คนไทยถูกบังคับกิน 'ยาแพง'
พาราฯ เม็ดละบาท ขาย ๑๓ บาท
รัฐสูญนับหมื่นล้านจาก 'ค่ายา'
    จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลราคายาในประเทศไทย ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา" ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการด้านนโยบายการแข่งขันทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ยาเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ที่ทำให้รัฐต้องเข้ามากำกับดูแลเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน ด้วยเหตุผลหลักสามประการ ดังนี้
    ประการแรก ระบบประกันสุขภาพ รัฐบาลมีภาระต้องจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ จากการที่โรงพยาบาลรัฐทำกำไรจากการจ่ายยาที่มีราคาแพงมากกว่ายาที่มีราคาถูก
    ประการที่สอง ผู้ป่วยที่รับบริการจากสถานพยาบาลเอกชนไม่สามารถปฏิเสธยาราคาแพงได้
    ประการสุดท้าย คือ โครงสร้างของตลาดยาในประเทศไทยการแข่งขันมีจำกัด และมีความเสี่ยงต่อการผูกขาด
    อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีการยกร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย ๕ ปี (๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ่งได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการปรับแก้ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยา
    หนึ่งในแผนปฏิบัติการสำคัญ คือ เรื่องราคายา ซึ่งคาดหวังว่า แผนฯ นี้ จะสามารถแก้ปัญหาที่ทีดีอาร์ไอค้นพบได้

มหันตภัย 'น้ำดำ'
   หลังรู้ข่าวว่าผู้ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยจะดำเนินการสำรวจและขุดเจาะบ่อน้ำมันใกล้ ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวของเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ก็ปรากฏเสียงค้านจากชาวสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะกังวลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่ากว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
    สัมปทานแปลงสำรวจของบริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๗๘ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเกาะพงันประมาณ ๖๕ กิโลเมตร ส่วนแปลงสัมปทานของบริษัทเพิร์ลออย (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ห่างจากเกาะสมุยประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร และห่างจากเกาะพงันประมาณ ๑๑๓ กิโลเมตร
    'อีคอนนิวส์' ขอนำภาพเหตุการณ์แท่นขุดเจาะน้ำมันของ BP (British Petroleum) ที่อ่าวเม็กซิโก ระเบิดเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ น้ำมันดิบได้ทะลักขึ้นเหนือน้ำ กระจายสู่ชายฝั่งมลรัฐหลุยเซียนา สหรัฐฯ สร้างความสูญเสียมหาศาล ในช่วงระยะเวลากว่า ๒ เดือน ที่ยังไม่สามารถขจัดคราบน้ำมันดิบออกไปได้ และอุบัติเหตุท่อลำเลียงน้ำมันดิบที่ท่าเรือเมืองด้าเหลียน (Dalian) ของจีนระเบิดเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่เพราะจีนมีปัญหาด้านเทคโนโลยีในการเก็บกวาดคราบน้ำมัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำมันดิบไหลลงทะเลเหลือง (Yellow Sea) จึงกินพื้นที่กว้างไกลกว่า ๔๓๐ ตารางกิโลเมตร

