• อีคอนนิวส์ ฉบับ 570 ประจำเดือนธันวาคม 2557
'สิ่งทอไทย' ปักธงตลาดโลกนำร่องฉลากสิ่งแวดล้อม
    ในอดีตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ถูกมองแบบเหมารวมเป็นกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตน้อยลงเรื่อยๆ (Sunset Industry) แต่หลายปีมานี้ พิสูจน์แล้วว่า กระบวนการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่อีกมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขั้นต้นและขั้นกลางที่ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญ
'อุตสาหกรรมอาหาร' หวังส่งออกเกิน ๑ ล้านล้านบาท
    แม้ภาวการณ์ส่งออกโดยรวมของประเทศยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน แต่การส่งออกของอุสาหกรรมอาหารในช่วง ๑๐ เดือนแรก ปี ๒๕๕๗ กลับมีมูลค่าถึง ๘๕๑,๒๒๓ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๕ ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคที่ขยายตัว โดยเฉพาะอาเซียนและจีน
ถอดบทเรียน 'ดิเอทัส' กับตึกร้างในไทย
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เผย ๖ บทเรียนเพื่อพัฒนาเมืองและประเทศ จากกรณี 'ดิเอทัส' โครงการ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ที่สร้างอาคารสูงเกินที่กฏหมายกำหนด เผยเทคโนโลยีการรื้อถอนอาคารมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการสร้างอาคาร พร้อมทั้งได้พัฒนาคู่มือ 'มาตรฐานงานรื้อถอนทางวิศวกรรม ปี ๒๕๕๘' รองรับการขยายตัวของตึกสูงและปัญหาตึกที่ถูกทิ้งร้างในกรุงเทพและต่างจังหวัด เผย ๙๐ ตึกร้างมีศักยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อ
ผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
    ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ครั้งล่าสุดของปี ๒๕๕๗ โดยนับเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างการขายที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วย สรุปข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้
กสิกรไทยฯ เปิดแผน 'ธนาคารแห่งเออีซี'
    'บัณฑูร ล่ำซำ' เปิดแผนธุรกิจธนาคารกสิกรไทยฯ ปี ๒๕๕๘ ชูยุทธศาสตร์ผู้นำอันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแบงกิ้งและบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Banking) พร้อมประกาศความเป็นธนาคารแห่งเออีซีบวกสาม ด้วยเครือข่ายบริการทั่วภูมิภาค เพื่อรองรับเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจข้ามชาติระหว่างไทยและภูมิภาค ตั้งเป้าครองอันดับหนึ่งการเป็นธนาคารหลักของลูกค้าทุกกลุ่ม ล่าสุดประกาศความร่วมมือ Lombard Odier Bank หนึ่งในธนาคารที่ให้บริการไพรเวทแบงก์ที่เก่าแก่ที่สุด หวังสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับการบริการสู่สากล
๕ ธุรกิจครองรางวัล Bai Po Business Awards
   ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ มอบรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards เพื่อสะท้อนศักยภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการธุรกิจไทย ในความคิดริเริ่ม การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการให้ความสำคัญต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคม การปรับตัวตอบสนองต่อโอกาส การแก้ปัญหา และการสร้างตราสินค้า
แบงก์กรุงเทพเป็นสปอนเซอร์สโมสรฯ เชลซี
    ธนาคารกรุงเทพประกาศความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของสโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด One Team One Spirit หรือ 'เชลซีทำได้ คนไทยทำได้' มุ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนคนไทยรู้จักการทำงานเป็นทีมและมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
ซีไอเอ็มบี ไทยปล่อยกู้ลาว โคคา-โคลา
