อย. จนแต้ม
ไร้ดาบฟันโฆษณาเครื่องสำอางหลอกลวง
   แม้คณะกรรมการเครื่องสำอาง ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ และมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานธุรการ จะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่กฎหมายฉบับนี้กลับไม่มีอำนาจลงโทษใด ๆ แก่ผู้ผลิตเครื่องสำอางและบริษ้ทตัวแทนโฆษณา (advertising agency) ที่โฆษณาด้วยข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม และแม้มาตรา ๓๗ แห่ง กฎหมายเครื่องสำอางจะเปิดทางให้นำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณามาบังคับใช้แก่การโฆษณาเครื่องสำอาง โดยให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกถึงจุดต่ำสุด หดตัว ๗.๑%
ครึ่งปีหลังอาจฟื้นตัว แต่ยังต้องระวัง
   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๒ ว่า เศรษฐกิจไทยหดตัวร้อยละ ๗.๑ รุนแรงกว่าที่หดตัวร้อยละ ๔.๒ ในไตรมาสสุดท้ายปี ๒๕๕๑ การหดตัวที่รุนแรงกว่าที่คาดเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยรุนแรงมากขึ้นและทำให้การส่งออกและการท?องเที่ยวของไทยหดตัวลงมาก และมี ผลกระทบต่อเนื่องที่ทำให้การใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนลดลงและสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ของไทยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
   "องคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ จึงมีหน้าที่ที่จะให้คำปรึกษา และก็นี่เป็นสิ่งที่คนเขาสงสัยว่าองคมนตรีมีอำนาจหน้าที่อะไร ก็สรุปว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในทุกด้านทุกอย่าง พระมหากษัตริย์จะรับทราบ จะรับรู้หรือไม่ ก็อย่าน้อยใจ เพราะว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินในเรื่องราวต่าง ๆ แต่ว่าคำปรึกษาของท่านองคมนตรีก็มีประโยชน์มาก
ประมวลนโยบายการค้าของสหภาพยุโรป
      ฝ่ายเลขานุการขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้จัดทำรายงานนโยบายการค้าของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ซึ่งใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุม Trade Policy Review Body เมื่อ ๖ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ สรุปว่า ปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังค่อนข้างดี แต่ยังต้องการการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ยิ่งเมื่อประสบวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเงินตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยแม้ว่าสหภาพยุโรปจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นคง แต่ต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม รวมทั้งควรมีการเปิดเสรีการค้าภาคบริการมากขึ้นทั้งในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันและกับประเทศที่สาม ส่วนนโยบายเกษตร สหภาพยุโรปควรจะลดอัตราภาษีและแรงจูงใจสำหรับสินค้าส่งออก การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรและระบบกลไกตลาดภายในสหภาพยุโรป
บทความดีๆ สำหรับคนมีทุกข์
   คุณเคยรู้สึกไหมว่า ชีวิตช่างลำบาก คุณไม่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างที่เป็นอยู่ คุณรู้สึกว่า ชีวิตนั้นเป็นทุกข์ อาชีพการงานไม่ได้ดั่งใจ อะไร ๆ ก็ผิดพลาดไปหมด? เรื่องราวต่อไปนี้ อาจจะเปลี่ยนแปลง 'ทัศนคติ' ที่คุณมีต่อชีวิตคุณได้
ศัพท์นางฟ้า
   แหล่งข่าวสายการบินส่งข้อความผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาได้รับจากเพื่อนนางฟ้า (ลูกเรือหญิงของสายการบิน) มาให้อ่าน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอาชีพของลูกเรือ และอีกส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นงานของเขาที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร
    อ่านแล้วก็ขำ บางตอนถึงกับปล่อยก้าก เลยนึกถึงแฟน ๆ ผู้อ่าน 'อีคอนนิวส์' ที่ผมไม่ควรเก็บอารมณ์ขำไว้แต่เพียงผู้เดียว จึงขอนำมาถ่ายทอด แต่ลงหมดไม่ไหวครับ...หวาดเสียว

ความต้องการสินเชื่อลด แต่สถาบันการเงินเข้มงวดขึ้น
