นโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่
เป็นไปได้ หรือแค่ใช้หาเสียง
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พรรคเพื่อไทยได้ที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อและแบ่งเขตมากที่สุด ๒๖๕ คน เกินครึ่งหนึ่งของ ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการเลือกตั้งเพียง ๑๕๙ คน ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วตั้งแต่คืนวันเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยจึงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมที่พรรคประชาธิปัตย์เคยรวบรวมคะแนนเสียงจาก ส.ส. ในสภาฯ จนได้จัดตั้งรัฐบาล จากนี้ไป จึงรอแค่จำนวน ส.ส. ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองมีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของ ส.ส. ทั้งหมด ก็จะสามารถเปิดประชุมได้ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ภายใน ๓๐ วัน
วาระเร่งด่วนรัฐบาลใหม่
แก้ปัญหาคุณภาพชีวิต อุดช่องว่างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
   สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดทำดัชนีการพัฒนามนุษย์ (The Human Development Index) วัดความสำเร็จการพัฒนาด้านสังคมและประชากรในแต่ละประเทศ จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อจำนวนประชากร อำนาจการใช้จ่าย และคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ความรู้ การศึกษา ฯลฯ ปีที่ผ่านมา ไทยอยู่อันดับที่ ๙๒ ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาระดับกลาง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย อยู่อันดับ ๕๗ ในกลุ่มที่มีการพัฒนาสูง ส่วนสิงคโปร์อยู่อันดับ ๑๑ ในกลุ่มที่มีการพัฒนาสูงมาก
เคร่งครัดความสงบ ชาติอยู่เย็นเป็นสุข
    "ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมโดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ"
    พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ทรงกล่าวนำอัยการจังหวัดผู้ช่วย ๙๐ คน ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
๕๐ แห่งในโลกที่ต้องไปก่อนตาย
    ชีวิตในวัยเกษียณของเพื่อนผมที่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในวันนี้น่าอิจฉาครับ เพราะเขาไม่ต้องรีบร้อนตื่นนอนแบบตาลีตาเหลือกขึ้นมาอาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว แล้วรีบไปทำงานก่อนรถติดแหงกบนถนนจนมีเวลาหันไปมองคุณผู้หญิงที่ขับรถติดอยู่ข้าง ๆ นั่งเพ่งสิวผ่านกระจกบนบังแดดได้หลายนาที
เธอ..เส้นผมที่มองไม่เห็น
    'หนา' ไม่ได้จัดว่าหน้าตาดีหรือน่ารักไปกว่าผู้หญิงทั่วไปที่ผมรู้จัก ออกจะธรรมดาๆ เสียด้วยซ้ำ
    ยังจำได้ว่า เราเจอกันในเย็นวันที่ฝนตกหนัก ผมกำลังขับรถกลับบ้านต่างจังหวัด เห็นเธอเดินตากสายฝนที่ตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา ข้างหน้าไม่มีแม้ที่ให้หลบฝน กว่าจะถึงปั้มถัดไปก็หลายกิโลอยู่
    ผมจอดรถเทียบข้างตัวเธอ "ขึ้นรถซิครับ"

ชำแหละ ม.๔ กฎหมายแข่งขันทางการค้า ส่งเสริมหรือสร้างปัญหา?
    พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย แต่ในทางปฏิบัติหรือการบังคับใช้กลับมีปัญหา โดยปัญหาอยู่ที่มาตรา ๔ ที่กำหนดให้ยกเว้นการบังคับใช้ให้กับหน่วยงานในสังกัดของรัฐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
    ตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ ยกเว้นการบังคับใช้ให้กับการกระทำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ที่มีกฎหมายรับรองเพื่อดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม และธุรกิจตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'กองทุนการออมแห่งชาติ' หลักประกันยามชราของคนนอกระบบ
    กระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เนื่องจากประเทศกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว มีความเสี่ยงที่ประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด้อยลงเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา แม้ปัจจุบันจะมีระบบประกันสังคมในหลายรูปแบบ แต่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะเป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่ในระบบ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นช่องทางการออมเงินให้ประชากรในวัยแรงงานที่อยู่นอกระบบ
PayPal เผยคนไทยซื้อขายสินค้าออนไลน์กว่า ๑.๔ หมื่นล้านบาท
    PayPal บริษัทผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์ ได้เปิดเผยผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตและผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและทัศนคติการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ที่สำคัญแสดงให้เห็นว่า คนไทยเป็นนักช็อปตัวยงและเชี่ยวชาญการช็อปออนไลน์เป็นอย่างดี
ทหารไทยเร่งสร้างความต่าง รับชำระเงิน ๕ บาทรวด
    ธนาคารทหารไทยฯ เดินหน้าต่อยอดบริการที่สร้างความต่าง ดึง ๗ พันธมิตรผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและสื่อสารโทรคมนาคม บริการรับชำระเงินโดยแจ้งเตือนและให้ลูกค้าสั่งชำระเงินเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยค่าบริการ ๕ บาททุกรายการ พร้อมขยายความร่วมมือให้บริการครอบคลุมการชำระค่าสินค้า สินเชื่อ บัตรเครดิต และล่าสุด
ลีสซิ่งกสิกรไทย ครึ่งปีโต ๔๑% ตั้งเป้าขึ้นอันดับ ๑
    ๖ เดือนแรกปี ๒๕๕๔ ลีสซิ่งกสิกรไทยโตพุ่งพรวดร้อยละ ๔๑ กวาดกำไร ๒๓๗ ล้านบาท เตรียมรุกธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่งในกลุ่มรถยนต์ใหม่ รถกระบะ และรถใช้แล้ว รวมถึงกระตุ้นสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ที่ให้ดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอกครั้งแรกในวงการ ประกาศเป้าหมายเป็นผู้นำสินเชื่อรถยนต์ใน ๒ ปี
กูเกิลหนุนธุรกิจ ๕๐,๐๐๐ ราย มีเว็บไซต์
    กูเกิลเปิดเกมรุกตลาดไทย จัดโครงการช่วยธุรกิจไทย Go Online หนุน ๕๐,๐๐๐ ผู้ประกอบการ ได้พื้นที่เว็บไซต์ฟรีในปีแรก พร้อมเครื่องมือสร้างเว็บอย่างง่าย พร้อมให้บริการคำปรึกษาสู่โลกออนไลน์และช่องทางส่งเสริม e - Commerce
สรรพสามิตเตรียมรีดภาษี 'ผู้ก่อมลพิษ'
    กรมสรรพสามิตเล็งดันนโยบายภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดเก็บตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและควบคุมสินค้าที่ก่อมลพิษ ล่าสุด จัดอบรมคำนวณภาษีตามหลักสถิติและศึกษาตัวแปรที่กระทบต่อการจัดเก็บในรายพื้นที่ทั่วประเทศ
๕ ยักษ์ธุรกิจร่วมมือปั้น 'เพลินจิตซิตี้' เป็นแลนมาร์คใหม่
    ๕ ธุรกิจยักษ์ใหญ่จากวงการค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม และสถาบันการเงิน ประกาศร่วมมือปั้น 'เพลินจิตซิตี้' พัฒนาย่านธุรกิจเพลินจิต-วิทยุด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของภาคเอกชนไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวรองรับการก่อตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
ฉบับที่ 529
e-Mail (staff only)