คฤหัสน์พระอรหันต์
   ครั้งหนึ่ง ที่จังหวัดขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) ว่าทรงฉุกคิดขณะประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงคฤหัสน์ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วนั้น ทำไมจึงต้องด่วนนิพพานเสียภายใน ๗ วัน "พระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางเบญจขันธ์หมดแล้ว จะอยู่ไปจนชั่วอายุขัยไม่ได้หรือ"
    หลวงพ่อ (พระราชสังวรญาณ) รำพึงในใจว่า ตำรานั้น พระองค์ก็ทรงศึกษามามากแล้ว การนำตำรามาตอบคงจะเอาตัวไม่รอด อย่ากระนั้นเลย "ขอถวายพระพรพระมหาบพิตร อาตมภาพขอพระราชทานวโรกาสถามปัญหาพระมหาบพิตร"
อะไรสำคัญกว่ากัน
    ณ. ฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐแคริฟอร์เนีย มีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุสี่ขวบ คุณพ่อของเธอมีรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งคุณพ่อรักมาก เนื่องจากแต่งซิ่งซะดูสดใสใหม่เอี่ยมอยู่เสมอ ถูกใจโก๋แก่ ว่างั้นเถอะ
อยู่มาวันหนึ่ง เด็กหญิงเอาของแข็งไปขีดรถเล่น จนรถเป็นรอยขูดขีดไปทั่วด้วยความโมโหสุดขีด ผู้เป็นพ่อใช้เส้นลวดมัดข้อมือของเด็กหญิง แล้วจับเธอมัดไว้ในโรงรถเพื่อเป็นการทำโทษ และกว่าเขาจะนึกขึ้นได้ ก็เป็นเวลาที่ร่วงเลยไปเกือบ ๔ ชั่วโมงแล้ว
ภาษาไซเบอร์
    เกือบสิบปีมาแล้วครับ ที่ผมให้ลูกศิษย์ส่งการบ้านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หลังรู้ว่ามหาวิทยาลัยที่ผมสอนแห่งหนึ่ง เด็กกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาเรียนหนังสือเกือบทั้งชั้น แถมหนักก็ตรงวิชาที่ผมรับมาสอนมีหน่วยกิตเป็นชั่วโมงฝึกปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ แค่ค่าถ่ายเอกสารรายงาน ก็เงินเป็นร้อย ๆ สงสารคนหัวอกเดียวกันคือพ่อแม่ จึงเลิกส่งรายงานประเภทที่ต้องใช้กระดาษทั้งหลาย
FTA กับโอกาสที่ท้าทาย SMEs
   ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในยุโรปและสหรัฐฯ ทำให้เอเชียได้รับการจับตามองและคาดหวังให้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ทดแทนตะวันตก โดยมีจีนและอินเดียเป็นตัวจักรสำคัญ นับเป็นแนวโน้มที่ดีและโอกาสอันพอเหมาะพอเจาะกับอาเซียนที่กำลังผลักดันความร่วมมือก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายรวมอาเซียนให้กลายเป็นตลาดและฐานการผลิตหนึ่งเดียว
    ความสำคัญของอาเซียนที่มีจำนวนประชากรรวมเกือบ ๖๐๐ ล้านคนจาก ๑๐ ประเทศสมาชิก ทำให้เป็นอำนาจต่อรองในการเจรจาทางการค้า โดยอาเซียนเดินหน้าทำการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีที่ชัดเจนแล้วกับ ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย
กบข. เปิดแผนลงทุนใหม่ ๔ ทางเลือก
ช่วยข้าราชการกระจายความเสี่ยง
   เดิม 'พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ' กำหนดให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต้องลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยมีคณะกรรมการ กบข. ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐในฐานะนายจ้าง ตัวแทนจากสมาชิกในฐานะลูกจ้าง และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่เลือกนโยบายและแผนการลงทุนให้เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก กบข. ทั้ง ๑,๑๖๐,๐๐๐ คน
    อย่างไรก็ตาม สมาชิกแต่ละคนอาจมีความต้องการลงทุนเป็นพิเศษที่แตกต่างจากแผนลงทุนเดิม และสมาชิกมีความพร้อม ความเข้าใจการลงทุน และการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างออกไป

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
'บัณฑูร' ลุ้นลูกหม้อขึ้นแทน 'ประสาร'
   กสิกรไทยฯ ไม่ดึงคนนอกมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ 'บัณฑูร' ให้โอกาสดัน ๑ ใน ๔ รองกรรมการผู้จัดการก้าวขึ้นมาเพื่อทดแทนในอนาคต โดยให้ร่วมกันทำหน้าที่ประสานงานการบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างใหม่ไปก่อน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่แต่ละคนมีความถนัดออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านธุรกิจ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านทรัพยากร
e-Mail (staff only)
เศรษฐกิจอินเดียแข็งแกร่งภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
   ธนาคารกลางอินเดียประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนอกรอบการประชุมปกติอีกครั้งเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประกาศปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันเบนซินและปรับเพิ่มราคาเชื้อเพลิงอื่นๆ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
    อินเดียเป็นประเทศหนึ่งในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้เข้าสู่ช่วงของการคุมเข้มนโยบายการเงินแล้ว เช่นเดียวกับธนาคารกลางมาเลเซีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ และธนาคารกลางไต้หวัน แม้ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้าจะประเมินได้ยากในช่วงเวลานี้ เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่รอทดสอบในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ในยุโรป หรือแนวโน้มการชะลอตัวหลังการคุมเข้มทางการเงินของจีน