เตือนนักลงทุนระวัง 'กองทุนทองคำ'
ศศินทร์ฯ เปิดช่องโหว่ทำกำไร
มีเงินแค่ล้านก็บิดเบือนราคาได้ 'ง่ายๆ'
    กองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ถือว่าสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำมากที่สุด โดยมี ๒ ประเภท คือ กองทุนรวมที่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที่ลงทุนในทองคำแท่ง ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรส่วนเกินในกองทุนในต่างประเทศ
    อีกประเภท คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ จะเน้นลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทองคำลึก ๓ ฟุต
   ต่อไปนี้คือเรื่องราวของ 'ทองคำลึก ๓ ฟุต' ที่แสนลือลั่น
    ในยุคตื่นทองของสหรัฐอเมริกา ลุงของ อาร์. ยู. ดาร์บี้ ก็เป็นโรคตื่นทองกับไปเขาเหมือนกัน ลุงของเขาได้ร่วมเดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของโคโลราโด เพื่อไปขุดหาทองคำ ด้วยความหวังว่า หากพบสายแร่ทองคำ เขาก็จะได้มีโอกาสพบกับความร่ำรวย

อ่านอีคอนนิวส์
ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา
ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ
ได้จากฉบับพิมพ์
บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก
โทร. 0-2953-4502 - 6
หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
---- Click! ----
จับตาเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๕ ขับเคลื่อนบนความผันผวน
    เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๕ อยู่ในช่วงการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย รัฐบาลประกาศแผนใช้จ่ายบริหารจัดการน้ำและลงทุนโครงการขนาดใหญ่รวม ๒.๖ ล้านล้านบาท และหวังว่าปัจจัยการใช้จ่าย การบริโภค และการลงทุนในประเทศ จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโตถึงร้อยละ ๗ จากแนวโน้มทิศทางการฟื้นตัวรวมทั้งความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมที่กลับมาดีขึ้น
    แม้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คาดหวังจากแผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ๒,๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศทั้งการขนส่ง คมนาคม และการติดต่อสื่อสารที่พร้อมเชื่อมโยงเข้ากับภูมิภาค เป็นการรองรับศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาระบบการจัดการน้ำ วงเงินรวม ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเชื่อว่า การลงทุนภาครัฐทำให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนที่ต่อเนื่อง ช่วยลดการว่างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจ
กสิกรไทยผสานพลังพันธมิตรรุกประชาคมอาเซียน
    การรวมตัวกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ (AEC 2015) เพื่อรวมประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว ทั้งในเชิงการค้า การบริการ และการลงทุน ขณะที่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และความพร้อมของประเทศไทย สามารถเป็นศูนย์กลางฐานการค้าการลงทุนและการผลิตในอาเซียน ป้อนตลาดเอเชียและตลาดโลก ภาคธุรกิจจึงต้องเตรียมพร้อมในการเข้าช่วงชิงตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งในธุรกิจการเงินแถวหน้าอย่างเครือธนาคารกสิกรไทยฯ เอง ได้ประกาศนำความแข็งแกร่งและความสำเร็จธุรกิจในประเทศ ผสานการสร้างเครือข่ายธุรกิจและพันธมิตรธนาคารในต่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไทยสมุทรฯ ปั้นตัวแทนรุ่นใหม่ยึดตลาดรากหญ้า
    ไทยสมุทรประกันชีวิต เดินหน้าลุยเจาะตลาดรากหญ้าและภูธรเป็นเป้าหมายหลัก เล็งปั้นตัวแทนรุ่นใหม่ ผลักดันเข้าสู่กระบวนการขายที่ทันสมัย ยืดหยุ่น พร้อมยึดความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เผยปี ๒๕๕๕ ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม ๑๕,๒๘๔ ล้านบาท เติบโตร้อยละ ๑๕
กันยงฯ ตั้งเป้าขายมิตซูฯ ๑๐,๐๐๐ ล้าน ฉลอง ๔๐ ปี
