วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ญี่ปุ่นกระทบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าไทย
ดันสัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่ม บูมธุรกิจพลังงานทางเลือก
    แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ (PDP 2010) เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความชัดเจนในการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าในระยะยาวให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ แต่ภายหลังเกิดปัญหากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศ และกลายเป็นแรงกดดันให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2010 ใหม่ทั้งหมด
    ประเด็นสำคัญคือการศึกษาถึงความปลอดภัยของระบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ PDP 2010  กำหนดเอาไว้นั้น วันนี้ดูเหมือนจะมีสัดส่วนที่ต่ำเกินไป เนื่องกจากปัจจุบันภาคเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ให้ความสนใจขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มากเกินกว่าเป้าหมายตามแผนฯ ไปแล้ว
UNCAC จุดพลุการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
   ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption: UNCAC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ลงนามในอนุสัญญาไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
    เป้าประสงค์ในการให้สัตยาบันที่สำคัญ ได้แก่ เพื่อขับเคลื่อนการเรียกคืนทรัพย์สินที่เกิดจากการยักยอกโกงกิน โดยผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลักดันให้ศูนย์กลางทางการธนาคารระดับโลก มีความรับผิดชอบมากขึ้น
คำปฏิญาณที่สำคัญ
    "คำปฏิญาณของผู้พิพากษาเป็นคำปฏิญาณที่สำคัญมาก เพราะว่าอย่างที่ท่านได้เปล่งวาจา ท่านจะต้องทำหน้าที่เพื่อความยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ
    ฉะนั้น ถ้าท่านปฏิบัติดี ก็ทำให้ประเทศชาติมีความสงบได้ เพราะว่าคนก็ต้องมีการขัดแย้งกัน ท่านต้องเป็นกลางในทุกกรณี ทั้งเวลาอยู่ในโรงศาลและนอกโรงศาล...

อากงสอนหลาน
    กาลครั้งหนึ่ง...นานมาแล้ว
    มีอากงแก่ๆ อยู่คนหนึ่ง อยากจะสอนข้อคิดอะไรบางอย่างให้หลานๆ ตามปะสาคนแก่ อากงจึงเรียกหลานๆ ทั้งสี่มานั่งล้อมโต๊ะสี่มุมแล้วบอกหลานทั้งสี่ว่า     "เอาล่ะหลานๆ ตอนนี้หลับตานะ.. หลับตา"
    พอหลานๆ หลับตา อากงก็เดินเข้าไปห้องเก็บของแล้วหยิบโคมไฟเก่าๆ มาอันหนึ่ง
    อากงเปิดฝาครอบจุดไฟแล้วปิดฝาครอบ แล้วอากงก็บอกหลานทั้งสี่ว่า "ลืมตาขึ้น.. แล้วบอกอากงซิว่าโคมไฟสีอะไร?"

จับทิศแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ จีน ฉบับ ๑๒
โอกาสไทยก้าวให้ทันและเดินไปพร้อมกับจีน
    จีนประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด คือฉบับที่ ๑๒ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา และต่อเนื่องไปจนถึงปี ๒๕๕๘ เป้าหมายตามแผนฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรที่ดีขึ้น ยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ กระตุ้นการบริโภค เพิ่มการจ้างงาน กระจายรายได้ เพิ่มสวัสดิการทางสังคม กระจายความเป็นเมืองไปสู่พื้นที่ฝั่งตะวันตก ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ใหม่ และปฏิรูปในเชิงโครงสร้างจากภาครัฐที่ให้การอุดหนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปรับโครงสร้างภาษีและปรับเปลี่ยนตลาดการเงินให้เอื้อต่อภาคธุรกิจ
TMB ชี้ข้อควรระวังก่อนลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
    การเปิดขายพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bond: ILBs) ของกระทรวงการคลังในช่วง ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กล่าวได้ว่าเป็นที่น่าจับตาของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อย เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์เงินเฟ้อในขณะนี้ที่เร่งตัวเหนือร้อยละ ๔ ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง อีกทั้งหากพิจารณาในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา เงินเฟ้อทั่วไปของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒.๗ ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๒.๕ ซึ่งเท่ากับว่าที่ผ่านมาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อ นอกจากนี้ผลกระทบจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากในเดือนสิงหาคมนี้ ยังเป็นปัจจัยเอื้อให้พันธบัตรชดเชยเงินฝากมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เคแบงก์รุกสินเชื่อรอบทิศทาง จากยักษ์ใหญ่จนถึงรายย่อย
    ธนาคารกสิกรไทยฯ ลุยงานหนักด้านสินเชื่อตั้งแต่ลูกค้ารายใหญ่จนถึงรายย่อย เริ่มจากการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นในไทยให้เป็นร้อยละ ๑๘ จากเดิมร้อยละ ๑๔ ด้วยการเซ็น MOU ร่วมกับเจบิก สนับสนุนให้ทั้งบริการและการเงินที่ครบวงจร ส่วนสินเชื่อในธุรกิจขนาดใหญ่อย่างโรงไฟฟ้า เผยครองส่วนแบ่งร้อยละ ๙๐ จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศ ล่าสุดจัดการวงเงินกู้กว่า ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะที่บริการสินเชื่อแฟคเตอริ่ง ได้ปรับปรุงบริการให้ลูกค้าสามารถรับเงินได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ด้านสินเชื่อรายย่อย ประกาศเป้าหมายเป็นอันดับ ๑ สินเชื่อบุคคล และอันดับ ๒ ในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย
การบินไทยปฏิรูประบบไอทีปูทางสู่สายการบินระดับโลก
    การบินไทยประกาศปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า ๓๐ ปี เพื่อรองรับ ๙ ยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันการบินไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าสู่สายการบินชั้นนำระดับโลก
ก.ล.ต. ให้นักลงทุนหน้าใหม่ 'ส่องกระจก' ก่อนซื้อขายหุ้น
    ก.ล.ต. พร้อมด้วยสมาคมผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนร่วมมือกันสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดทุนไทย โดยส่งเสริมให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ให้ความสำคัญกับการ รู้จักตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน ด้วยการทำแบบสอบถามประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้จะบอกว่าผู้ลงทุนเหมาะสมกับสินค้าประเภทใดบ้าง เพื่อให้ผู้ขายสามารถให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน ขณะที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตนอย่างแท้จริง หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
อีกครั้งกับความต่างของทีเอ็มบี 'เงินฝากไม่ประจำ แต่รับดอกสูง'
    หลังจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ปล่อยแนวคิด Make THE Difference ที่เป็นความมุ่งมั่นค้นหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองทางการเงินของลูกค้า และท้าทายมาตรฐานเดิมๆ ของวงการธนาคาร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และเปลี่ยนโลกทางการเงินให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จนมีผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ไทยรายอื่น เช่น บริการฝากถอนเงินไม่ต้องใช้สลิป ผลิตภัณฑ์เงินฝากไม่มีค่าธรรมเนียม เงินฝากประจำประเภทถอนก่อนดอกเบี้ยไม่ลด สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีที่ให้วงเงินสูงถึง ๓ เท่าของหลักประกัน สินเชื่อวงเงินหมุนเวียนปลอดค่าธรรมเนียม และบริการระบบงานเพื่อธุรกิจการค้าต่างประเทศที่สมบูรณ์แบบ และล่าสุดได้สร้างความแตกต่างอีกครั้ง ด้วยการออกบริการ 'เงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง'
ฉบับที่ 528
e-Mail (staff only)