• อีคอนนิวส์ ฉบับ 560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
จาก 'ระเบียงเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง' สู่ 'ประตูอาเซียน'
โอกาสของไทยที่ (ไม่) ไกลเกินเอื้อม
    ๔ เป้าหมายภายใต้พิมพ์เขียวของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เพื่อประสานการเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน ได้แก่ ๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม ๒. การเสริมสร้างขีดความสามารถแข่งขัน ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ ๔. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
    เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยมีศักยภาพอยู่ในลำดับต้นๆ
เผยแบงก์ไทยปี ๒๕๕๖ ยังขยายตัวดี 'สินเชื่อเพิ่ม/กำไรยังโต'
    แบงก์ชาติเผยธนาคารพาณิชย์ไทยปี ๒๕๕๖ มียังมีผลการดำเนินงานที่ดี แม้สินเชื่อขยายตัวชะลอลง แต่คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่แบงก์พาณิชย์ทยอยตั้งสำรองสะสมเพิ่มจากผลกำไร เพื่อให้มีเงินทุนพร้อมรับมือสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่แน่นอนในอนาคต ทั้งนี้ ธนาคารต่างๆ ได้ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๖ ตลาดหุ้นไทยทำสถิติสูงสุดในรอบ ๒๐ ปี
    ในปี ๒๕๕๖ ตลาดทุนโลกได้รับผลกระทบจากการปรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งมีส่วนทำให้ผู้ลงทุนให้ความสนใจลงทุนในตลาดพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SETindex) ได้ปรับลดลงร้อยละ ๖.๗๐ จากสิ้นปีก่อนหน้า และตลาดมีความผันผวนสูง
EXIM BANK หนุน SMEs เติบโตในอาเซียน
    EXIM BANK เร่งหนุน SMEs ไทยให้พร้อมรับ AEC ส่งเสริมเงินลงทุนในกลุ่ม CLMV ผลักดันการค้าระหว่างประเทศในอาเซียน ชี้ภาคการส่งออกชะลอตัว ยอดการประกันส่งออกลดลง ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ยุโรป เริ่มฟื้นตัว เดินหน้าขยายบริการประกันส่งออกและประกันความเสี่ยงจากการลงทุน
ธุรกิจประกันชีวิตเดินหน้าชิงฐานลูกค้า
   ธุรกิจประกันชีวิตเดินหน้ากลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัล ขอเป็นผู้นำในด้าน Digital Insurer ด้านอลิอันซ์ อยุธยา สานต่อกลยุทธ์บ้านสีน้ำเงิน เสริมความแข็งแกร่งในทุกช่องทางการขาย ย้ำจุดยืนกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ผ่านการบริการที่เป็นเลิศ ขณะที่ไทยสมุทรฝ่าปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง ถือโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี มุ่งพัฒนาศักยภาพในด้านตัวแทน การนำเสนอกรมธรรม์ตอบสนองความต้องการ ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
mai ทำสถิติระดมทุนสูงเกือบ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๕๖
    ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เผยปี ๒๕๕๖ ประสบความสำเร็จในฐานะที่เป็นแหล่งระดมทุนทางเลือก โดยมีการระดมทุนรวมเฉียด ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จาก ๖๐ บริษัท พร้อมสร้างสถิติสูงสุดในทุกด้านนับแต่ก่อตั้ง ทั้งจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าใหม่ จำนวนเครื่องมือทางการเงิน หนุน market capitalization และมูลค่าซื้อขายสูงสุดนับแต่ก่อตั้ง
'กันตนา' จัดทัพรายการไทย-เทศ รับสมรภูมิทีวีดิจิทัล
    การเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์จากอนาล็อกสู่ดิจิทัล ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนผ่านในเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านที่ว่ากันว่า พลิกโฉมภูมิสถาปัตย์ทางสื่อ (Media Landscape) จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จนถึงหน่วยงานกำกับการดำเนินกิจการ
ปูนซิเมนต์ไทยประกาศโตอย่างยั่งยืนในอาเซียน
    ที่ผ่านมา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG มุ่งเน้นการบริหารงานแบบเติบโตอย่างก้าวกระโดดและขยายกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องในหลายรูปแบบ แต่เมื่อเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ จึงต้องปรับตัว โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารงาน
'สิ่งทอเทคนิค' จากเส้นใยธรรมชาติ
สู่ความหวังใหม่อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
    สิ่งทอถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ทั้งรายได้จากการส่งออกและการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยทิศทางการค้าเสรี ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง จำเป็นต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย (Textile Industry Modernization) โดยการศึกษาวิจัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ (Textile Value Creation) และพัฒนาวัสดุสิ่งทอให้มีคุณสมบัติที่ต้องการในตลาดโลก (Functional Textile)
ครู..รองจากบิดามารดา
     "...ไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการี รองจากบิดามารดา ไม่ว่าผู้ใด แม้มียศศักดิ์มีอำนาจเพียงใด ก็ยังยำเกรงเชื่อฟังครู ไม่ลบหลู่ ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีให้แก่เรา เป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์
    แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ทุกวันนี้ นักเรียนมีท่าทีแสดงว่าเสื่อมคลายความเคารพเชื่อฟังครูลง