    มิตซูบิชิ อีเล็คทริคฯ ฉลองครบ ๔๐ ปี ฝ่าวิกฤตดันยอดขายทะลุ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งเป้าปี ๒๕๕๕ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เติบโตร้อยละ ๕ และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทั้งภายในบ้านและเชิงพาณิชย์ เครื่องปั๊มน้ำ พร้อมรักษาส่วนแบ่งตลาดพัดลม ตู้เย็น และพัดลมระบายอากาศ
พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย
    สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขณะทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยและข้าหลวงสำรวจการศึกษาทั่วไป ได้ทรงวางรากฐานทางการอุดมศึกษา ทั้งพระราชดำริเกี่ยวกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แนวทางในการจัดระบบของมหาวิทยาลัย และรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยในลักษณะเน้นการมีส่วนร่วม อันเป็นหลัก 'ธรรมบริหาร' (good governance) ในการบริหารการอุดมศึกษาตั้งแต่ปี ๒๔๗๒ ก่อนสังคมไทยจะให้ความสำคัญเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและกระแสธรรมบริหารในปี ๒๕๔๒ หรืออีก ๗๐ ปีต่อมา
พลังงานไทยที่ฝากไว้กับ 'แสงอาทิตย์'
    การเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV) โครงการ 'ลพบุรีโซลาร์' ของบริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด มูลค่า ๘,๐๐๐ ล้านบาท กำลังการผลิต ๗๓ เมกะวัตต์ ที่ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อปลายปีที่ผ่านมา บางสื่อรายงานว่าใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่ต่างประเทศรายงานว่าอันดับ ๘ ของโลก
'ประสาร ไตรรัตน์วรกุล'
ทิศทางการดำเนินนโยบายของ ธปท. ในปี ๒๕๕๕
    ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะครบรอบการเปิดดำเนินการเป็นปีที่ ๗๐ เทียบได้กับคนที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ซึ่ง ธปท. ได้เผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายต่อการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงินมาหลายรูปแบบ โดยมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศให้มีความมั่นคงในระยะยาว ปีนี้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธปท. มีแนวนโยบายจะสานต่อจุดยืนของ ธปท. ที่หวังจะเห็นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน หากแต่มีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์
เสนอเก็บภาษีที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างขยายฐานโครงสร้างภาษี
    โครงสร้างภาษีในประเทศไทย พึ่งพิงการจัดเก็บภาษีทางอ้อม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มในระดับสูงที่จนเกินไป ส่งผลต่องบประมาณที่ภาครัฐจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนา ซึ่งตรงข้ามกับโครงสร้างภาษีในต่างประเทศ การจัดเก็บภาษีทางตรง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมากกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
e-Mail (staff only)
'Thai Dream' ฝันกลางวันของผู้อยากรวย
    ถ้าไปถามใครสักคนว่า อยากรวยไหม เชื่อว่ากว่าร้อยละ ๙๐ จะได้คำตอบว่าอยาก
    แต่ถ้าถามต่อไปว่า แล้วจะรวยได้อย่างไร
    เกือบครึ่งคงตอบว่า หวย
เส้นแบ่งระหว่าง 'ธุรกิจ' กับ 'CSR'
    การที่ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนิยมบริโภคเครื่องดื่มผสมกาเฟอีน (caffeine) มาจากความเชื่อที่ถูกปลูกฝังด้วยโฆษณามานานว่าเป็นเครื่องดื่ม 'บำรุงกำลัง' มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก่อนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามากำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม
    ข้อเท็จจริง เครื่องดื่มชนิดนี้ เป็นเพียงน้ำผสมนิโคตินาไมด์ (Nicotinamide) และน้ำตาลทราย (Sucrose)

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
  เรื่องจากปก 
  รายงานพิเศษ 
  จากฟ้าสู่ดิน 
  สื่อสารองค์กร 
  หลังชั่วโมงงาน 
  บันทึกถึงผู้อยากรวย 
  กระแส 
  รายงาน