เปิดหวูด 'รถไฟความเร็วสูง'
ปี ๒๕๕๘ ไปหนองคายด้วยเวลา ๓ ชั่วโมง
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องจับตา
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เห็นชอบแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อปรับปรุงการให้บริการขนส่งทางรถไฟที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการลงทุนในระยะเร่งด่วน ๑๗๖,๘๐๘ ล้านบาท โดยมอบหมายกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรแหล่งเงิน
และ ๑๔ กันยายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบความร่วมมือการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPPs) ดำเนินการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (Market Sounding)

รถใหม่ปี '๕๔
   งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๒๗ (The 27th Thailand International Motor Expo 2010) จัดโดยบริษัทสื่อสากล จำกัด ที่เมืองทองธานี ระหว่าง ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น ๑,๖๙๗,๑๕๗ คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ ๖.๔ มียอดจองรถในงาน ๓๓,๐๕๘ คัน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในงานด้วยมูลค่า ๓๖,๐๕๘ ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ คัน เทียบกับยอดจองของปีที่ผ่านมา ๒๕,๒๒๐ คัน เพิ่มขึ้น ๗,๘๓๘ คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๑.๑ เป็นสถิติใหม่ นับตั้งแต่มีการจัดงานนี้
ขาดสติ เป็นเหตุให้หลง
   "...ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกรู้อยู่เป็นนิจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มี ก็ด้วยอาศัยพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคุ้มเกล้าคุ้มกระหม่อมอยู่เช้าค่ำ พระบารมีทั้งนั้น เกิดจากการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมั่นอยู่ในราชธรรม และทรงพระราชอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ให้บรรลุศุภผล โดยถือเอาประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง จึงเป็นพระบารมีที่พิสุทธิไพศาลแผ่ปกคลุมไปทั่วแผ่นดินไทย ยังผลให้ชาวไทยถ้วนหน้ามีความสุขความเจริญ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลา
    ในมหามงคลสมัยนี้ จึงเป็นวาระอันประเสริฐที่คนไทยจะได้สนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีให้ทรงมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบานปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวล
    ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานถวายสัตย์ปฏิญาณจากใจจริงว่าจะประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและถูกตรงตามฐานะหน้าที่ โดยยึดมั่นในเหตุผล ความรู้จักถูกผิด เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และความเจริญมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติ..."

อะไรเอ่ย...ตรงข้ามกับสิ่งดีในเมืองไทย
คนทำงานการเมืองบ้านเราเหมือนมีกรรมนะครับ ขนาดอยู่เฉย ๆ ยังถูกบ่น ครั้นรัฐบาลลุกขึ้นมาเพิ่มเงินเดือนให้นักการเมือง แม้จะให้มีผลในสมัยหน้า นักการเมืองก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอยู่ดีนั่นแหละ คนไทยที่อารมณ์ค้างกับนักการเมืองอยู่แล้ว จึงพากันบ่นเสียงขรม 
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
โยมพ่อของอาตมาเป็นคนขี้เหล้า... หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็กินเหล้าหมด
...พอเมาก็ดุด่าโยมแม่กับอาตมา อาตมาไม่ชอบพ่อมาก.......
วันหนึ่ง โยมพ่อเมากลับบ้านไม่ได้ มีคนให้อาตมาพายเรือไปรับ
ตอนนั้น อาตมายังเป็นวัยรุ่น ทำงานมาทั้งวันก็อยากจะนอน....อยากพักผ่อน....อาตมารู้สึกโมโหมาก

ยกระดับ 'กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
   ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาด้านโทรคมนาคมให้เป็นบริการที่ทั่วถึง ที่ผ่านมามุ่งเน้นการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ในปี ๒๕๕๔ การจัดการและบทบาทกองทุนฯ ถือว่าก้าวเดินเข้าสู่ช่วงของแผนการพัฒนาระยะที่ ๒ ซึ่งมุ่งเน้นที่การขยายและใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อสอดรับกับแผนพัฒนาบรอดแบนด์แห่งชาติของภาครัฐ
นอกจากนี้ เมื่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ จะทำให้บทบาทกองทุนฯ ครอบคลุมถึงกิจการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
กองทุนฯ ในระยะที่ ๒ นี้ จึงถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้างอย่างแท้จริง แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในฐานะที่ถูกหักเงินรายได้เข้ากองทุนฯ มาตลอด ๒ ปี มีความคิดเห็นอย่างไร?

