• อีคอนนิวส์ ฉบับ 546 ประจำเดือนธันวาคม 2555
หายนะพลังงานไทย?
เตรียมรับมือค่าไฟ ๖ บาทต่อหน่วย
    การปิดซ่อมบำ.รุงระหว่าง ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าของไทย จนเกรงว่าจะเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ของประเทศ กลายเป็นชนวนให้ผู้คนหันมาสนใจในสถานการณ์พลังงานของประเทศมากยิ่งขึ้น
'ธนินท์ เจียรวนนท์' มองโลก มองไทย
    ในงานสัมมนา 'มองโลก มองไทย สู่ปี ๒๐๑๕' ซึ่งสภาธุรกิจไทย-จีน จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักธุรกิจไทยในก้าวสู่อาเซียน นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ 'มองอนาคตเศรษฐกิจเอเชีย อาเซียน และไทย' ให้ความเห็นที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย
เปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย เปิดโอกาสใหม่การลงทุน
    แม้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มที่การเติบโตทยอยปรับตัวดีขึ้น แต่การแก้ไขหนี้สาธารณะในยุโรป และการดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ อัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และญี่ปุ่น
'โอกาสและความเสี่ยง' เศรษฐกิจไทย
    ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีเกินคาด จากที่คาดกันว่าจะชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก จนทำให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ปี ๒๕๕๖ กลับมีปัจจัยเสี่ยงที่เริ่มน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะฟองสบู่ในตลาดหุ้น ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และหนี้สินภาคครัวเรือน
ค่ายมือถือซ่อนเล่ห์ค่าบริการ ร้อง กสทช. คุ้มครองผู้บริโภค
    อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เสนอ กสทช. คุมบริษัทผู้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ออกเบสิคแพ็คเกจ หลังพบโปรโมชั่นมั่ว ทั้งโปรโมชั่นหลักและโปรโมชั่นเสริม แถมใช้เล่ห์บีบผู้บริโภคจ่ายแพงกว่าเดิม ๒ เท่า
กสอ. จัด ๒๒,๐๐๐ ล้าน เร่งอัดฉีด SMEs ไทย
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศ ๒ ยุทธศาสตร์ เตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า ๒๒,๓๐๐ ล้านบาท พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมไทย (SMEs) ให้โดดเด่นในประชาคมอาเซียน โดยปรับโครงสร้างการส่งเสริมพัฒนา SMEs ใหม่ พร้อมกำหนดแนวทางการปรับตัวรับค่าแรง ๓๐๐ บาท
ทิศทางธุรกิจประกันชีวิตยังสดใสคาดโตกว่า ๑๗%
    ในปี ๒๕๕๕ ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีเบี้ยรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๓๙๑,๓๕๘ ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ ๑๙.๑ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทย คาดว่าแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี ๒๕๕๖ ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ ๑๗.๓ หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น ๔๕๙,๑๐๐ ล้านบาท โดยจะได้รับแรงส่งจากธุรกิจและปัจจัยหนุนภาครัฐ
เปิดตัวดัชนีราคาทองคำ จับทิศทางล่วงหน้า ๓ เดือน
    องค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษา ร่วมมือจัดตั้งศูนย์วิจัยทองคำ ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก สะท้อนมุมมองผู้ประกอบการค้าทองคำ รวมถึงผู้ลงทุนทองคำ หวังพัฒนาอุตสาหกรรมทองคำในประเทศ พร้อมจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำ
กรมส่งเสริมการค้าฯ จับมือพันธมิตรเจาะตลาดเกาหลี-ฮ่องกง
    กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ Korea International Trade Association (KITA) ประเทศเกาหลีใต้ และ Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) จากฮ่องกง ลงนามเป็นพันธมิตรเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะ SMEs ได้รับสิทธิประโยชน์ สามารถค้าขายกับนักธุรกิจเกาหลี ฮ่องกง และจีนได้มากขึ้น
ปรับโครงสร้าง ผสานยุทธศาสตร์บริหาร
'กสิกรไทย + เมืองไทยประกันชีวิต' ความท้าทายที่ไร้พรมแดน
    ในที่สุด การปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ก็มีความชัดเจน ตามรายงานที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล การกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใหม่ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการธนาคารฯ กำหนดอายุกรรมการต้องไม่เกิน ๗๒ ปี ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งแล้วและให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
เปิดพิมพ์เขียว AEC
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) เป็นการรวมตัวของ ๑๐ ประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations: ASEAN) ซึ่งประกอบด้วยไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และบรูไน
ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนใน ASEAN-5
    ตัวเลขเศรษฐกิจปี ๒๕๕๕ ของประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 สะท้อนภาพเชิงบวกเหนือความคาดหมายของทุกสำนักท่ามกลางความอ่อนแอเศรษฐกิจโลก ด้วยการใช้แรงหนุนอุปสงค์ในประเทศ และการใช้จ่ายภาครัฐ โดยประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในปี ๒๕๕๕ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทยและอินโดนีเซียตามลำดับ
The King Can Do No Wrong
    “...ข้าพเจ้าเป็นเดอะคิง แล้วก็เขาบอกว่า does no wrong…ก็เห็นด้วยกับเขา เพราะว่าการทำ.อะไร คนเราต้องมีสติ คือ...รู้ว่ากำ.ลังทำ.อะไร...กำ.ลังคิดอะไร แล้วไม่ปล่อยให้มันผิดออกมา มันก็ไม่มีผิด ผิดไม่ได้...ถ้าสมมุติว่าพูดผิดเพราะไม่รู้ก็อย่าง แต่ว่าผิดโดยรู้ ๆ ว่าผิด การทำ.ผิดโดยรู้ ๆ ไม่ดี...บางทีไม่รู้เพราะว่าไม่มี ก็ขอโทษนะถ้าพูดไม่มีสติ ขาดสติ คือไม่ระวังตัว ทีหลังก็เสียใจ
เสาไฟฟ้ายังไม่ได้เป็นผู้ว่าฯ
    ใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลสำรวจ (poll) จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ล้วนเทให้หมายเลข ๙ พลตำรวจเอก ดร. พงศพัศ พงษ์เจริญ อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.) สมาชิกน้องใหม่แห่งพรรคเพื่อไทย ได้เป็นทั่นผู้ว่าฯ กันทั้งน้าน เล่นเอางานนี้ คนในพรรคประชาธิปัตย์ตั้งตัวกันไม่ติด
ถ้าได้ทะเลาะกัน จะรักกันมากขึ้น!?
    จากที่ใช้เวลาดูใจกันเพียงไม่นาน ในที่สุด... เธอก็ตกลงแต่งงานกับเขา ชายผู้เป็นรักแรกของเธอ
ในวันแต่งงาน... ว่าที่สามีของเธอได้ซื้อตุ๊กตาคู่บ่าวสาว มามอบให้เป็นของขวัญ ด้วยความที่เธอเพิ่งได้รู้จักความรักมาเพียงน้อยนิด เธอจึงเข้าใจเพียงว่า สามีของเธอช่างเป็นคนโรแมนติกเสียจริง

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org