เปิดยุทธศาสตร์ 'แผนฯ ๑๑'
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค เป็นธรรม
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
    ในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อเนื่องจนถึงช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยต้องขับเคลื่อนประเทศภายใต้วิกฤตหลายด้าน ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งในบางเรื่องสามารถอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น บางเรื่องอยู่ในระหว่างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจต้องใช้เวลาแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในบางเรื่องประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในเบื้องต้นแต่สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
'เมราปิ' นรกบนดิน
   ภูเขาไฟเมราปี (Merapi) ในยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของอินโดนีเซีย เริ่มปะทุเมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ หลังจากนั้น ได้คายก๊าซ ดันเถ้าจากเตานรกใต้ดินพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ฟุ้งกระจายไปไกลเป็นระยะทางกว่า ๕,๐๐๐ เมตร แล้วเกาะตัวกันเป็นกลุ่มควันหนาแผ่ปกคลุมท้องฟ้ากว่า ๑๐ กิโลเมตร สัปดาห์ต่อมา ไฟนรกลาวา (lava) ได้ทะลักจากปล่องเมราปีขึ้นบนดิน ไหลจากกระทะยักษ์ลงสู่พื้นราบ คร่าชีวิตมนุษย์ไปแล้วกว่า ๓๐๐ ศพ คนนับแสนไร้ที่อยู่อาศัย ต้องใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราว
'ลัดโพธิ์' ลัดน้ำให้เมืองหลวงพ้นภัย
   กรุงเทพฯ ยามหน้าฝนในอดีต มักประสบกับน้ำท่วมในเขตใดเขตหนึ่งหรือหลายเขตไม่มากก็น้อย และเมื่อน้ำหลากจากภาคเหนือมาผสม โดยเฉพาะส่วนที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาจนเอ่อล้นฝั่ง เมืองหลวงจึงหนีไม่พ้นสภาพน้ำขัง เพราะ 'เจ้าพระยา' ไม่สามารถระบายน้ำออกทะเลได้ทัน
    อย่างไรก็ตาม หลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการในพระราชดำริแล้วเสร็จ น้ำฝนน้ำป่าที่เคยไหลบ่าผ่านจังหวัดต่าง ๆ ลงมาท่วมกรุงเทพฯ ก็เริ่มลดน้อยลง
    กระนั้น ก็ไม่อาจต้านทานฝนฟ้าผิดฤดูกาลที่มากับมรสุม ดังที่ได้เกิดขึ้นปลายปี ๒๕๕๓ นี้ ส่งผลให้พื้นที่หลายจังหวัดจมอยู่ใต้บาดาล ไม่ว่าเหนือ อีสาน หรือใต้ โดยเฉพาะหาดใหญ่ซึ่งเผชิญกับน้ำป่าไม่ทันข้ามคืน ย่านการค้าใจกลางเมืองก็ถูกกลืนหายไปใต้น้ำ เห็นแต่ชายคา
บทความจากพ่อ....
  จากหนังสือ ๖๐ ข้อคิด บันทึกไว้จากใจพ่อ
๑. ลูกจงจำไว้ว่า… การไม่ต่อสู้ในบางกรณี กลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตาย
๒. ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความอยากของลูก แต่จงเลือกด้วยสติปัญญาและพิจารณาถึงประโยชน์และโทษของมันเสียก่อน
๓. ลูกจงอย่าโกรธคนไม่ดี ที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกัน แต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นความดี…อะไรคือไม่ดี
๔. ลูกจะตำหนิติเตียนใคร ก็จงดูตนเองเสียก่อน อย่าให้เขาย้อนว่าเราได้

