'อาหารนาโน'
ตลาดมูลค่ามหาศาลหรือแค่ซ้ำรอยจีเอ็มโอ?
    Nanotechnology คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการสิ่งต่างๆ ในระดับที่มีขนาดเล็กมาก ๆ จนถึงระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันล้านส่วนของเมตร) เช่น การจัดอะตอมและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบัติพิเศษขึ้นไม่ว่าทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จนได้ชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีอเนกประสงค์แห่งทศวรรษ มีการนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ ได้หลากหลายสาขา และมีโอกาสทำให้เกิดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์สูง แม้กระทั่งในด้านการอาหาร
    จนถึงปัจจุบัน มีการการนำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีไปใช้ในด้านการอาหารทั้งทางเกษตรกรรม การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยเรียกชื่ออาหารที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีว่า อาหารนาโน (nanofood)
วิกฤตญี่ปุ่น วิกฤตโลก
   แผ่นดินไหวรุนแรงถึง ๘.๙ ริคเตอร์ (Richter) บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิ (tsunami) สูงเป็นประวัติการณ์ถึง ๒๓ ฟุต ซัดใส่ชายฝั่งของเมือง นะโตะริ (Natori) จังหวัดมิยะงิ (Miyagi) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ลึกเข้าไปในแผ่นดินหลายร้อยเมตร คร่าชีวิตคนนับหมื่น พร้อมกับกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าให้กลายเป็นเศษซากกลับลงทะเล
เบื้องหลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
    เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (แปลว่า 'เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ') ซึ่งมีที่ตั้งโครงการ ณ บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และบ้านคำพราน ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ใช้เวลาก่อสร้าง ๕ ปี (๒๕๓๗ - ๒๕๔๒) แต่ใช้ระยะเวลาศึกษานานกว่า
    เกือบทุกปีในอดีตที่ผ่านมา เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี และสระบุรีมักประสบปัญหาขาดน้ำในการทำเกษตรกรรม และยังมีความทุกข์ร่วมกันกับประชาชนในภาคกลางและพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อปัญหาอุทกภัย ซึ่งน้อยปีที่จะไม่ถูกน้ำท่วมยามหน้าฝน ต่างกันที่ปีไหนน้ำมากหรือน้ำน้อยเท่านั้น
เธอชื่อ 'คิม ฟุค' แปลว่า 'ความสุขดุจทองคำ'
    เธอ ชื่อ ' คิม ฟุค ' (Kim Phuc) แปลว่า 'ความสุขดุจทองคำ' (Golden Happiness)
    เธอเกิดที่ Trang Bang ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงไซ่ง่อนในเวียตนามใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
    เวลาบ่าย ๒ โมง วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๕ ระเบิดไฟนาปาล์ม ๔ ลูก ถูกทิ้งลงที่บ้านเธอ

'พิธีสารกรุงมาดริด' ปกป้องเครื่องหมายการค้าไทยในเวทีโลก
    องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) มีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบกฎหมายสากล รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ เพื่อให้มีการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกฎหมายและวิชาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เตือนไทยลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ติดกลุ่มเสี่ยงรับผลกระทบจากภูมิอากาศแปรปรวนสูงสุด
   ประเทศไทยติดอันดับกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุด และเปราะบางต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) โดยที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับที่ ๑๔ จาก ๑๗๐ ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับดัชนีความเปราะบางจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change Vulnerability Index: CCVI) ในปี ๒๕๕๓ จัดทำโดย Maplecroft บริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงในอังกฤษ
    นอกจากนี้ เมื่อปี ๒๕๕๐ สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศในอัตราที่สูงมากติดอันดับที่ ๒๕ ในโลก

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'ทิสโก้' คาดดัชนีตลาดหุ้นปีนี้แตะ ๑,๒๐๐
    ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเคยขึ้นไปสู่จุดสูงสุดถึงระดับ ๑,๗๕๐ ในช่วงก่อนที่ฟองสบู่แตกและกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ และปัจจุบัน ดัชนีฯ เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ ๑,๐๐๐ จุด หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปเพียง ๒ ปี
แบงก์ใหญ่เร่งเกมชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อ SMEs
    ธนาคารขนาดใหญ่ร่วมช่วงชิงตลาดสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยกสิกรไทยฯ มุ่งเป้าเป็นผู้นำตลาด ล่าสุด เปิดบริการครบวงจรเพื่อธุรกิจเฉพาะแบบ รองรับและตอบสนองความต้องการธุรกิจครบหมดในบริการเดียว ขณะที่ไทยพาณิชย์ฯ วางเป้าหมายชัดเจน เป็นสถาบันการเงินที่ใจดีกล้าให้ ย้ำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้เงื่อนไขที่แตกต่าง พร้อมสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวไกล ส่วนกรุงศรีอยุทธยาให้ความสำคัญรักษาฐานลูกค้า ดึงสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำในประเทศและระดับโลกจากต่างประเทศ จัดหลักสูตรให้ความรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจและทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมขยายศูนย์ธุรกิจสู่ภูมิภาค
ทหารไทยรุกฟรีค่าธรรมเนียมต่อ 'ลูกค้าไม่ต้องจ่ายประกันไฟ'
    ธนาคารทหารไทยฯ ไม่หยุดนิ่งสร้างความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองและตรงใจ ตามนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ล่าสุด ประกาศพร้อมจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยแทนลูกค้าผู้ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยทุกราย เขย่าตลาดสินเชื่อบ้าน ย้ำจุดยืนสร้างความแตกต่าง Make THE Difference
EXIM BANK ห่วงส่วนต่างดอกเบี้ย/ต้นทุนทางการเงิน
    EXIM BANK มุ่งมั่นสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาที่สามารถส่งเสริมธุรกิจไทย ส่งออก นำเข้า ลงทุนในต่างประเทศ ตั้งเป้าขยายสินเชื่อคุณภาพ สร้างผลกำไร รักษาสถานะภาพธนาคารฯ ที่มั่นคงและแข็งแกร่งพร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจและขยายบริการรับประกันการส่งออก
กรุงศรีฯ รุกผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงินชิงตลาดเงินฝาก
    ธนาคารกรุงศรีฯ เปิดเกมรุกผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน วงเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้อัตราดอกเบี้ยสูง สามารถซื้อหรือไถ่ถอนได้สะดวกที่ทุกสาขา พร้อมระบบสั่งซื้ออัตโนมัติ หวังให้เป็นทางเลือกคนมีเงินออม เมื่อกฎหมายคุ้มครองเงินฝากมีผลในเดือนสิงหาคมนี้
'แลนด์แอนด์เฮ้าส์' ก้าวสู่ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ
    ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ฯ ปลื้มผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๓ โตเข้าเป้า ทั้งสินทรัพย์รวม การให้สินเชื่อ เงินฝาก กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ธนาคารพาณิชย์ที่เต็มรูปแบบและกระจายหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
'เคทีซี' ปรับใหญ่สู่ผู้นำธุรกิจสินค้าบุคคล
    บริษัทบัตรกรุงไทยฯ จับทิศทางธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ลูกค้าต้องเป็นใหญ่ วางแผนปี ๒๕๕๔ ก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินที่พร้อมบริการแก่ผู้บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารและการตลาด ตั้งเป้าเป็นแบรนด์ในใจคนไทย ชูการตลาดสร้าง ๓ คุณค่าใหม่ เปิดโอกาสสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมรุกขยายการบริการ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม
แลนด์ฯ ประเมินดอกเบี้ยขาขึ้นทำคอนโดฯ ชะลอตัว
    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ประเมินภาวะธุรกิจในช่วงดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คาดตลาดที่อยู่อาศัยปรับโครงสร้างจากอาคารชุดที่ร้อนแรงมาเป็นการเติบโตในส่วนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ เผยปัจจัยที่ผลักดันตลาดอาคารชุด ได้แก่ ดอกเบี้ยต่ำ ตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่า และการแข่งขันกันให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน
ฉบับที่ 525
e-Mail (staff only)