ซื้อเวลา
    เป้าหมายสำคัญในการยุบสภาผู้แทนราษฎร ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คอการเมืองวิเคราะห์ว่า..
    หนึ่ง เชื่อว่าอย่างไรเสีย พรรคเพื่อไทยก็จะได้กลับมา 'ครอบครอง' ประเทศไทยในฐานะรัฐบาล หรืออย่างน้อยก็ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
    สอง การเลือกตั้งนี่แหละ จะได้บอกชาวไทยและชาวโลกว่า ไอ้ที่ทำ ๆ มา ไม่ว่านิรโทษกรรมผู้ทุจริต ไม่ว่าสภาผัวสภาเมีย ไม่ว่าเงินกู้ล้างน้ำสามแสนห้าหมื่นล้าน ไม่ว่าเงินกู้สร้างรถไฟความเร็วสูงสองล้านล้าน และไม่ว่าจำนำข้าวสูงกว่าราคาตลาด เหล่านี้ พี่น้องเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเขาเอาด้วยทั้งนั้น

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ออกจากความเคยชิน
    "คุณจะลำบากไป ๑๐ ปี การเงินจะชักหน้าไม่ถึงหลัง สุขภาพก็จะไม่สู้ดี" หมอดูทำนายอนาคตให้ลูกค้าคนหนึ่ง
    "หลังจากนั้น ผมจะสบาย มั่งมีศรีสุขใช่ไหม หมอ?"
    "เปล่า หลังจากนั้นคุณจะชินไปเอง"

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
เศรษฐกิจปี ๒๕๕๗ "ไม่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป"
    ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thailand's Economic Outlook ๒๐๑๔ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ชี้ให้เห็นถึงเรื่องสำคัญและควรติดตามในการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๗ ใน ๓ เรื่อง คือ ๑. แรงส่ง (momentum) ของเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ ต่อเนื่องถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้ ๒. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายของตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) และ ๓. ประเด็นที่ควรติดตามและระมัดระวัง รวมทั้งแนวทางการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ของเศรษฐกิจไทย
กสิกรไทยฯ กับยุทธศาสตร์แบบ 'ไฮสปีด'
    ปัจจัยแวดล้อมในโลกที่ไร้พรมแดนและผู้คนสามารถเดินทางติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแบบ high speed การช่วงชิงความได้เปรียบและโอกาสทางธุรกิจ จะตัดสินกันที่ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะสำหรับแวดวงการเงินธนาคาร ที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นการปรับตัวเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ชัดเจนนัก เนื่องจากต้องคำนึงถึงเรื่องของความเสี่ยงและความมั่นคงเป็นหลักสำคัญก่อนสิ่งอื่นใด