   ทีมวิเคราะห์สนเทศธุรกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน รายงานว่า ไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๕๒ มาตรฐานการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินโดยรวมทั้งที่ให้แก่ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ยังคงเข้มงวดต่อจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงความเสี่ยง (Risk perception) ในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินที่เพิ่มมากขึ้น
๕ เอสเอ็มอีไทย พิสูจน์ความสำเร็จธุรกิจคว้ารางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin ให้ ๕ ธุรกิจไทย จากการคัดเลือก ๑๔๐ ราย เป็นอย่างของการสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและมาตรฐานที่ดีแก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อมของไทย
แถลงข่าวอย่างเดียว 'ไม่พอ'
   'อีคอนนิวส์' ฉบับที่ผ่านมา ผู้เขียนได้กล่าวถึงการส่งข่าวผ่านเครือข่ายการสื่อสาร (internet) ด้วยการเพิ่มโอกาสให้สื่อมวลชนนำข่าวที่ได้รับไปถ่ายทอด ฉบับนี้ขอกล่าวต่อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข่าวเพื่อการเผยแพร่ (publicity) ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications: CC)
    ในตู้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail: E-mail) ของผู้เขียน (ซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกสั้น ๆ ว่า 'เมล์') นอกเหนือจากข่าวแจก (press release) แล้ว ยังมีจดหมายเชิญไปร่วมในงานแถลงข่าว (press conference) ซึ่งระยะหลัง ๆ ไม่ค่อยได้พบข้อความว่าเชิญแล้ว ไม่รู้ว่าจัดแถลงที่ไหน วันหรือเวลาใด อันแปลว่ามืออาชีพมีจำนวนมากขึ้น คือมีความระมัดระวังมากขึ้น

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ปตท.สผ. เปิดแผน ๕ แสนล้าน ๕ ปี
   ปตท.สผ. เข็นแผนงานระยะยาว ๕ ปี มูลค่า ๔๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตและขายปิโตรเลียมเติบโตร้อยละ ๖.๕ ลุยลงทุนโครงการขุดเจาะและสำรวจในต่างประเทศ จากปัจจุบันมีทั้งหมด ๔๐ โครงการ ใน ๑๓ ประเทศ
อาคารสงเคราะห์ชูนโยบายติดตาม/ช่วยเหลือลูกหนี้
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยแผนรับมือในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เน้นติดตามและดูแลช่วยเหลือลูกหนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น วางมาตรการลดหย่อนเงินงวดที่ต้องชำระ ผ่อนปรนขยายช่วงเวลาการกู้ ลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว กรณีลูกหนี้สวัสดิการมีหลักฐานยืนยันการลดลงของรายได้ และกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
บัวหลวงเพิ่มความปลอดภัย ออกบัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพ Be1st Smart
   ธนาคารกรุงเทพฯ เปิดตัว Be1st Smart บัตรเดบิตเทคโนโลยีชิพมาตรฐาน Euro Mastercard Visa ที่ปลอมแปลงยาก ป้องกันการลักลอบคัดลอกข้อมูล เป็นรายแรกในไทย พร้อมรวมคุณสมบัติต่างๆ ของบัตรเดบิตและเอทีเอ็มเข้าด้วยกัน สามารถใช้จ่ายผ่านร้านค้าและเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM
เอไอเอสรุกคืบด้วยเทคโนโลยี เปิดตัว Android ครั้งแรกในเมืองไทย
   เอไอเอสร่วมกับเอทีซีเปิดตัว Android ในเมืองไทยเป็นรายแรก เปิดโลกกว้างใหญ่แห่ง Applications อัจฉริยะจากนักพัฒนาทั่วโลกและคนไทยผ่านไอคอน  AIS Market Place มั่นใจเป็นก้าวสำคัญที่สนับสนุนการขยายตลาด Mobile Application และ Mobile Internet ให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด พร้อมเปิดเบอร์ *๙๐๐ มาตรฐานเดียวเข้าสู่ mobileLIFE
เมืองไทยประกันชีวิตสวนกระแสเศรษฐกิจ ปลื้มเบี้ยรวมโตร้อยละ ๓๐
   ไตรมาสแรกธุรกิจประกันชีวิตสร้างเบี้ยเติบโตร้อยละ ๑๔ สวนกระแสเศรษฐกิจ เมืองไทยประกันชีวิตเผยเบี้ยรับรวม ๔,๙๔๐ ล้านบาท เติบโตร้อยละ ๓๐ มีส่วนแบ่งในธุรกิจร้อยละ ๘.๕ ล่าสุด เปิดตัวกรมธรรม์ใหม่ ๖ รูปแบบ เน้นคุ้มครองควบคู่การวางแผนทางการเงิน
ไทยประกันชีวิตเปิดหนังโฆษณาออนไลน์เจาะคนรุ่นใหม่
   ไทยประกันชีวิตเผย ๔ เดือนแรกเบี้ยประกันรับ ๑๐,๖๑๗ ล้านบาท ยังโตต่อเนื่อง พร้อมรุกคืบคนรุ่นใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมทันสมัย โดยเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์เป็นรายแรก เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ได้ผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรงเจ้าของผลงานบอดี้ ศพ ๑๙ มาถ่ายทอดแนวคิดดูแลคุณไปชั่วชีวิต ขณะเดียวกันยังนำออกฉายผ่านโรงหนังทั่วกรุง
e-Mail (staff only)