ปัจจัยลบรุมกินโต๊ะเศรษฐกิจไทย
การเมือง/ภัยธรรมชาติ/ราคาน้ำมัน
สภาพัฒน์มองมุมบวกโตเกิน ๔%
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานตัวเลขอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาว่าอยู่ที่ร้อยละ ๗.๘ โดยมองว่า การขยายตัวเศรษฐกิจของไทยยังมีแรงสนับสนุนให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากสถาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น ขณะที่ภายในประเทศ การส่งออก การลงทุน และการบริโภคของภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยวก็ยังขยายตัวสูงขึ้น
    สศช. ยังประเมินว่า ปีนี้ ๒๕๕๔ เศรษฐกิจของไทยน่าจะเติบโตในระดับร้อยละ ๓.๕ - ๔.๕ โดยมีแนวโน้มการขยายตัวในทิศทางสูง คือตั้งแต่ระดับร้อยละ ๔ ขึ้นไป จากปัจจัยการขยายตัวทั้งภายนอก และภายในประเทศ
ภาพข่าวโลกแห่งปี '๕๓
   'หนึ่งภาพแทนพันคำ' ยังเป็นการเปรียบเทียบที่ใช้ได้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในวิชาชีพสื่อมวลชนเมื่อกรรมการจากชาติต่าง ๆ ใช้เวลานานถึง ๒ สัปดาห์ ตัดสินภาพข่าวที่สื่อมวลชนทั่วโลก ๕,๘๔๗ คน ส่งภาพข่าวเข้าประกวดถึง ๑๐๑,๙๖๐ ภาพ เฉลี่ยส่งกันคนละประมาณ ๑๗ ภาพ จนกระทั่งได้ภาพแห่งปี ๒๕๕๓ (World Press Photo of the Year 2010) ซึ่งถ่ายโดย โจดี บีเบอร์ (Jodi Bieber) ช่างภาพชาวอาฟริกาใต้ ในการประกวดภาพข่าวโลก ครั้งที่ ๕๔ (54th World Press Photo Contest)
ครูของแผ่นดิน
    โรงเรียนจิตรลดา ถือกำเนิดมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานศึกษาสำหรับพระราชโอรส พระราชธิดา บุตรข้าราชการบริพารในพระราชวัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาด้วย
    เมื่อทรงพบเด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาขณะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณชายแดนทุรกันดาร ก็มีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงเรียน นอกเหนือจากสถานศึกษาที่จัดตั้งตามพระราชประสงค์ พระราชดำริ และที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่อน ๔ คน ที่ไม่ได้พบกันมานาน
    เพื่อน ๔ คน ที่ไม่ได้พบกันมานาน ๓๐ ปี ได้พบกันในงานสังสรรค์จึงคุยกันเรื่องลูก
    ในขณะที่เพื่อนคนที่สี่เข้าห้องน้ำ
    เพื่อนคนที่หนึ่ง: ลูกเราเก่งมาก เรียนจบ MBA ไต่เต้าขึ้นเป็น CEO รวยจนซื้อรถเบนซ์ให้เพื่อนรัก
    เพื่อนคนที่สอง: ลูกชั้นเป็นกัปตันเครื่องบินบริษัทเล็กๆ เก่งจนกลายเป็นผู้ร่วมลงทุน ตอนนี้รวยจนซื้อเครื่องบินส่วนตัวใหม่เอี่ยมให้เพื่อนรักได้
    เพื่อนคนที่สาม: ลูกเราเป็นวิศวกรก่อสร้างจนรวยไม่รู้เรื่อง เป็นมหาเศรษฐีขนาดซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่ให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนรัก

'กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน' ช่องทางลงทุนใน 'กิจการของรัฐ'
    หลังจากถกกันมานาน ที่สุด ก.ล.ต. ก็ประกาศใช้หลักเกณฑ์เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เพื่อให้เป็นช่องทางระดมทุนในการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐ โดยไม่ต้องกระทบกระเทือนฐานะการเงินการคลังของรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ ขณะเดียวกัน เพิ่มความน่าสนใจให้กับการลงทุนในตลาดทุน โดยการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต้องมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท
แบงก์ไทยปี ๒๕๕๔ การแข่งขันที่เข้มข้นและท้าทาย
    เมื่อย้อนกลับไปมองธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยในปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานั้น ภาพที่ปรากฎชัด ได้แก่ ความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นจากปีก่อนทั้งในมิติของกำไรสุทธิและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ไทยมีผู้หญิงเป็นผู้บริหารมากที่สุดในโลก
