• อีคอนนิวส์ ฉบับ 574 ประจำเดือนเมษายน 2558
ประเทศไทย เสือตัวที่ ๕ คนป่วยแห่งเอเชีย?
    หลังจากนโยบายประชานิยมระยะสั้นของนักการเมืองถูกชำแหละว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความล้มเหลวของเศรษฐกิจไทย การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีเสถียรภาพในระยะยาว ถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญอันดับต้นที่รัฐบาลภายหลังการรัฐประหารต้องเข้ามาจัดการ โดยความพยายามปรับเปลี่ยนพื้นฐานอุตสาหกรรม เร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน มุ่งเน้นไปสู่การผลิตที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม และแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำหนดให้ทุกครัวเรือนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ก.ล.ต. หนุน Crowdfunding กลไกระดมทุนและลงทุนเพื่อรายย่อย
    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ (start ups) เลือกใช้ Crowdfunding เป็นเครื่องมือในการระดมทุน
ราคาทองคำผันผวน เหมืองคุมต้นทุน ไม่ลดการผลิต
    ศูนย์วิจัยทองคำ เก็บข้อมูลต้นทุนหน้าเหมืองจาก ๙ บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในปี ๒๕๕๗ เพื่อประเมินทิศทางแนวโน้มต้นทุนหน้าเหมือง พบว่า ต้นทุนรวมในการประกอบธุรกิจเหมืองทองลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นไปตามแนวโน้มตลาดทองคำที่มีราคาตกต่ำลงจากต้นทุนรวม
ปี ๕๘ ตลาดสมาร์ทโฟนแตะ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท
    ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในไทยมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน 3G ที่กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างเร่งพัฒนาและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
เผย ๑๐ แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล
    สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เผย ๑๐ แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล หลังรัฐบาลรุกหนักดิจิทัลอีโคโนมี ชี้อินเทอร์เน็ตเมืองจะถูกจัดระบบใหม่ รัฐแห่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง การจัดซื้อไอทีภาครัฐจะเปลี่ยนแปลง พร้อมเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้โปร่งใสและนำไปใช้งานสร้างแอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง
มาตรฐานบัญชีใหม่ ขยายฐานข้อมูลพิจารณาความเสี่ยง
    ที่ผ่านมา เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะต้นตอที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ตามมาในภายหลัง คือ การปรับปรุงมาตรฐานใหม่ทางบัญชีที่ยอมรับกันในระดับสากล แล้วนำมาประกาศบังคับใช้
เปิดบริการ Beat Banking ธนาคารดิจิทัลผ่านมือถือ
    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยฯ ผนึกเอไอเอส เปิดตัวบริการ Beat Banking หวังพลิกโฉมรูปแบบการธนาคารดิจิทัลผ่านมือถือ พร้อมประเดิมให้บริการแรก ได้แก่ บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์
กสิกรไทยจับมือ ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรซื้อขายผ่านระบบ
   ธ.กสิกรไทยฯ เร่งให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี พร้อมผนึก ธ.ก.ส. สนับสนุนธุรกิจเกษตรพืชไร่ เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อขายเงินสด สู่การซื้อขายโอนเงินผ่านระบบธนาคาร
SCBLIFE ปรับโครงสร้างใหม่ 'ไปด้วยกัน ไปได้ไกล'
    ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง 'ไปด้วยกัน ไปได้ไกล' ภายใต้โครงสร้างช่องทางตัวแทนใหม่ เผยวาง ๔ กลยุทธ์หลัก 

ธุรกิจยุคใหม่มุ่งสร้างความยั่งยืนเหนือผลกำไร
    จากแนวคิดการบริหารธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ที่หวังผลกำไรสูงสุดเฉพาะหน้า โดยมุ่งสร้างรายได้ให้มากที่สุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้ขาดการคำนึงถึงความเชื่อมโยงกันในระบบนิเวศการทำงานและการเกาะเกี่ยวกันในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ และที่สำคัญยิ่ง คือ ขาดสำนึกความเชื่อมโยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
เจ้านายผู้ไม่ถือพระองค์
     งานเลี้ยงส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ถวายงานในโครงการพระราชดำริ ฯ ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๕๕๘ ปีที่ต้องเหนื่อย? ส่งออกไตรมาส ๑ หดตัว ๔.๗%
    รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ดุลการค้ามากถึง ๑,๔๙๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
    การเกินดุลดังกล่าว ไม่ได้มีผลจากการส่งออกที่มากมาย แต่เกิดจากการนำเข้าที่หดตัวอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
พลเมืองเป็นใหญ่ (?)
    เป็นเรื่องจนได้ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... จะเปลี่ยน 'ประชาชน' คนไทยธรรมดา ๆ ให้เป็น 'พลเมือง'
เพราะพี่น้อง 'คาราเต้สายแดง' ที่รอจังหวะมานาน ออกมาเรียงแถวอัดศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แบบ 'เหมาเข่ง' ว่า
ราคาคอนโดฯ ปรับเพิ่มเกือบ ๕%
    ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รายงานผลการสำรวจดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ งวดไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗  
ชี้ราคาที่ดิน กทม. เพิ่มเฉลี่ย ๓.๕% แพงสุดวาละ ๑.๗๕ ล้าน
    ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เผยราคาที่ดินปี ๒๕๕๗ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕ คาดสิ้นปี ๒๕๕๘ จะเพิ่มร้อยละ ๓
ไตรมาสแรกบีโอไออนุมัติเกือบ ๘๐๐ โครงการ
    บีโอไอเร่งเครื่องส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ช่วง ๓ เดือนแรกปี ๒๕๕๘ อนุมัติส่งเสริมการลงทุนเกือบ ๘๐๐ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม กว่า ๒๑๗,๐๐๐ ล้านบาท 
กสอ. สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในกิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นกว่า ๒๐๐ ราย
กรอ. รุกลด/เลิกใช้สารทำความเย็นที่ทำลายโอโซน
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ
นังเมียโง่
    ตอนจีบกันทีแรกก็จำได้ว่ามันฉลาดมากนี่นา เรียนก็สูง หน้าที่การงานก็ดี ทำไมอยู่กันไป อยู่กันมา กลับเป็นว่าโง่ลงได้ถึงขนาดนี้
'นังเมีย' เรานี่ยังโชคดีที่มีผัวฉลาดๆ แบบเราอยู่ข้างๆ นะเนี่ย
    ไม่ใช่คุย ตอนเด็กๆ สมัยประถมผมจะได้รับคำชมจากคุณครูประจำชั้นอยู่เสมอๆ จะได้รับรางวัลเป็นประจำในวิชาคัดไทย