สุดยอดมหาวิทยาลัยโลก ปี ๒๕๕๔
'มหิดล' เป็นเลิศทางวิจัยการแพทย์
'จุฬาฯ' ๑ ใน ๑๐๐ วิศวกรรมโยธา
'มธ.' ติด ๑ ใน ๒๐๐ สาขาเดียวกัน
    การจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของโลกโดย QS World University Rankings? ประจำปี ๒๕๕๔ (World University Rankings 2011) เพิ่งแล้วเสร็จไป ๒ ประเภทใหญ่ คือ (๑) วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการแพทย์ (Life Sciences & Medicine) และ (๒) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) ทั้งสองประเภท ผู้จัดได้แยกย่อยออกเป็นรายสาขาต่าง ๆ ดังนี้
    ๑. ประเภทวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการแพทย์ มี ๓ สาขา ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์ (Medicine) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) และสาขาจิตวิทยา (Psychology)
    ๒. ประเภทวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มี ๕ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (Computer Science & Information Systems) สาขาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง (Civil & Structural Engineering) สาขาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล อากาศยาน และการผลิต (Mechanical, Aeronautical & Manufacturing)

จาก 'สึนามิ' ญี่ปุ่น สู่ 'ทอร์นาโด' สหรัฐฯ
   พุธ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ คนอเมริกันใน ๕ มลรัฐ ต้องสังเวยชีวิตชนิดหนีไม่ทันด้วยฤทธิ์ของทอร์นาโด (tornado) 'พายุมัจจุราช' ที่ก่อตัวในเวลาไล่เรี่ยกันกว่า ๑๖๕ ลูก คร่าชีวิตผู้คนในรัฐจอร์เจีย (Georgia) รัฐแอละแบมา (Alabama) รัฐมิสซิสซิปปี (Mississippi) รัฐเทนเนสซี (Tennessee) และรัฐอาร์คันซอ (Arkansas) ร่วม ๓๐๐ ศพ บาดเจ็บนับพันคน ประชาชนนับหมื่นครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัย บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายย่อยยับ
๗ รอบ พระชนมพรรษา
    ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกอบด้วย อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ อยู่กลางตราสัญลักษณ์ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง หมายความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
ถลกเขมร
    'อีคอนนิวส์' ฉบับนี้ ผมว่าจะเล่าเรื่องวินัยของคนญี่ปุ่นต่อจากฉบับที่แล้ว ก็พอดี 'ท่านเหมา' บัณฑิต เลี่ยวศิริกุล เพื่อนร่วมรุ่นนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (สมัยยังเป็นแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เมื่อหลายสิบปีก่อนโน้น) 'ส่งต่อ' (forward mail) มาที่เมล์ของผม ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว 'โดนใจ' เพราะเป็นเรื่องร่วมสมัยทั้งตอนที่ผมยังเป็นเด็กบริสุทธิ์ผุดผ่อง และตอนที่ผิวหนังเริ่มเหี่ยวเฉาในปัจจุบัน
อีเมล์นั้นสำคัญไฉน
    ชายคนหนึ่งสมัครเข้าทำงานกับ Microsoft ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด หลังจากที่ได้ผ่านการทดสอบหลายๆ ด้าน เช่นการล้างห้องน้ำ Microsoft ก็ตกลงรับเขาเข้าทำงาน พร้อมกับขอ email address เพื่อติดต่อกลับภายหลัง

จาก Pension Fund ถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญไทย
    กองทุนบำเหน็จบำนาญ (Pension Fund) นับเป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน และมีบทบาทมากต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ประกอบกับ อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกองทุนจากเงินของประชาชนที่ใส่เข้าไปในกองทุนเพื่อการออม ทำให้กองทุนบำเหน็จบำนาญเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของตลาดทุน รวมทั้งการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จากการศึกษาพบแนวโน้มที่สำคัญดังต่อไปนี้
เศรษฐกิจโลกฟื้น/ภัยพิบัติธรรมชาติ
สร้างโอกาสไทยก้าวสู่แถวหน้าผู้ส่งออกอาหารโลก
    ปีที่ผ่านมา ไทยจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ ๑๒ ในโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.๔๘ ในปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๒.๕๕ นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่เกินดุลในด้านการค้าอาหาร ติดอันดับ ๕ ในโลก และอันดับ ๑ ในเอเชีย มีมูลค่าการเกินดุลจากการค้าอาหารสูงถึง ๑๗,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นรองแค่บราซิล อาร์เจนติน่า สหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่เกินดุลการค้าอาหารสูงที่สุดอันดับ ๑ ถึง ๔ ตามลำดับ
