศด้านงานบัญชีและการสอบบัญชี
ตลาดหุ้นพร้อมใช้ระบบชำระราคา/รับฝากหลักทรัพย์
    ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเริ่มใช้ระบบชำระราคาและระบบรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ ๒๔ สิงหาคมนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเชื่อมต่อระหว่างระบบต่างๆ
บริษัทในตลาดหุ้นยังแกร่งกำไรสุทธิโตต่อเนื่อง ๕.๖๕%
    บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาส ๒/๒๕๕๘ รวม ๒๑๓,๑๔๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๖๕ 
สมาคมธนาคารไทยเลือก 'ยูเนียน เพย์' วางมาตรฐานชิปการ์ด
    ธนาคารกสิกรไทยฯ ดึงศูนย์ธุรกิจครอบครัวระหว่างประเทศระดับโลก และธนาคารลอมบาร์ด โอเดียร์ ที่ส่งผ่านธุรกิจบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลมายาวนานกว่าร้อยปี ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลและยุทธศาสตร์การบริหารในระดับสากล 
กระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดัน ๗ ยุทธศาสตร์
    กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดัน ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทย สอดคล้องตามแนวทางพัฒนา
บีโอไอเผยโครงการลงทุนใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ
    บีโอไอเผยภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีแรก 2558 โดยมีการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมูลค่า ๔๑๒,๖๙๐ ล้านบาท
กสิกรไทยฯ หนุนธุรกิจครอบครัวส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
    สมาคมธนาคารไทย ลงนามความร่วมมือ บริษัทยูเนียน เพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ในการจัดทำระบบมาตรฐาน (Thai Standard Format) สำหรับบัตรชิปการ์ด ตามมติของแบงก์ชาติที่ให้ทุกธนาคารเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และตู้เอทีเอ็ม
แบงก์แลนด์ฯ สินเชื่อโต กำไรเพิ่ม เร่งขยายฐานลูกค้า
    เปิดผลการดำเนินงาน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ฯ กำไรสุทธิ ๗๔๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๔๐ สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๙.๘ ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพเพียง ร้อยละ ๑.๙๗
ซีไอเอ็มบี ไทยฯ หลอมรวมเป็นหนึ่งรับการแข่งขันอาเซียน
    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยฯ ตั้งเป้ารุกขยายฐานลูกค้าในสายธุรกิจขนาดใหญ่ หลังสร้างทีมงานและวางระบบโครงสร้างการจัดการภายในที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ภายใต้แนวคิดการทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีความเป็นหนึ่งเดียว พร้อมประสานข้ามสายงาน
รัฐวางกรอบยั่งยืน 'โครงสร้างพื้นฐาน'
    แม้จะมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ไม่มากเท่าการส่งออก และการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน แต่การเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นกลไกสำคัญที่ต้องเดินเครื่องผลักดันเศรษฐกิจนับจากนี้
แนวคิดจากการทรงงาน (๔)
     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ถอดโจทย์หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกมาเป็นแนวคิดได้ ๒๓ ประการ บางแนวคิดในปัจจุบัน มีพัฒนาการเป็นทฤษฎีไปแล้ว เช่น เศรษฐกิจพอเพียง
ถึงเวลาผลักดันให้ผู้สูงอายุทำงาน
    คาดกันว่าในอีก ๗ ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และปี ๒๕๘๓ หรืออีก ๓๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุหรือคนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป สูงถึง ๒๐.๕ ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๒.๑ ของประชากรไทยทั้งหมด
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'คลองด่าน' ใครโง่ (?)
    'สมุทรปราการ' เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำเสียและมลภาวะต่าง ๆ
ทหารไทยฯ ผนึกสภาอุตฯ ช่วยผู้ประกอบการ
    สภาอุตสาหกรรมฯ เร่งผลักดันยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการผลิต จับมือธนาคารทหารไทยฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เซเว่นฯ ขายประกันภัย พ.ร.บ.
    เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดให้บริการ 'พ.ร.บ. ยุคใหม่ มั่นใจ ออนไลน์' โดยประชาชนทั่วไปสามารถซื้อประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เมืองไทยประกันชีวิตรุกตลาดประกันเมียนมาร์
    เมืองไทยประกันชีวิตจัดอบรมความรู้ประกันภัยในเมียนมาร์ มุ่งมั่นยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมประกัน
นำสินฯ เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม ออกประกันรถ SUV
    นำสินประกันภัยขานรับค่ายรถบุกตลาดครึ่งปีหลัง ด้วยแคมเปญ 'SUV ดับเบิ้ลเซฟ' ซ่อมห้างรวม พ.ร.บ.เบี้ย ๑๗,๐๐๐ บาท
กสอ. รุกเสริมกลยุทธ์ SMEs หวังปักธง AEC
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม รุกเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs)
กนอ. ยกระดับคุณภาพชีวิตรอบนิคมฯ มอบรางวัล Eco for Life
    กนอ. มอบรางวัล Eco for Life ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันจาก ๕๘ นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการนิคมฯ เพิ่มมูลค่าสิ่งเหลือใช้

พ่อแม่รังแกฉัน
    พ่อแม่รังแกฉัน (บาป ๑๔ ประการของมารดาบิดา)
    ๑. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิด ชอบดูถูกคน เป็นตัวปัญหา
'โยคะ' ศาสตร์แห่งร่างกายและจิตใจ
    งานวันโยคะสากล (International Yoga Day) ณ สนามหญ้า หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ แม้เป็นปีแรก แต่ก็ได้รับความสนใจเกินเป้าหมาย จากเดิมที่สถานทูตอินเดียคาดการณ์ไว้ ๕,๐๐๐ คน