'จำนำข้าว' การจัดการที่ต้องทบทวน !
    การจัดการข้าวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการเมืองไทย เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนทั้งประเทศ และเป็นอาชีพหลักของครัวเรือนเกษตร ที่สำคัญผู้ปลูกข้าวยังเป็นกลุ่มผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดของสังคม เจตนารมณ์ของการพยุงราคาข้าวให้สูงกว่าราคาตลาดในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดปริมาณข้าวที่จะออกสู่ตลาด เป็นการชะลอการขายข้าวของเกษตรกรในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ช่วยลดปัญหาความยากจนในชนบท
Real Essence of Teamwork
    คุณเคยสังเกตเห็นไหมว่า ในฤดูใบไม้ร่วงฝูงห่านมักบินมุ่งหน้าไปยังทิศใต้ในลักษณะที่เป็นตัวอักษรวี (V) จากการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเหตุใดฝูงห่านจึงต้องบินเช่นนั้น
อ่านอีคอนนิวส์
ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา
ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ
ได้จากฉบับพิมพ์
บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก
โทร. 0-2953-4502 - 6
หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
---- Click! ----
ไทยหวังยืนแถวหน้าในตลาดเงินตลาดทุนอาเซียน
    การสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงการค้า การบริการ และการลงทุน ถือเป็นกรอบความร่วมมือภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเงิน ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกประเทศ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง และหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแล กำลังร่วมกันวางยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มอาเซียนในภาคการเงิน
แบงก์พาณิชย์เร่งสร้างเครือข่ายต่างประเทศรับมือแข่งขันเสรี
    แบงก์เร่งขยายเครือข่ายในต่างประเทศรับมือการแข่งขันและการเปิดเสรี ธนาคารกรุงเทพฯ เน้นยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจครอบคลุมทั้งในภูมิภาคและศูนย์กลางการเงินโลก ส่วนไทยพาณิชย์ฯ เปิดสำนักงานที่พม่าแห่งแรก พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายรองรับ AEC ด้านกสิกรไทยฯ ใช้ยุทธศาสตร์สร้างพันธมิตรธนาคารในท้องที่ ล่าสุดได้จับมือธนาคารเปาซาง ร่วมปล่อยกู้แก่ SMEs ในจีน
กสทช. กวาดทีวีดาวเทียมเข้ากระเป๋าค่าธรรมเนียม
    กสทช. เตือนผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการภายใน ๑๖ ธันวาคมนี้ หลังจากนั้น รายใดไม่ยื่นขอใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕ ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการชี้ กสทช. เร่งร้อนเกินเหตุ ทั้งที่ยังไม่พร้อมในเรื่องระเบียบ ชี้ค่าธรรมเนียมสูงเกินไปและอาจซ้ำซ้อน
จับทิศธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
    'อธิป พีชานนท์' เผยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ส่งผลให้ราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างสูงขึ้น กระทบกำลังซื้อในประเทศ ผู้ประกอบการต้องปรับตัว ใช้เทคโนโลยี ยกระดับการจัดการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นวิชาชีพ ด้าน 'อนันต์ อัศวโภคิน' ชี้โครงสร้างประชากรและทัศนคติการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป คนอยู่คนเดียวมากขึ้นและเริ่มกระจายสู่ชานเมือง รวมถึงซื้อบ้านพักต่างจังหวัด สร้างโอกาสทำยอดขายได้มากขึ้น แต่ต้องปรับปรุงการก่อสร้าง เพื่อเร่งงานและรักษาคุณภาพให้พร้อมส่งมอบ
กสิกรไทยชิงผู้นำตลาด SMEs
   ธนาคารกสิกรไทยฯ มุ่งสู่เป้าหมายผู้นำในตลาด SMEs เร่งรุกกลุ่มผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ โดยเปิดบัตร K - SME Card ให้โอกาสเข้าถึงวงเงินฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุน นอกจากนี้ ร่วมลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่มีศักยภาพ ผ่านบริษัทร่วมทุน เค - เอสเอ็มอี พร้อมวางกลยุทธ์เชิงรุกหวังยึดหัวหาดบริการดิจิทัล ผสานทุกช่องทางบริการธุรกรรมที่ตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบทั้งการดำเนินธุรกิจ ชีวิตส่วนตัวและการลงทุน
ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดบริการโอนเงินด่วนข้ามประเทศ