ผลทดสอบบริการมือถือไทย
ผ่านเกณฑ์ กทช. แต่คุณภาพยังไม่นิ่ง
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทเสียงในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอาไว้ ๕ ข้อ โดยเป็นข้อกำหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยี ๓ ข้อ ได้แก่ อัตราส่วนจำนวนครั้งที่ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครื่องปลายทาง (โทรไม่ติด) กรณีภายในเครือข่ายผู้ให้บริการเดียวกัน จะต้องมีค่าที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กรณีการโทรข้ามเครือข่ายผู้ให้บริการ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ และอัตราส่วนจำนวนครั้งที่สูญเสียการติดต่อหลังจากติดต่อสายปลายทางได้ (สายหลุด) กำหนดเอาไว้เฉพาะในเครือข่ายผู้ให้บริการเดียวกัน ต้องไม่เกินร้อยละ ๒
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
แบงก์ชาติเผยเศรษฐกิจโลกยังมีปัจจัยเสี่ยง
    ดร. อัจนา ไวความดี รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา มีแนวโน้มที่จะมีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วกำลังปรับตัวดีขึ้น นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาในระบบการเงิน ทำให้กระแสเงินลงทุนจะเคลื่อนย้ายจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากลับเข้าไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ช่วยลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจและปัญหาการจัดการในเรื่องค่าเงินในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ธอส. ให้สินเชื่อบ้านหลังแรกดอก ๐% ๒ ปี ยื่นกู้ภายในสิ้นปีนี้
    โอกาสดีที่สุดในรอบ ๕๗ ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอกย้ำภารกิจหลักช่วยเหลือคนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้กู้วงเงินรายละไม่เกิน ๓ ล้านบาท ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย ๒ ปีแรก สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ยื่นคำขอกู้ได้จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และทำนิติกรรมภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
แบงก์กรุงเทพฯ ผนึกสถาบันการศึกษาหนุนวิสาหกิจครอบครัว
    ธนาคารกรุงเทพฯ จัดทำข้อตกลงโครงการพัฒนาวิสาหกิจครอบครัว เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจครอบครัวไทยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship Development Institute: CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Babson College สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกในด้านการพัฒนาวิสาหกิจครอบครัว พร้อมเผยองค์ความรู้และกระบวนการที่จะช่วยให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างเจ้าของธุรกิจรุ่นส่งมอบและรุ่นรับสืบทอด เพื่อธุรกิจที่เติบโตต่อเนื่อง
ไทยพาณิชย์ผนึกกูรูถอดรหัสความสำเร็จให้เอสเอ็มอี
    ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าต่อยอดยุทธศาสตร์ธุรกิจเอสเอ็มอีปี ๒๕๕๔ มุ่งสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ หลังผลตอบรับด้านผลิตภัณฑ์การเงินดีเกินคาด โดยความสำเร็จในไตรมาสแรกด้วยยอดสินเชื่อโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ล่าสุด สานต่อกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด SCB..The SMEs True Partner ด้วยการจับมือผู้นำธุรกิจชั้นนำระดับแนวหน้าและนักวิชาการชื่อดังมาถอดรหัสความสำเร็จปูทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตต่อเนื่องตลอดปี
กสิกรไทยฯ เล็งปล่อยกู้ธุรกิจแฟรนไชส์ ๓,๐๐๐ ล้าน
    กสิกรไทยเผยธุรกิจแฟรนไชส์ยังรุ่ง ปีที่ผ่านมาโตเกือบร้อยละ ๒๐ มูลค่าการตลาดสูงถึง ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท มีสาขาหน้าร้าน รวมกันกว่า ๒๗,๐๐๐ สาขา ปีนี้คาดความต้องการโดยรวมเพื่อลงทุนแฟรนไชส์ในสาขาใหม่ ๗,๕๐๐ ล้านบาท ธนาคารฯ พร้อมปล่อยกู้ ๓,๐๐๐ ล้านบาท
ฉบับที่ 527
e-Mail (staff only)