ประเทศไทยหลังวิกฤตอุทกภัย
ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมไม่ยาก ปัญหาอยู่ที่การจัดการอย่างยั่งยืน
    ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้จากร้อยละ ๓.๕ - ๔ เหลือร้อยละ ๑.๘ เนื่องจากภาวะน้ำท่วมใหญ่ที่ทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ การประเมินครั้งล่าสุด สศช. คาดว่า เศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัว ร้อยละ ๑.๕ และเศรษฐกิจปี ๒๕๕๕ จะได้รับแรงสนับสนุนจากงบประมาณรัฐและการลงทุนภาคเอกชน โดยต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มทรงตัวในปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
    ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ชี้ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้ จะไม่แย่ถึงขนาดที่ขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ ๑ และประเมินผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่ลดลงมาก เนื่องจากช่วงปลายปีเป็นฤดูการเดินทางที่จะกระจายการท่องเที่ยวไปทั่วประเทศ นอกจากนี้ สศค. ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยขยายตัวในปี ๒๕๕๕ เอาไว้ที่ร้อยละ ๕ จากการบริโภคและลงทุนในประเทศที่จะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
    เช่นเดียวกัน การคาดการณ์ในส่วนของหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงภาคเอกชน ผลกระทบจากน้ำท่วมที่มีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ อยู่ในช่วงระยะสั้น และจะฟื้นฟูกลับคืนมาเป็นปกติได้ภายในช่วงครึ่งแรกปี ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเศรษฐกิจปี ๒๕๕๕ ยังมีความน่ากังวลจากภาวะเศรษฐกิจภายนอก
    ในมุมมองจากแบงก์ชาติและแบงก์พาณิชย์ ยังคงเสนอแนะให้ภาครัฐ ดำเนินการนโยบายเร่งกระตุ้นฟื้นฟูเยียวยาสภาพความเสียหาย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภายหลังน้ำลด ซึ่งควรควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังรับมือผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป ที่จะมีผลต่อด้านการค้า สภาพคล่องทางการเงิน และความผันผวนในตลาดทุน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

คนตายไม่มีโอกาสพูด
    สมัยเด็ก ๆ ผมมีความทะเยอทะยานที่จะต้องรวย มุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ให้ได้ในสักวันหนึ่งเมื่อเติบใหญ่ ตั้งแต่เล็กจนโตผมก็ได้พยายามอ่านประวัตินักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั้งไทยและเทศ รวมไปถึงหาหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมาศึกษาอย่างมากมาย โดยมีความหวังว่าความรู้ที่เราสะสมมาจะเป็นเครื่องมือชั้นยอดที่จะพาเราข้ามฝั่งไปถึงความสำเร็จที่เรามุ่งมั่นได้
คำที่มากับน้ำ (๒)
    'อีคอนนิวส์' ฉบับที่ผ่านมา นำคำที่มากับน้ำ ซึ่งคุณผู้อ่านบางท่านอาจสงสัยมาเขียนถึง
    คำที่ได้บอกเล่ากันไปแล้ว ได้แก่ มวลน้ำ (นักข่าวบางคน แค่น้ำผุดท่อระบายน้ำ ก็กลายเป็นมวลน้ำไปแล้ว) พนัง พร่องน้ำ ท่อเชื่อม ปริมาณฝน ระดับน้ำทะเลปานกลาง แบ็คโฮ น้ำหลาก แผ่นเหล็กพืด