   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยฯ เปิดบริการโอนเงินด่วนข้ามประเทศ รองรับการโอนเงินภายใต้เครือข่ายซีไอเอ็มบี เสนอโปรโมชั่นพิเศษค่าธรรมเนียม ๕๐ บาทต่อรายการ
ยุทธศาสตร์ ธอส. ปี ๕๖ 'แบรนด์เพื่อรายย่อย'
   เปิดแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๕๖ ธอส. เร่งปรับปรุงระบบงานบริการและการบริหารจัดการในองค์กร สานต่อการสร้างแบรนด์เพื่อรายย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย หลังจาก ๒ ปีที่ผ่านมา สร้างฐานสินเชื่อและสินทรัพย์เพิ่ม ขณะที่สัดส่วนหนี้เสียลดลง
ซิตี้แบงก์เปิดบริการ Digital Global Banking
   ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เปิดบริการ Digital Global Banking เชื่อมโยงเข้ากับระบบบริการซิตี้แบงก์ทั่วโลก (Global Banking Service) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ทำให้สามารถบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเองจากต่างแดน
แควน้อยบำรุงแดน
    'เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน' นับเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดทั้งห้าโครงการพร้อมกัน ณ บริเวณท่าน้ำกรมชลประทาน สามเสน เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้แก่ เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนขุนด่านที่เป็นกำแพงกั้นน้ำ) ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ (ประตูน้ำที่ประสบความสำเร็จในการแยกน้ำ) ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต (ประตูระบายน้ำที่มีพระราชดำริสร้างขึ้น) เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (เขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้นในพื้นที่) และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ (อุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำ)
เปิดยุทธศาสตร์กิจการพลังงานไทย
    เปิดแนวทางกำกับกิจการพลังงาน ๕ ปีข้างหน้า เน้นกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงานเชิงรุก ยึดหลักการที่ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านพลังงานโดยเฉพาะกิจการไฟฟ้า พร้อมปรับหลักการดำเนินงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รับมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
e-Mail (staff only)
ทีดีอาร์ไอเตือน! เข้า AEC ระวังการเปลี่ยนแปลงทาง 'สังคม'
    การเปิดเสรีอาเซียนไม่เพียงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น แต่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาด้วย การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงไม่ควรจำกัดอยู่แต่เพียงเรื่องการค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมการและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นกัน
เตรียมรับมือเมื่อตลาดการค้าขยายสู่โลกดิจิทัล
    ธอมัสไอเดีย ชี้ปีหน้า Digital Commerce มาแรง แนะนักการตลาดไทยเร่งสร้างระบบรองรับผู้บริโภคทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ และจัดกลยุทธ์ให้พร้อมเพื่อรับมือคู่แข่งข้ามชาติหลังเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไทยเข้าสู่ยุค 3G และเปิดเสรี เผยงบการตลาดออนไลน์ปีหน้าโดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ ๕ - ๑๐ ของงบการตลาด ส่งผลให้มูลค่าสื่อโฆษณาออนไลน์เพิ่มเป็นร้อยละ ๓ ของมูลค่าสื่อโดยรวม
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
  เรื่องจากปก 
  รายงานพิเศษ 
  จากฟ้าสู่ดิน 
  หลังชั่วโมงงาน 
  กระแส 
  รายงาน 
ไม่ไว้วางใจ ใครสอบตก
    นโยบายประชานิยมของรัฐบาล 'ยิ่งลักษณ์' ร้อนฉ่า เมื่อพรรคฝ่ายค้าน นำโดย 'ประชาธิปัตย์' อาศัยมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ ที่ให้เปิดอภิปรายทั่วไปได้สมัยประชุมละครั้ง เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ที่โสดไม่จริง) ตามมาตรา ๑๕๘ ไม่ไว้วางใจร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตามมาตรา ๑๕๙
  รัฐกิจ 
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๔๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕    www.econnews.org   ๙๐ บาท