สำรวจจุดอ่อนไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    รายงานความสามารถในการแข่งขันโลก (Global Competitiveness Report) ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยที่ประชุมสมัชชาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้ประเมินระดับความสามารถการแข่งขันในประเทศต่าง ๆ จากตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ระดับความสามารถด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพในตลาดสินค้า โดยมีดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโลจีสติกส์ ได้แก่ ดัชนีด้านโครงสร้างพื้นฐาน และดัชนีที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ได้แก่ ประสิทธิภาพตลาดสินค้า ตลาดแรงงาน ความพร้อมทางเทคโนโลยี ขนาดตลาด และความล้ำหน้าทางธุรกิจ
ภาษาลาววันละคำ
    ผมโชคดีที่ไม่ค่อยได้อัตคัตข้อมูล เพราะพรรคพวกเพื่อนฝูงมักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ว่าข้อมูลประเภทที่ลับหรือที่แจ้ง ไปจนถึงข้อมูลของผู้คนที่ยากจนผ้าผ่อนก็ยังส่งมา (แฮ่ม)
    อย่างข้อมูลที่เกี่ยวกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น แม้จะเคยไปบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่มีโอกาสได้รวบรวมภาษาลาวที่มีเสน่ห์ มากเท่าที่เพื่อนผมได้มา (เข้าใจว่าเขาคงหามาจากสังคมออนไลน์เพิ่มเติมด้วย)
ครอบครัวของฉัน
    นาย 'กอ' มีเชื้อสายจีน เป็นคนที่มีสมองดี ได้เรียนในโรงเรียนฝรั่งที่มีชื่อแห่งหนึ่ง ตอนเรียนก็ทำตัวเกเรซะเป็นส่วนใหญ่ จนคนที่บ้านคิดว่าคงจะเรียนไม่จบอย่างแน่นอน
ต่อมาเมื่อกอเรียนอยู่ ม.ศ. ๔ ก็ได้รู้จักกับนางสาว 'ขอ' (ในตอนนั้นกอมีอายุ ๑๖ ปี ส่วนขอมีอายุ ๑๙ ปี) ทั้งสองคนได้รู้จักกันโดยการผ่านการแนะนำจากเพื่อนฝูง

อ่านอีคอนนิวส์
ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา
ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ
ได้จากฉบับพิมพ์
บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก
โทร. 0-2953-4502 - 6
หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
---- Click! ----
เปิด ๕ ยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. สร้างตลาดทุนให้แข็งแกร่ง
    ก.ล.ต. เปิดแผนกลยุทธ์ปี ๕๕ ดัน ๕ ยุทธศาสตร์ใหม่ผนึกวิสัยทัศน์ ๔Ps พัฒนาสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนและองค์กร พอใจผลงานปี ๕๔ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์แบงก์พาณิชย์ไทยหลังน้ำท่วมใหญ่
    แม้น้ำท่วมใหญ่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๔ แต่คาดว่า ในปี ๒๕๕๕ ธนาคารจะได้ประโยชน์จากการให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูความเสียหายทั้งในส่วนของสถานประกอบการและที่พักอาศัย รวมถึงยานพาหนะ ซึ่งจะทำให้การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์จะยิ่งทวีเข้มข้นมากขึ้น
ทหารไทยใช้แบรนด์ ME ดูดเงินฝากจากธนาคารอื่น
    ธนาคารทหารไทยฯ สร้างแบรนด์ ME หวังพลิกโฉมการเงินการธนาคาร ดึงลูกค้าทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ในระบบความปลอดภัยมาตรฐานสูง ประเดิมเปิดผลิตภัณฑ์ 'ME ฝากไม่ประจำ' ให้ดอกสูง ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี พร้อมผูกการจัดการบัญชีเงินฝากเข้ากับทุกธนาคาร
กสิกรไทยหวังขึ้นแถวหน้าในธุรกิจตลาดทุน
    ธนาคารกสิกรไทยฯ ตั้งเป้าหมายครองอันดับ ๑ ในธุรกิจตลาดทุน เล็งเพิ่มส่วนแบ่งสินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) รักษาความเป็นผู้นำในสินเชื่อโครงการ (Project Finance) และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรองของภาครัฐ
เมืองไทยประกันชีวิตฝ่าน้ำท่วมโต ๒๘%
    เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ในปีนี้ ผ่านการเติบโตในทุกช่องทาง ผสานผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างเครือข่ายคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจ หลังจากปีที่ผ่านมา มีเบี้ยรับรวม ๓๗,๘๘๖ ล้านบาท โตร้อยละ ๒๘
SCG มุ่งสู่ผู้นำธุรกิจที่ยั่งยืนในอาเซียน
