เจาะพฤติกรรมนักลงทุนต่างชาติ
'ฝรั่งกุมทิศทางตลาดหุ้นไทย' จริงหรือ?
    ช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติได้มีบทบาทสำคัญต่อตลาดทุนไทยเป็นอย่างมาก โดยแม้ว่านักลงทุนต่างชาติจะมีสัดส่วนการลงทุนเพียงร้อยละ ๒๕ ของมูลค่ารวมในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด แต่การซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติสามารถอธิบายการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยได้กว่าครึ่ง
    ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ เศรษฐกรชานาญการ และนายเฑียร เทียมศักดิ์ เศรษฐกรตรี ส่วนการวิเคราะห์เสถียรภาพเศรษฐกิจ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๕๔ พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อของนักลงทุนไทยต่อนักลงทุนต่างชาติ
GDP ไตรมาส ๒ โต ๒.๖%
สภาพัฒน์ฯ ชี้ทั้งปี ๓.๕-๔.๐%
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๔ ว่า ขยายตัวร้อยละ ๒.๖ ชะลอลงจากร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสแรก เป็นผลมาจากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัว ส่งผลให้อุปสงค์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ประกอบกับอัตราการว่างงานอยู่ในอัตราที่ต่ำ ซึ่งหากปรับปัจจัยฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยหดตัวจากไตรมาสแรก เพียงร้อยละ ๐.๒
สำคัญที่ผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง
    "ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ"
    นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรี รวม ๓๖ คน ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๗๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

กล่องของแม่
    แม่ก้าวเดินอย่างมั่นคงมาขึ้นรถ มั่นคงจนฉันใจหาย
"หนักมั๊ยแม่ อิ๋วถือกล่องให้แล้วกัน"
    ฉันเอื้อมมือไปฉวยกล่องเก่าๆ นั้น จากมือแม่แต่ไม่สำเร็จ แม่เม้มปากอย่างเด็ดเดี่ยวและตามองถนนอย่างระมัดระวัง ส่วนมือประคองกล่องที่ว่าไว้อย่างมั่นคง
    วันสุดท้ายแล้วที่แม่จะอยู่ในความดูแลของฉัน
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ชิงเค้ก 'สินเชื่อส่วนบุคคล'
ไทยพาณิชย์ขยายช่องทางขาย/ทหารไทยรับรีไฟแนนซ์รวด ๓ บัญชี
    ตลาดสินเชื่อรายย่อยคึกคัก ไทยพาณิชย์ฯ ตั้งเป้าอันดับ ๑ สินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน มุ่งลงมากวาดลูกค้าระดับเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท กวดทุกสาขาเร่งขยายฐานลูกค้า พร้อมเพิ่มพนักงานขายทางโทรศัพท์ ส่วนบัตรเครดิต อัดกิจกรรมการตลาด เสริมโปรโมชั่น กระตุ้นยอดใช้จ่าย และเพิ่มผู้ถือบัตรใหม่ ขณะที่ธนาคารทหารไทยฯ ให้ลูกหนี้บัตรเครดิต พ่วงบัญชีหนี้อื่นๆ ไม่เกิน ๓ บัญชี เข้ามารีไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด ปีแรกร้อยละ ๑๐ แถมไม่บังคับให้ยกเลิกบัญชีหรือบัตรที่มีอยู่กับสถาบันการเงินแห่งเดิม
๔ ขุนพลกสิกรไทยดันองค์กรเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
    ธนาคารกสิกรไทยฯ ตั้งเป้าเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน แบ่งกลุ่มลูกค้าชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง บริหารจัดการที่สร้างความสมดุล กระจายความเสี่ยง ให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากร เร่งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ลด ทรัพยากรและต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อรับมือความผันผวนและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ
เกียรตินาคินเชื่อมั่นเศรษฐกิจ ปรับเป้าสินเชื่อเพิ่ม
    ธนาคารเกียรตินาคินมั่นใจเศรษฐกิจเติบโตดี ปรับเป้าหมายการให้สินเชื่อในปีนี้ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ ๒๔ จากเดิมที่ตั้งเป้าขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ ๑๙ โดย ๖ เดือนแรกสินเชื่อรวมขยายตัวร้อยละ ๑๓ และรักษาสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อที่ยังคงเป็นฐานใหญ่ 
EXIM Bank พร้อมสนองนโยบายรัฐบาล ส่งเสริม SMEs ลุยส่งออก
    EXIM Bank ประกาศพร้อมดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมผู้ส่งออกนำเข้าที่เป็น SMEs วางยุทธศาสตร์ในเชิงรุกทั้งการขยายฐานให้สินเชื่อ รับประกันการส่งออก และเพิ่มศักยภาพให้องค์ความรู้ เพื่อบ่มเพาะธุรกิจไทยเข้าสู่วงจรการค้าระหว่างประเทศ
ธอส. ตลาดที่อยู่อาศัย 'ชะลอตัว' จากดอกเบี้ยขาขึ้น
    ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยยอดให้สินเชื่อ ๖ เดือนแรก เกือบ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเป้าทั้งปี ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท ชี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมีทิศทางชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีมาตรการภาครัฐเป็นตัวช่วยกระตุ้นและจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น ระบุผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สามารถเปิดโครงการใหม่ได้ตามแผน รวมจำนวนหน่วยขายกว่า ๕๐,๐๐๐ หน่วย
พฤกษา 'สร้างเร็วโอนเร็ว' ทำกำไรครึ่งปี ๑.๗ พันล้าน
    พฤกษา เรียลเอสเตท เผยยอดขายไตรมาส ๒ เข้าเป้าทั้งยอดจอง รายได้ และกำไร ทำให้ครึ่งแรกปี ๒๕๕๔ บริษัทฯ มียอดจองสูงถึง ๑๗,๖๓๕ ล้านบาท รายได้รวม ๑๒,๒๒๙ ล้านบาท และกำไรสุทธิ ๑,๗๑๙ ล้านบาท
เอไอเอสเร่งรุก 3G ทั้งเครือข่ายและลูกข่าย
    เอไอเอสขยายเครือข่าย 3G ในกรุงเทพฯ และอีก ๗ จังหวัด เสริมศักยภาพการบริการให้ครอบคลุมทุกเครือข่ายความเร็วสูงทั้ง 3G, Wifi และ EDGE Plus พร้อมให้บริการ applications ใน ๓ รูปแบบใหม่ ประกอบด้วย AIS Music Store, AIS Book Store และ AIS App Store นอกจากนี้ ยังร่วมเปิดตัวอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ ๆ ที่รองรับการใช้งานเครือข่ายและให้ข้อเสนอที่พิเศษ เฉพาะสำหรับลูกค้าเอไอเอส ได้แก่ Samsung Galaxy Tab 10.1, Nokia N9 และ HTC EVO 3D
ฉบับที่ 530
e-Mail (staff only)