๒๐๐ แถวหน้ามหา'ลัยในเอเชีย
'มหิดล' โตวันดีคืนขึ้นอันดับ ๒๘/'จุฬาฯ' หล่นลงไปอยู่อันดับ ๔๔
'เชียงใหม่' เลื่อนขึ้น อันดับ ๗๙/'ธรรมศาสตร์' รูดลง อันดับ ๙๑
'สงขลาฯ' ขึ้นไปรั้งอันดับ ๑๐๑/'ขอนแก่น' ไหลลงมาอยู่ที่ ๑๒๒
'เกษตรฯ' ดิ่งลงไปแตะขั้น ๑๒๖/'บูรพา' หลุดกรอบ ๒๐๐ ไร้อันดับ
    QS Asian University Rankings สาขาของ QS World University Rankings รายงานอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ประจำปี ๒๕๕๓ ระบุ มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง (University of HONG KONG) ยังรักษาตำแหน่ง 'สุดยอดมหาวิทยาลัย' ไว้ได้ โดยมี ๙ สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน ๑๐ อันดับแรกด้วยกัน
วันบ้านแตก
   การชุมนุมของผู้ใช้ 'สีแดง' เป็นสัญลักษณ์ภายใต้ชื่อ 'แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ' (นปช.) ตั้งแต่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่กรุงเทพฯ นำความสูญเสียมากเป็นประวัติศาสตร์การชุมนุมในประเทศไทย ดังนี้
๑. เสียชีวิต ๘๘ ราย บาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัส ๑,๘๘๕ ราย (๑) เฉพาะ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เสียชีวิต ๒๖ ราย บาดเจ็บ ๘๓๘ ราย (๒) เฉพาะ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เสียชีวิต ๕๖ ราย บาดเจ็บ ๔๖๗ ราย และ (๓) วันอื่น ๆ เสียชีวิต ๖ ราย บาดเจ็บ ๕๘๐ ราย (ศูนย์เอราวัณ)   
๒. ทรัพย์สินที่เสียหายจากการถูกเผา ๓๒ แห่ง ยังไม่ทราบมูลค่าที่แท้จริง แต่มีการประเมินเบื้องต้นที่อาจสูงถึง ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) สาขาธนาคารพาณิชย์ ๑๐ แห่ง (๒) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ๔ แห่ง (๓) โรงแรม ๒ แห่ง (๔) อาคารขนาดใหญ่ ๓ แห่ง
๖๐ ปี บรมราชาภิเษก
   การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัย ซึ่งประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดินถือเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีขึ้นเป็นครั้งแรก และเนื่องจากตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา สมควรสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติพร้อมกันไป ก็โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชกุศลร่วม โดยพระราชทานชื่อว่า 'ฉัตรมงคล' มีสวดมนต์เลี้ยงพระ เวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตร
คำต่อคำ 'ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล' พสกนิกรชาวไทยต้องอ่าน!
อำมาตย์ตัวจริงให้ข้อคิด
    คำต่อคำ อำมาตย์ ชื่อ 'ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล' เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกไว้ในแผ่นดิน...ตามเส้นทางเสด็จฯ ทุกคำ ทุกบรรทัด จากนี้ไป พสกนิกรชาวไทยไม่อาจไม่อ่าน !!
ธุรกิจดาวรุ่ง 'จัดการพลังงาน'
ประหยัดพลังงานชาติ/ลดต้นทุนผู้ประกอบการ
   พลังงานซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันจึงทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ราคาพลังงานจะยังอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต เมื่อแหล่งสำรองพลังงานที่สำคัญลดน้อยลง
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หน่วยงานหลักของกระทรวงพลังงานที่มีบทบาทส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน จึงได้จัดตั้งโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนให้แก่สถานประกอบการกับบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Services Company: ESCO) โดยดำเนินการให้สินเชื่อผ่านทางสถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ไทยไตรมาสแรก
สินเชื่อขยาย/กำไรเพิ่ม/เงินกองทุนเข้มแข็ง
   นางนวอร เดชสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า ระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวมในไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๓ มีเสถียรภาพ โดยภาวะเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้สินเชื่อรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน เงินฝากรวมตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) ขยายตัวชะลอลง สภาพคล่องทรงตัว สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) ลดลงอย่างต่อเนื่อง กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ทำให้ฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับเข้มแข็ง
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ไทยละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลดลง
ปี ๒๕๕๒ มีของเถื่อน ๗๕% เสียหาย ๗๐๐ ล้านเหรียญฯ
   จากการศึกษาและเฝ้าติดตามประเมินผลการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (Business Software Alliance: BSA) แม้พบว่า อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในไทยตลอดช่วง ๔ - ๕ ปีที่ผ่านมา ลดลงจากร้อยละ ๘๐ มาอยู่ที่ร้อยละ ๗๕ จนหลุดออกจาก ๑๕ อันดับประเทศผู้ละเมิดสูงสุด แต่เมื่อประเมินด้านมูลค่ากลับยังติดอยู่ในอันดับ ๑๐ ด้วยมูลค่าการละเมิดถึง ๖๙๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
e-Mail (staff only)
'ปฏิรูปภาคการเงินสหรัฐฯ'
การพลิกโฉมระบบการเงินครั้งสำคัญ
   หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันการปฏิรูประบบประกันสุขภาพแล้ว การปฏิรูประบบการเงินสหรัฐฯ เพื่อคุมเข้มการกำกับดูแลภาคธนาคารและตลาดทุนของสหรัฐฯ จึงกลายเป็นวาระถัดไปของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่ง ณ ขณะนี้ เป็นที่คาดหมายว่า จะมีความพยายามผลักดันร่างกฎระเบียบดังกล่าวให้ได้รับการอนุมัติเป็นกฎหมายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสภาคองเกรสในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ นี้