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'จีน' เตือนเศรษฐกิจโลกอยู่ในวงจรวิกฤต
   ประธานคณะกรรมการกำกับบรรษัทการลงทุนแห่งประเทศจีน เตือนระวังวิกฤตเศรษฐกิจโลกกลายเป็นวงจรวัฏจักร เมื่อค่าเงินสกุลหลักเสื่อมถอยและไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจากฐานะการเงินซีกโลกตะวันตกที่ยังไม่มั่นคง
EXIM BANK เดินหน้าสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนา
แสวงหาความร่วมมือ/ปรับองค์กรให้เข้มแข็ง
    EXIM BANK เดินหน้าสู่บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา หวังสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมสินเชื่อรองรับการค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้บริการประกันส่งออก ปรับปรุงระบบไอที โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการให้เข้มแข็ง
เคแบงก์มุ่งเป้าครองตลาด SMEs ทั่วประเทศในปี ๒๕๕๔
   ธนาคารกสิกรไทยฯ ประกาศขอเป็นที่ ๑ ในตลาด SMEs ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขยับส่วนแบ่งตลาดให้เป็นร้อยละ ๓๐ ในปีหน้า ภายใต้ ๔ กลยุทธ์มัดใจผู้ประกอบการ ที่ตอบสนองความต้องการทั้งธุรกิจเพิ่งเริ่มต้น ธุรกิจที่ขยายตัว พร้อมเปิดศูนย์บริการทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการติดต่อได้ตลอดเวลา ๗ วัน ๒๔ ชั่วโมง
ทหารไทยเกาะติดสายโซ่อุปทาน
จับกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
   ธนาคารทหารไทยฯ เสนอบริการและผลิตภัณฑ์ภายใต้ระบบ Supply Chain Management ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับการทำธุรกิจแบบครบวงจรและครอบคลุมตลอดทั้งสายโซ่ธุรกิจ ด้วยการนำระบบ Transportation Management System และวงเงินสินเชื่อระยะสั้นพร้อมบัตรชำระเงิน ช่วยเสริมสภาพคล่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการในภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจีสติกส์
กรุงเทพประกันภัยใช้ 'เว็บไซต์' เป็นช่องทางการขายใหม่
   กรุงเทพประกันภัยขยายช่องทางการขายด้วยการพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ มั่นใจมาตรฐานความปลอดภัย ให้บริการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์
'รัฐคุมสินเชื่อ/รถไฟฟ้าชานเมือง' จุดเปลี่ยนธุรกิจอสังหาฯ
   อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ตลาดที่เติบโตร้อนแรงมาต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา กำลังได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมสำคัญ ๒ ประการด้วยกัน
๑. เมื่อคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กสน.) ได้มีมติให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการด้านการเงินเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันปัญหาฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV) สำหรับการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีราคาต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ครอบคลุมครบหมด ไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด
    ๒. โครงการขยายเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนที่กระจายตัวออกจากใจกลางเมืองไปสู่ชานเมือง
๒ ประการนี้ จะทำให้แนวโน้มบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ กลับมามีโอกาสเติบโต ขณะที่อาคารชุดอาจเริ่มชะลอตัวลงในปี ๒๕๕๔ ด้วยสภาพตลาดที่ใกล้อิ่มตัวในอีก ๒ - ๓ ปีข้างหน้านี้หรือไม่?

e-Mail (staff only)