    รายงานผลการสำรวจธุรกิจนานาชาติของแกรนท์ ธอร์นตัน หรือ The Grant Thornton International Business Report (IBR) สำหรับปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการสำรวจทัศนคติของธุรกิจเอกชน (Privately Held Businesses: PHBs) รายไตรมาส พบว่า ทั่วโลกมีสตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพียงร้อยละ ๒๐ ซึ่งลดลงจากร้อยละ ๒๔ ในปี ๒๕๕๒ และเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๑ จากปี ๒๕๔๗ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีองค์กรเอกชนที่ไม่มีสตรีดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ ๓๘ จากร้อยละ ๓๕ ในปี ๒๕๕๒
ไทยพาณิชย์เผยกรุงเทพฯ 'หยุดโต' แนะหาเอกลักษณ์สร้างเมืองใหม่
    'ความเป็นเมือง' (urbanization) มีผลต่อการบริโภคและอุปสงค์ในประเทศ การพัฒนาสู่ 'ความเป็นเมือง' จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
    ประเทศไทยมีคนเมืองที่มีรายได้มากกว่าคนนอกเมืองโดยเฉลี่ยอยู่ถึง ๒ เท่าตัว และมีการจับจ่ายใช้สอยมากกว่าคนนอกเมืองที่มีรายได้ระดับเดียวกันอีกด้วย แต่ในความเป็นจริง 'อัตราความเป็นเมือง' (urbanization rate) ที่วัดได้จากจำนวนคนเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด ของประเทศไทยจัดอยู่ในระดับใด
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ประกันสังคมแรงงานนอกระบบ จ่ายเดือนละ ๕๐ บาท 'ถูกและดี'
    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สำรวจพบว่า การขยายสวัสดิการประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบต้องมีชุดสิทธิประโยชน์ที่แรงงานอยากได้ จึงจะจูงใจและพร้อมจ่าย นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบต้องการเงินชดเชยยามเจ็บป่วยและบำนาญ โดยคนส่วนใหญ่ยินดีจ่ายเงินสมทบเดือนละ ๕๐ - ๑๐๐ บาท
สบท. เผยผู้ให้บริการยังละเมิดกฎหมายโทรคมนาคม
    กฎหมายโทรคมนาคมยังถูกละเมิดอีกเพียบ สบท. เผยเหตุผู้ให้บริการจะยึดผลกำไรเป็นหลัก ชี้หากฝ่ายกำกับดูแลไม่มีศักยภาพในการติดตาม กฎหมายก็เป็นแค่กระดาษ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบว่าผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งสร้างช่องทางให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม
เมืองไทยประกันภัยตั้งเป้ากวาดเบี้ย ๕,๓๐๐ ล้าน
    ปี ๒๕๕๔ เมืองไทยประกันภัย เผยกลยุทธ์ขอรักษาอันดับหนึ่งในห้าบริษัทธุรกิจประกันวินาศภัยแถวหน้า ตั้งเป้าหมายสร้างเบี้ยรับรวม ๕,๓๐๐ ล้านบาท ด้วยการขยายทุกช่องทางการจำหน่าย มุ่งพัฒนาการบริการ ศักยภาพบุคลากร เพิ่มสาขาสำนักงานตัวแทน และปรับกระบวนการทำงานวางระบบส่วนกลางลดค่าใช้จ่าย
ประกันกลุ่มธนชาตหวังโตก้าวกระโดดผ่านช่องทางแบงก์
   บริษัทประกันในกลุ่มธนชาต สร้างผลงานเบี้ยรับรวมประกันภัยและประกันชีวิต ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๕๓ จากการขยายตลาดในช่องทาง bancassurance หวังผลต่อเนื่องให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในปี ๒๕๕๔ โดยธนชาตประกันภัย ๕,๐๐๐ ล้านบาท เติบโตร้อยละ ๓๐ และธนชาตประกันชีวิต ๘,๔๐๐ ล้านบาท เติบโตร้อยละ ๔๐
ไทยสมุทรประกันชีวิตตั้งเป้าสร้างการเติบโตทวีคูณ
   ไทยสมุทรประกันชีวิตเผยแผนการตลาดปี ๒๕๕๔ สร้างการเติบโตที่ทวีคูณจากช่องทางตัวแทน โดยรุกสร้างตัวแทนรุ่นใหม่ทั่วประเทศเพิ่ม ๔,๕๐๐ คน ตั้งเป้าเบี้ยรับปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ เป็น ๓,๕๐๐ ล้านบาท พร้อมต่อยอดภาพลักษณ์การเป็นบริษัทประกันชีวิตที่สามารถให้คำปรึกษา ดูแล และตอบสนองความต้องการวางแผนทางการเงิน
กรมโรงงานฯ ลุยโครงการ CSR-DIW ดึง ๑๔๐ ผู้ประกอบการทำ CSR
   กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เปิดโครงการ CSR-DIW ที่เน้นส่งเสริมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งเป้าปี ๒๕๕๔ มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ ๑๔๐ ราย
e-Mail (staff only)