'AEC' ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอกาสหรืออุปสรรคสำหรับธุรกิจไทย?
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘ จะทำให้อาเซียนเป็นที่สนใจ มีบทบาทและอำนาจต่อรองมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลกแบบเดียวกับสหภาพยุโรป ด้วยตลาดที่มีประชากรกว่า ๕๘๐ ล้านคน มากกว่าทั้งสหภาพยุโรป มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศถึง ๑.๕ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
    AEC เป็นมากกว่าการเปิดเสรีทางการค้าและข้อตกลงการลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน โดยครอบคลุมไปถึงเรื่องข้อตกลงการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
    ดังนั้น กลุ่มธุรกิจบริการจะเผชิญความท้าทายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไร ?
   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ไม่ใช่เพียงการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าต่างๆ (Free Trade Area: FTA) เท่านั้น ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ AEC เท่านั้น และเป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั่วๆ ไป เพราะเป็นข้อตกลงทางการค้าที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศในยุคที่พึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น
ความสุขที่ได้จากการให้
   "...ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น
ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้าด้วยการให้
คือให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจ ทุกคน ทุกฝ่าย
จะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา

สิ่งที่ผู้หญิงต้องการ
ช่วงปีใหม่ ผมไม่ได้ไปไหน ปักหลักสะสางงาน (ขยะเอกสารน่ะครับ) หมดไป ๒ วันเต็ม แม้จะไม่เตียนโล่ง แต่ก็ได้ที่ว่างรอบตัวเพิ่มขึ้น ก็เลยไม่มีวัตถุดิบจากภายนอกมาเขียนเล่าสู่กับคุณผู้อ่านใน 'หลังชั่วโมงงาน' แต่ญาติสนิทมิตรสหายก็มักช่วยเหลือผมเสมอ ส่งไอ้โน่นบ้างไอ้นี่บ้างทางอีเมล์มาให้
ความรักของคนตาดีกับคนตาบอดต่างกันอย่างไร
คุณเคยเห็นคนตาบอดไหม?
    คนตาบอด...ที่เดินไปไหนต่อไหนด้วยกันเป็นคู่ คุณอาจเจอพวกเขาได้ในที่ที่มีคนอยู่กันเยอะๆ เช่น..ตลาดนัด.. พวกเขาไปที่นั่น เพราะหวังว่า...คงจะมีคนใจบุญไปเดินอยู่ที่นั่นบ้าง...
'พูคาน่านฟ้า'
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เป็นองค์ประธานเปิดโรงแรมพูคาน่านฟ้า ซึ่งบริษัทเครือพูคา จำกัด โดยนายบัณฑูร ล่ำซำ ได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมน่านฟ้าเดิม และทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมพูคาน่านฟ้า
'ตามรอย...สายน้ำพระราชหฤทัย'
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด 'ตามรอย...สายน้ำพระราชหฤทัย' เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีแก่ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กับ ทิศทางแบงก์ชาติปี ๒๕๕๔
   ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แถลงถึงแนวทางการดำเนินนโยบายในระยะหนึ่งปีข้างหน้าของ ธปท. ทั้งทิศทางนโยบาย และแนวคิดที่มาของนโยบายดังนี้
กฎ ๑๐ ข้อในการทำตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
   Firefly Millward Brown บริษัทให้บริการวิจัยด้านการตลาด เผยแพร่ผลวิจัยการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative study) ในประเทศต่าง ๆ ว่า ผู้คนใช้สังคมออนไลน์เพื่อหวังผลในการนำเสนอความเป็นตัวตนและแสดงบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคล ขณะที่คนไทยใช้สังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการในการได้รับการยอมรับและเห็นด้วยจากกลุ่ม การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือในการแสดงตัวตนภายในกลุ่ม และสร้างความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เศรษฐกิจปี ๕๔ ชะลอตัว กลับคืนสู่สมดุล
   ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ในปี ๒๕๕๔ จากเดิมร้อยละ ๓.๕ - ๔.๕ เป็นร้อยละ ๔ - ๕ ตามผลจากเศรษฐกิจในต่างประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้น และนโยบายภาครัฐช่วยเร่งการใช้จ่ายและลงทุนภาคเอกชน ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้เศรษฐกิจเติบโตแบบชะลอตัว แต่เป็นการกลับคืนสู่จุดสมดุลจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรป โดยปัจจัยภายในช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น
ธอส. ประกาศเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อบ้านสูงสุด
    ธอส. ประกาศผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ให้สินเชื่อใหม่เกือบแสนล้าน ทะลุเป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ล้านบาทที่วางเอาไว้ก่อนหน้า กำไรสุทธิ ๖,๓๕๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖ สำหรับปี ๒๕๕๔ วางเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำสินเชื่อเพื่อบ้านที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 'วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี' กรรมการผู้จัดการคนใหม่ เผย ๒ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ๖๒,๐๐๐ ล้านบาท เน้นเจาะทุกกลุ่มลูกค้า ครอบคลุมถึงรากหญ้า
ไทยประกันชีวิตจับมือซีไอเอ็มบีไทย รุกตลาด Bancassurance
   ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัทไทยประกันชีวิตฯ ตั้งเป้ายอดเบี้ยรับปีแรกผ่านสาขาธนาคาร (Bancassurance) ๓,๐๐๐ ล้านบาท ใน ๓ ปี ประเดิมเปิดตัว ๓ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เสนอแผนประกันที่ให้ทางเลือกดูแลชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเกษียณ
เมืองไทยประกันชีวิตฉลอง ๖๐ ปีด้วยเป้าสร้างเบี้ย ๔๐,๐๐๐ ล้าน
   ในโอกาสครบ ๖๐ ปี เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศย้ำความสำเร็จจากประสิทธิภาพการดำเนินงานและนโยบายหลักที่พัฒนาครอบคลุมครบทุกช่องทางการตลาด รวมถึงการให้บริการที่สร้างให้เกิดความรู้สึกแตกต่างแบบจับต้องได้ พร้อมตั้งเป้าเบี้ยรับรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีเบี้ยรับรวมเกือบ ๓๐,๐๐๐ ล้าน
พฤกษาฯ เปิด ๗๘ โครงการใหม่ปี ๕๔ สร้างมูลค่ารวมสูงสุด
   พฤกษา เรียลเอสเตท ประกาศสร้างประวัติศาสตร์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการใหม่ปี ๒๕๕๔  จำนวน ๗๘ โครงการ มูลค่ารวม ๕๔,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งเป้ายอดจองและยอดโอนหรือการรับรู้รายได้ทะลุ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมียอดขายรอโอน (Backlog) ระยะสั้นสะสมรอรับรู้รายได้อยู่แล้ว จำนวน ๑๘,๑๗๙ ล้านบาท
ยอดขาย SCG ทะลุ ๓๐๐,๐๐๐ ล้าน เล็งขยายตลาดอาเซียน/จีน
   เครือซิเมนต์ไทยเผยผลประกอบการดีเกินคาดและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง เล็งลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพ ควบรวมกิจการในต่างประเทศขยายธุรกิจหลัก ช่วยสร้างยอดขายโต ปี ๒๕๕๔ ประกาศเดินหน้าทำการตลาด สร้างตราสินค้า
e-Mail (staff only)