    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยสนับสนุนทางการเงินให้แก่ บริษัท ลาว โคคา-โคลา บอทลิ่ง จำกัด สร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในสปป.ลาว รวมถึงส่งกลับมาจำหน่ายภาคอิสานของไทย
'นโยบายภาษีใหม่/อีโคคาร์ ๒' จุดเปลี่ยนยานยนต์ไทย
    ตลาดรถยนต์อยู่ในช่วงของการปรับฐานหลังจากบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงจากผลกระทบของโครงการรถคันแรก กอรปกับมีปัจจัยลบเพิ่มเติมเข้ามาจากสถานการณ์การเมืองตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๖ จนถึงช่วงกลางปีนี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงสถานภาพของกลุ่มเกษตรกรที่ถือเป็นห่วงโซ่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ยังน่าเป็นห่วงจากราคาสินค้าหลักที่ลดต่ำลงมาก ได้แก่ ข้าว และยางพารา  
รอดตายเพราะ 'ในหลวง'
     เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทอดพระเนตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร อันเป็นช่วงที่ราษฎรในตำบลเขาแดงและใกล้เคียงประสบปัญหาการคมนาคมเมื่อกว่า ๔๐ ปี ที่ผ่านมา ยายชุบเป็นหนึ่งในผู้มาเฝ้ารอรับเสด็จฯ บริเวณตีนถ้ำไทร
รูปหล่อรัฐธรรมนูญ ๕๘
    สปอตไลท์การเมืองยามนี้ ฉายไปที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๓๖ คน ที่มีศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คนที่ ๑ เป็นประธาน และรองประธานกรรมาธิการอีก ๖ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายมานิจ สุขสมจิตร สปช. ด้านสื่อสารมวลชน ศาสตราจารย์ ดร. สุจิต บุญบงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ สปช. ด้านเศรษฐกิจ นายปรีชา วัชราภัย สนช. อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และนายชูชัย ศุภวงศ์ สปช. ด้านการเมือง
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
๒๕๕๗ ปีแห่งความร่วมมือสื่อฯ อาเซียน
    ๒๕๕๘ เป็นปีที่ผู้คนจำนวนมากพูดถึงการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) ความเคลื่อนไหวของประเทศในภูมิภาคนี้จึงได้รับการจับตาเป็นพิเศษ
'อภิรักษ์' ชี้ปี ๕๘ ประกันชีวิตโต ๑๕%
    ดร.อภิรักษ์ ประธานฯ ไทยประกันชีวิตชี้ปีหน้าเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ ผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจ บวกนโยบายภาครัฐหนุน เปิดโผสินค้าบำนาญ-ประกันสุขภาพ-ลดหย่อนภาษี-พ่วงลงทุนยังมาแรง แต่พัฒนารูปแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการเพิ่มขึ้น
ไทยสมุทรรุกสัญญาเพิ่มเติม 'โรคร้ายแรง'
   ไทยสมุทรประกันชีวิต ส่งสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง (CI) เสริมกรมธรรม์หลักที่ชำระเบี้ยรายปี ตอบสนองความต้องการคุ้มครองสุขภาพในกลุ่มโรคร้ายแรงที่มีอัตราเสี่ยงสูงและค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสูง 
เมืองไทยประกันชีวิตเปิดโครงการ 'สุขใจ วัยเก๋า'
   เมืองไทยประกันชีวิต เปิดโครงการเมืองไทย สุขใจวัยเก๋า แบบประกันที่รวมทั้งประกันชีวิตและอุบัติเหตุเข้าไว้ด้วยกัน ตอบสนองต่อความต้องการดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตวัยเกษียณ คุ้มครองถึงอายุ ๙๐ ปี
Mitsubishi Triton ใหม่ แรง/ประหยัด/สะอาด
   มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัว Mitsubishi Triton ใหม่ รถกระบะขนาด ๑ ตัน ครั้งแรกกับการติดตั้งเครื่องยนต์ MIVEC VG Turbo Aluminum Alloy Block ขนาด ๒.๔ ลิตร ดีเซลพลังงานสะอาดในรถกระบะ ทนแกร่ง น้ำหนักเบา ให้สมรรถนะสูงด้วยขุมพลัง ๑๘๑ แรงม้า แต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมร้อยละ ๒๐
๒๕๕๘ ปีที่ยังต้องระมัดระวัง
    เคยคาดกันว่า ปี ๒๕๕๘ จะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาเติบโตได้ปกติ แต่สถานการณ์ปัจจุบัน มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ปี ๒๕๕๘ ยังคงเป็นปีที่ต้องค่อยๆ ฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป