• อีคอนนิวส์ ฉบับ 546 ประจำเดือนธันวาคม 2555
ไทยจะเป็น 'ศูนย์กลาง' หรือ 'ตัวถ่วง' อาเซียน
อยู่ที่แผนจัดสรรคลื่นความถี่ในกำมือ กสทช.
    เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มาเลเซียและสิงคโปร์ได้ประกาศเจตนาร่วมกันในการใช้ความถี่ย่าน ๗๐๐ เมกะเฮิรตซ์ สำหรับให้บริการสื่อสารไร้สาย แทนการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity: APT)
ปัญหาจากการล่มสลายของโครงการรับจำนำข้าว
    ไม่มีใครคาดคิดว่ารัฐบาลจะกล้าตัดสินใจลดราคาจำนำข้าวและจำกัดวงเงินรับจำนำ อย่างกระทันหัน (ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิกนโยบายการจำนำข้าวทุกเม็ดโดยปริยาย) เพราะตลอดเวลารัฐบาลมักจะอ้างเสมอว่าโครงการนี้เป็นนโยบายที่ดี สามารถเพิ่มรายได้ให้ชาวนา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และรัฐบาลสามารถขายข้าวให้รัฐบาลต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก
ICT ดึง ๓ หน่วยงานร่วมบริการซอฟต์แวร์ผ่าน G-Cloud
    กระทรวงไอซีทีจับมือ ๓ หน่วยงานภาครัฐด้านไอที เปิดตัว 'G-SaaS' ระบบบริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ภาครัฐผ่านเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง สร้างรูปแบบใหม่การใช้ซอฟต์แวร์ภาครัฐ ประเดิมด้วยระบบส่งหนังสือข้ามหน่วยงาน ก่อนเปิด ๑๑ โปรแกรมพื้นฐานภายในสิ้นปี พร้อมวางมาตรฐานการใช้งานแต่ละโปรแกรม สร้างโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระเข้าสู่ตลาดไอซีทีภาครัฐ
เปิดมุมมอง 'สุรินทร์ พิศุสวรรณ/บุญทักษ์ หวังเจริญ'
๔ ยุทธศาสตร์กับความพร้อมของไทยในยุค AEC
    ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา 'เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจไทย Borderless on Stage ตอนธุรกิจไทยจัดทัพ สร้างฮับ AEC' เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยที่มีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยมีวิทยากรสำคัญคือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ อาเซียน และบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดนโยบายเศรษฐกิจจีน 'เติบโตไปพร้อมกัน'
    จีนเป็นประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดนับตั้งแต่เริ่มเปิดประเทศและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจังเมื่อหลายสิบปีก่อน จนถึงปัจจุบันได้ปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจไปสู่การปฏิรูปภาคชนบทและการเกษตร รวมถึงผลักดันด้านการคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ส่งเสริมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เร่งสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคส่งออกและนำเข้า ภายใต้หลักการ คือ เติบโตจากภายในประเทศและก้าวเดินไปพร้อมกัน ไม่ใช่เร่งการเติบโตจนสร้างวิกฤตและสร้างผลกระทบให้กับประเทศอื่น
3G มาแล้ว แต่ยังมีปัญหาเอาเปรียบผู้บริโภค
    ครบ ๑ เดือน ผู้ประกอบการเริ่มเปิดให้บริการ 3G เอไอเอส ฐานลูกค้าแตะ ๒ ล้านราย ส่วนทรูและดีแทค กว่า ๑ ล้านราย พบประเด็นผู้ใช้บริการสอบถามข้อสงสัยและโปรโมชั่นใหม่ รวมถึงข้อร้องเรียนเรื่องถูกผู้ให้บริการจำกัดความเร็วเชื่อมต่อข้อมูล นอกจากนี้ โครงสร้างราคาและต้นทุนที่ยังไม่ชัดเจน แต่ กสทช. กลับเร่งดำเนินการให้ลดค่าบริการลงร้อยละ ๑๕ จากฐานราคาเดิม ซึ่งอาจไม่ส่งผลดีต่อการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ และกระทบลูกค้าผู้ใช้บริการไม่ได้รับค่าบริการที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง
AIS 3G เร่งขยายเครือข่าย สร้างฐานลูกค้า
    AIS 3G 2100 เดินหน้าสร้างฐานลูกค้าควบคู่ไปกับการเร่งขยายเครือข่ายใหม่ ล่าสุด สามารถให้บริการได้ครอบคลุมแล้วมากกว่า ๓๑ จังหวัด มีจำนวนผู้ใช้บริการราว ๒,๖๐๐,๐๐๐ ราย ขณะเดียวกันในด้านการตลาด ได้แต่งตั้งพรีเซ็นเตอร์สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์