    ปูนซิเมนต์ไทย ประกาศยุทธศาสตร์รุกขยายการลงทุนในอาเซียน ให้ความสำคัญกับลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรุกซื้อกิจการที่สนับสนุนธุรกิจในเครือ เพื่อเพิ่มสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่สร้างมูลค่า ตามกลยุทธ์ผู้นำธุรกิจที่ยั่งยืน
ธุรกิจมือถือคึกคักลุ้น กสทช. ประมูล 3G
    ปีนี้เป็นปีที่คาดกันว่า กสทช. จะเปิดประมูลคลื่นความถี่เพื่อใช้สำหรับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G  ซึ่งคาดกันว่า จะทำให้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่มาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง ซึ่งบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างก็เตรียมแผนรองรับเพื่อขึ้นเป็นผู้นำในตลาด 3G
ก.ไอซีทีดัน ThaiCERT ดูแลภัยคุกคามโลกไซเบอร์
    กระทรวงไอซีทีดันศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ขึ้นเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำงานเชิงรุก เข้าถึงและสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเผชิญความเสี่ยงเฉพาะด้าน เช่น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต สถาบันการเงิน
น้ำ: (๔) เรื่องที่ต้องทำแบบองค์รวม
    "...มีตัวเลข แต่ยังไม่อยากบอก ยังไม่อยากพูดถึงตัวเลข เพราะว่าท่านก็จำไม่ได้ แล้วออกไปจากที่นี่ ก็จะกลุ้มใจมาก เพราะว่าน้ำที่ลงมามันมากเหลือเกิน จนคิดไม่ออกว่าเท่าไหร่ ถ้าบอก ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก็คิดไม่ออกว่าเป็นเท่าไหร่ ภายใน ๖ ชั่วโมง ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นี่เป็น ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ก็เป็น ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ก็ไม่รู้จะเอาวันเดียว ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ลงมาที่ต้องเอาออกไปไว้ที่ไหน สูบเท่าไหร่ ๆ ก็ไม่ไหว ยิ่งถ้าสูบแล้วหมุนเวียนกลับมาก็ยิ่งไม่ไหว
ตลาดโภคภัณฑ์ปี ๕๕ รับแนวโน้มอาหารโลกแพง
    แม้ปีที่ผ่านมา พลังงาน เชื้อเพลิง และทองคำ มีราคาสูงขึ้นมากที่สุดในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์(commodity) ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำมันดิบ (Crude oil) ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการผลิต gasoline และ heat oil ที่ทำราคาสูงขึ้นมากทั้งสามหมวด ทองคำเองก็ทำสถิติสูงสุดที่ ๑๙๒๓.๗ เหรียญสหรัฐฯต่อออนซ์ ขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรในปีกระต่ายหลายประเภท กลับมีทิศทางของราคาสวนกระแส บางกลุ่มโดยเฉพาะฝ้าย ลดลงร้อย ๓๗ โกโก้ ลดลงร้อยละ ๒๙.๗ และน้ำตาล ลดลงร้อยละ ๒๘
'สร้างความเชื่อมั่น' สิ่งที่ กสทช. ต้องทำก่อนจัดสรรคลื่นความถี่
    รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การใช้คลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ ภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
e-Mail (staff only)
ทางแยกที่ชื่อว่า 'ฉาบฉวย' และ 'ยั่งยืน'
    ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมได้สังเกตความเป็นไปของธุรกิจทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบัน ทำให้ผมได้ข้อสรุปว่า
    โลกเราทุกวันนี้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความฉาบฉวย
    แล้วสังคมที่ฉาบฉวยก็สร้างคนที่ฉาบฉวย
    ท้ายที่สุดคนฉาบฉวยก็สร้างธุรกิจที่ฉาบฉวย

จริยธรรมองค์กร สะท้อนภาพลักษณ์ประเทศ
    องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) โดยรองศาสตราจารย์ ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการ เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี ๒๕๕๔ ซึ่งไทยได้เพียง ๓.๔ จากคะแนนเต็ม ๑๐ อยู่ในอันดับที่ ๘๐ จาก ๑๘๓ ประเทศทั่วโลก และอันดับที่ ๑๐ จาก ๒๖ ประเภทในภูมิภาคเอเชีย เท่ากับโคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ กรีซ โมรอคโค และเปรู
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
  เรื่องจากปก 
  รายงานพิเศษ 
  จากฟ้าสู่ดิน 
  กระแส 
  หลังชั่วโมงงาน 
  บันทึกถึงผู้อยากรวย 
  รายงาน 
  สื่อสารองค์กร