ระบบศึกษาไทยเบี้ยว สร้างคนไม่ตรงตลาด
บัณฑิตตกงานนับแสน กลับขาดแคลนอาชีวะ
    ค่านิยมของเยาวชนไทยส่วนใหญ่ในอดีตต่อเป้าหมายทางการศึกษา คือมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งอยากเป็นหมอ อยากเป็นวิศวกร อยากเป็นสถาปนิก อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่ยังไม่นับรวมนายทหาร นายตำรวจ อันเป็นความฝันของเด็กหนุ่มนับแสนในแต่ละปี ในขณะที่การศึกษาสายสังคมเป็นสาขาวิชาสำรอง
    ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่ที่พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก คือการที่เด็กไทยไม่สนใจเรียนในระดับอาชีวศึกษา เพราะอาจถูกมองว่าเป็นพวก 'คิดสั้น' ผู้ปกครองบางคนอาจใช้ถ้อยคำรุนแรงตำหนิลูกหลานว่า 'ใฝ่ต่ำ' ด้วยซ้ำไป

ผลวิจัยชี้ 'โลจีสติกส์' เพิ่มต้นทุนผู้ประกอบการ
แถมฉุดรั้งขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในเชิงโครงสร้างต้นทุนโลจีสติกส์ไทยมีความชัดเจนมากขึ้น จึงสนับสนุนศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ทำการศึกษาจนได้ผลสรุปว่า โลจีสติกส์มีแนวโน้มที่จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเหนี่ยวรั้งขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยภาครัฐนอกจากไม่มีมาตรการและนโยบายพัฒนาที่หวังผลได้ ยังปรับเพิ่มอัตราภาษีและเพดานภาษีสรรพสามิตซ้ำเติมราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลกอยู่แล้ว

ชายชาติทหาร
   "ขอให้ท่านได้สำนึกความสำคัญของคำปฏิญาณและพยายามทำตามที่ได้กล่าว ไม่เช่นนั้นคำกล่าวที่ได้พูดอะไรออกมาก็จะกลวงหมด
ฉะนั้น ท่านต้องจำไว้ จำคำปฏิญาณนี้ไว้ทั้งหมดให้อย่างชัดเจน ก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ของความยุติธรรมของบ้านเมือง เพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเมืองมีความสงบสุข และใครทำอะไรไม่ดีทั้งหลายต้องกล่าวถึง ท่านต้องพูด ต้องยืนยันว่าเป็นหน้าที่ที่จะทำให้ยุติธรรม คนอื่นทำไม่ยุติธรรม ถ้าเขาไม่ได้ปฏิญาณก็คงไม่เป็นไร แต่ว่าทุกคนที่อยู่ในข่ายของความยุติธรรมก็ควรไตร่รู้ทั้งหมด

กลุ่ม BRIC กับบทบาทเพิ่มขึ้นของประเทศกำลังพัฒนา
      กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ๔ ประเทศ ที่ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (กลุ่ม BRIC) มีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ และคาดว่าจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ โดยกลุ่ม BRIC มีการประชุมระดับผู้นำเป็นครั้งแรกเมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ประเทศรัสเซีย ประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ได้แก่ การฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจ การใช้เงินสำรองต่างประเทศเพื่อซื้อพันธบัตรของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อเพิ่มบทบาทในองค์การด้านการเงินระหว่างประเทศ และบทบาทในเศรษฐกิจโลก
เด็กหานาฬิกา
   ชาวนาคนหนึ่ง หลังจากไปทำความสะอาดคอกม้าออกมา ก้อพบว่านาฬิกาพกของตนได้หล่นหายไปเสียแล้ว
    นาฬิกาพกเรือนนี้มีความหมายต่อเขาอย่างมาก ด้วยเป็นของขวัญที่แม่ของเขาทิ้งไว้ให้ เขารีบวิ่งกลับไปที่คอกม้า รื้อหาจนทั่วบริเวณแทบพลิกแผ่นดินหา
    แต่ก้อหาไม่พบ...

การใช้ไอซีทีไทยยังเหลื่อมล้ำ พัฒนาการล้าหลังเพื่อนบ้าน
   มาตรการจากภาครัฐมากมายเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) เช่น การขยายบริการโทรศัพท์พื้นฐานไปสู่ท้องถิ่น การดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ เป้าหมายหลักคือ ลดความไม่เท่าเทียมระหว่างสังคมเมืองกับชนบท
    อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียโดย International Telecommunication Union (ITU) ระหว่างปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศไทยมีพัฒนาการทางโครงสร้างพื้นฐานต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย และต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น ญี่ปุ่น
คาด 'ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง' ช่วยเศรษฐกิจไทยติดลบแค่ ๓%
   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๒ ณ เดือนมิถุนายน ว่า เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๒ มีแนวโน้มหดตัวที่ร้อยละ ๓ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจากที่หดตัวต่ำสุดในไตรมาสแรกของปี จากปัจจัยสนับสนุน คือ มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๑ และ ๒ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักที่หดตัวต่อเนื่องและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ฟื้นตัวช้า

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
EXIM Bank ชี้เอเชีย/แอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
   EXIM Bank ชี้เจาะตลาดการค้าใหม่ต้องคำนึงถึงความมั่งคั่ง นโยบายการค้า และระเบียบปฏิบัติทางการค้าของประเทศผู้นำเข้า เผยตลาดเอเชียและแอฟริกามีศักยภาพสูงพร้อมรองรับสินค้าวัตถุดิบทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกใหม่ยังไม่สามารถชดเชยการค้าในกลุ่มตลาดเดิมได้ แนะผู้ส่งออกไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออก รวมทั้งเร่งปรับปรุงสินค้าเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดการค้าเดิมที่เปลี่ยนไปและมีกำลังซื้อลดลง
นครหลวงไทยออกหุ้นกู้เพิ่มเงินกองทุนรองรับธุรกิจเชิงรุก
   ธนาคารนครหลวงไทย ปรับฐานเพื่อเดินแผนธุรกิจเชิงรุก ขยายฐานลูกค้ารายย่อย ปรับโครงสร้างเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มสัดส่วนเงินกองทุนขั้นที่ ๒ ด้วยการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ อายุ ๑๐ ปี สำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ผลตอบแทนแบบก้าวหน้าดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ ๖ ต่อปี
กสิกรไทยเจาะกลุ่มธุรกิจหน้าใหม่
   ธนาคารกสิกรไทยเจาะกลุ่มผู้เริ่มต้นกิจการในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อม ที่ต้องการแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งองค์ความรู้ และการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ผ่านบริการ K-SME Start-up Solutions โครงการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทย ตั้งเป้ายอดผู้ประกอบการหน้าใหม่ใช้บริการ ๑๒,๐๐๐ ราย

e-Mail (staff only)