"ธุรกิจปรับตัวอย่างไรในวิกฤตค่าเงินบาท"
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธปท.
   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ 'ธุรกิจปรับตัวอย่างไรในภาวะวิกฤตค่าเงินบาท: ปัญหาระยะสั้น หรือความท้าทายระยะยาว' ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่กำลังร้อนแรงสำหรับเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ เพราะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศทั้งในทางบวกและทางลบแตกต่างกันไป ผู้ร่วมเสวนาหลักหลักในงานคือ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความคิดเห็น แนวทาง และมาตรการรองรับอย่างไรบ้าง ?
ธปท. ห่วงฟองสบู่อสังหาฯ ออกมาตรการคุมสินเชื่อ
   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ห่วงการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้การปล่อยสินเชื่อมีความเสี่ยงสูงขึ้น ออกมาตรการคุมการปล่อยสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับคอนโดมิเนียมที่มีราคาต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทยฯ ประเมินผลกระทบว่าน่าจะมีจำกัด แต่ก็อาจทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินลดความร้อนแรงลงในปีหน้า
'ตราสารอนุพันธ์' ทางเลือกการลงทุนในภาวะที่ผันผวน
   กระแสเงินทุนจากสหรัฐฯ และยุโรปที่หลั่งไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหุ้นไทยไม่ถูกเมินจากนักลงทุนต่างชาติเช่นหลายปีที่ผ่านมา โดยครึ่งหลังของปี ๒๕๕๓ ดัชนีตลาดฯ ปรับตัวร้อนแรงจนทะลุเกินระดับ ๑,๐๐๐ จุดไปได้สำเร็จ หากสหรัฐฯ ยังไม่ผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แนวโน้มเงินทุนที่เคลื่อนย้ายถ่ายเทไปได้อย่างเสรี จะทำให้ตลาดเงินและตลาดทุนอยู่ในภาวะที่ผันผวนได้รุนแรง โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและถือเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่อย่างประเทศไทย

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เผยองค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน มีรายได้นับร้อยล้านต่อปี
   กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (Business Software Alliances: BSA) พบว่าองค์กรธุรกิจที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและดำเนินคดีในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยเฉลี่ยมีรายรับต่อปีสูงและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถที่จะซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ แต่ธุรกิจที่มีรายได้นับร้อยๆ ล้านนี้ กลับใช้จ่ายเพื่อลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเพียงร้อยละ ๐.๖๓ ของรายรับทั้งปี
'3G สะดุด' ประเทศไทยก็แค่ 'เสียโอกาส' !
   ปี ๒๕๕๓ กำลังจะผ่านไป แต่ที่สุดประเทศไทยก็ยังคงไม่มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๓ (3G) ในคลื่นความถี่หลัก ๒.๑ กิกะเฮิรตซ์ อย่างที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Broadband) ในประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซีย ได้ก้าวนำหน้าไปแล้ว โอกาสในการพัฒนา Broadband ในไทยให้ตามทันถึงถูกชะลอไว้โดยปริยาย
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Broadband) หวังเพิ่มการใช้ Broadband จากปัจจุบันที่อยู่แค่ร้อยละ ๓ ของจำนวนครัวเรือนทั้งประเทศ โดยต้องลงทุนอีกนับแสนล้าน การพัฒนา 3G ถือเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งในโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ที่ประกอบด้วย ๓ โครงข่ายหลัก ซึ่งต้องพัฒนาให้ควบคู่ไปพร้อมกัน
ไทยประกันชีวิตเสริมแกร่งด้วยช่องทางขายโทรศัพท์/ธนาคาร
   ไทยประกันชีวิตเปิดเผยแผนงานปี ๒๕๕๔ สร้างระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ลุยขยายช่องทาง ขายผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์และการขายผ่านโทรศัพท์แบบเต็มพิกัด พร้อมเจรจาร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกธนาคารและเพิ่มจำนวนบริษัทโบรกเกอร์ช่วยงานขายทางโทรศัพท์ เพื่อเสริมระบบงานตัวแทนที่เข้มแข็ง มีรากฐานมั่นคงและเป็นช่องทางหลักสร้างเบี้ยประกัน
เมืองไทยประกันชีวิตชูบริการหลังการขายหวังเติบโตอย่างยั่งยืน
   เมืองไทยประกันชีวิตวางเป้าเติบโตอย่างยั่งยืน ชูด้านบริการหลังการขายเอาใจลูกค้า เน้นที่ความสะดวกสบายและรวดเร็ว เพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ที่เข้าถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เล็งรุกขยายศูนย์บริการภายในห้างสรรพสินค้า ล่าสุด พัฒนาเครื่องให้บริการข้อมูลอัตโนมัติ หวังเป็นมิติใหม่บริการหลังการขายในธุรกิจประกันชีวิต

e-Mail (staff only)