ประมูลสื่อสารเมียนมาร์ รองรับ 'Mobile Banking'
    นักลงทุนและองค์กรสำคัญทั่วโลกกำลังจับตาการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะธุรกิจการเงินการธนาคารที่ยังอยู่ในช่วง 'เริ่มต้น' ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความรู้คู่คุณธรรม
    "..ในการประกอบการงานนั้น ถ้าท่านจะถือว่าบัดนี้ท่านเป็นบัณฑิตมีปริญญาบัตรแล้ว ควรจะต้องได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือโดยทันทีดั่งนี้ ก็เป็นความคิดที่ผิด
    ที่ถูกนั้น ท่านจะต้องลงมือทำงาน ใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่การงาน แสดงความสามารถเสียก่อน

ตั้งสามสิบเจ็ดปี!
    สืบเนื่องจาก 'เก่ง' การุณ โหสกุล ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ข้อหาใส่ร้าย 'อี้' แทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรคประชาธิปัตย์ ในคราวเลือกตั้งทั่วไป ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แล้วศาลฯ มีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปี และให้เลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ ดอนเมือง (ยกเว้นแขวงสนามบิน) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
เลิกเป็น 'เม่า' เสียที
    เคยสงสัยกันไหมครับ ว่านักลงทุนมืออาชีพรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง มีบัญชี (port) ขนาดใหญ่ มีรายได้จากการลงทุนเดือนเป็นแสนเป็นล้าน ออกสื่อต่าง ๆ ให้โด่งดังว่าวิธีการลงทุนของเขาแตกต่างกับพวกเรา ๆ ที่เป็นรายย่อยอย่างไร และที่สำคัญเราจะใช้แนวทางการลงทุนของเขาได้หรือไม่ เพราะขนาดของพอร์ตที่อาจแตกต่างร้อยเท่าพันเท่ากันเลยทีเดียว
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เรื่องราวจากครอบครัวหนึ่ง
    ทุกวันที่สามีกลับมาจากทำงาน สามีจะไม่พอใจภรรยา เพราะเห็นว่าภรรยาอยู่บ้าน ไม่ได้ทำอะไรเลย
    สามีรู้สึกรำคาญ และไม่ค่อยพูดจากับเธอ เพราะเห็นว่าเธอ ไม่ทำงาน ไม่ช่วยหาเงิน ทำงานไม่เป็น วันๆ ได้แต่อยู่ในบ้าน ทำงานบ้าน ที่สามีหลายๆ คนคิดว่างานที่ทำไม่ได้เงิน...

ผลิตสมาร์ทโฟนในเวียดนามกระทบไทย
    จีนปัจจุบัน เป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของโลก ด้วยมูลค่าการส่งออกปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาสูงถึง ๔๘๗,๔๖๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่จากค่าแรงในจีนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๓๐๐ เหรียญสหรัฐฯ/เดือน ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มมองหาฐานการผลิตใหม่ในประเทศอื่นที่ค่าแรงต่ำกว่า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นปลายน้ำ เช่น การผลิตชิ้นส่วนและการประกอบสมาร์ทโฟน ซึ่งต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากตัวเลขเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีน เริ่มชะลอตัวลงในช่วง ๔ เดือนแรกของปีนี้ ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ ๓.๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากที่เคยขยายตัวร้อยละ ๘.๘ ในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๕