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์
ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์
บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6
หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ฉบับที่ 533
e-Mail (staff only)
'น้ำท่วมใหญ่' สะท้อนไทยขาดความมั่นคงทางอาหาร
สถาบันอาหารแนะวางแผน/สร้างฐานข้อมูลรับมือยามฉุกเฉิน
    องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food  and  Agriculture Organization of the Uniteds Nations: FAO) ได้ให้คำนิยามความมั่นคงทางอาหารเอาไว้ว่า 'ความมั่นคงทางอาหารจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงอาหาร หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา โดยอาหารดังกล่าวมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการด้านโภชนาการและความนิยมในการบริโภค เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง' ซึ่งหากจะพิสูจน์ความมั่นคงทางอาหารนั้นอาจจะประเมินได้ในช่วงภาวะวิกฤต
การท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวอย่างไรหลังน้ำท่วม?
    ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วหลังจากปัญหาน้ำท่วมคลี่คลาย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างกรุงเทพมหานคร รวมถึงภาคใต้และตะวันออก ไม่ได้รับความเสียหายมากนัก อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๕ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปและอเมริกาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะ รวมถึงระดับราคาห้องพักโรงแรมที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ยาก
ฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย/นโยบายเพิ่มรายได้
ปัจจัยหนุนเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตหนี้ยูโรสู่การฟื้นตัวในปี ๒๕๕๕
    จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๔ ที่รายงานโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาด โดยขยายตัวร้อยละ ๓.๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๔.๖ และ Consensus Forecast คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๔.๕ ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๔ ทั้งปีลงมาที่ร้อยละ ๑.๕
แบงก์ปล่อยแคมเปญดูแลลูกค้าน้ำท่วม
    ธนาคารกสิกรไทยฯ ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวในปีนี้ได้แค่ร้อยละ ๐.๙ - ๑.๗ และมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย พร้อมเสนอมาตรการช่วยเหลือโดยลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาผ่อนชำระ และเพิ่มสภาพคล่องเพื่อฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำลด ขณะที่ไทยพาณิชย์ สานต่อความช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายจากวิกฤตน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดชู ๓ มาตรการ เร่งด่วน - ฟื้นฟู - เดินหน้าธุรกิจ ด้านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยฯ เสนอทางเลือก ๓ มาตรการเช่นกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย
ธุรกิจประกันภัย ชะลอต่อสัญญากรมธรรม์
เตรียมปรับเบี้ย พร้อมแยกรับประกันภัยพิบัติ
    สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เผยหลังน้ำลดบริษัทประกันภัยและประกันภัยต่อ เตรียมปรับขึ้นค่าเบี้ย พร้อมแยกรับประกันภัยที่เกิดจากพายุ แผ่นดินไหว และน้ำท่วม ออกจากสัญญาประกันภัยเดิม โดยที่แนวโน้มชะลอการต่อสัญญาการรับประกันภัยที่สัญญาสิ้นสุดในช่วงสิ้นปีนี้ออกไปก่อน เพื่อประเมินตัวเลขมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมให้ชัดเจน
มั่นใจอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวเร็ว
    กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดโรงงานผลิตรถยนต์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ ส่วนตัวแทนจำหน่ายจะมีงานด้านบริการที่สร้างรายได้จากรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวนมาก ขณะที่ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก เห็นว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในไทยหลายรายจะสามารถกลับมาผลิตรถยนต์ได้อีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้
บัญญัติ ๒๑ ประการ 'บ้านหลังน้ำท่วม'
    ผมเขียนหนังสือเรื่อง 'บ้านหลังน้ำท่วม' เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี ๒๕๓๘ และมีการช่วยกันจัดพิมพ์กันไปหลายแสนเล่มแล้ว เพราะว่าเป็นหนังสือที่ประกาศชัดเจนว่า 'ไม่มีลิขสิทธิ์' ใครอยากเอาไปทำอะไรก็ตามสบาย ยกเว้นแต่ 'ห้ามนำไปจำหน่าย' เท่านั้น
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาทั้งหลายยังเป็นปัญหาเดิมๆ อยู่ เมื่อมาถึงวันนี้ จึงขอยกบางหัวข้อที่เห็นว่าเหมาะกับเหตุการณ์น้ำท่วม ๒๕๕๔ มาจัดเรียงใหม่ เพื่อความกระชับและสามารถส่งกันทางอีเมล์ หรือลงใน website ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

น้ำ: (๒) ตามทฤษฎีใหม่
    "...ตามที่นายกฯ (นายบรรหาร ศิลปอาชา) ได้กล่าวถึงทฤษฎีใหม่ ก็ทำเพื่อจุดประสงค์อย่างนี้นี่เอง เพราะว่าในประเทศอย่างประเทศไทย น้ำจะมีมากเป็นระยะหนึ่ง จนน้ำท่วม จนกระทั่งทำให้เดือดร้อน ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียไป ตายไป เน่าไป และเมื่อเสร็จแล้ว หลังจากระบายน้ำออกไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย และด้วยความสิ้นเปลือง ก็แห้ง ไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกใด ๆ เลย ก็อดอยากยากจน…