ติดดาบองค์กรฯ ผู้บริโภค
มีอำนาจฟ้องรัฐวิสาหกิจเอาเปรียบประชาชน
   กว่า ๑๐ ปี ที่มีการผลักดันให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แต่แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนอีกครั้ง ในมาตรา ๖๑ ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
ไทยไม่พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ
แนวโน้มคนแก่ถูกทอดทิ้ง เจ็บป่วยขาดการดูแล
ไร้หลักประกันรายได้เพื่อยังชีพ
   โดยนิยามขององค์การสหประชาชาติ ประเทศใดประเทศหนึ่งจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เมื่อประชากรที่เกษียณอายุแล้ว คือ ๖๐ ปี หรือ ๖๕ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกินร้อยละ ๑๐ หรือร้อยละ ๗ ตามลำดับ และจะถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อมีสัดส่วนเกินร้อยละ ๒๐ และร้อยละ ๑๔ ตามลำดับ 
    ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๗
ที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์
   "องคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ จึงมีหน้าที่ที่จะให้คำปรึกษา และก็นี่เป็นสิ่งที่คนเขาสงสัยว่าองคมนตรีมีอำนาจหน้าที่อะไร ก็สรุปว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในทุกด้านทุกอย่าง พระมหากษัตริย์จะรับทราบ จะรับรู้หรือไม่ ก็อย่าน้อยใจ เพราะว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินในเรื่องราวต่าง ๆ แต่ว่าคำปรึกษาของท่านองคมนตรีก็มีประโยชน์มาก
เศรษฐกิจโลกกดดันราคาโลหะผันผวนสูง
      ปัจจุบันเศรษฐกิจในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและสหรัฐฯ ที่เริ่มส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น เห็นได้จากเครื่องชี้เศรษฐกิจหลายด้านที่มีทิศทางเป็นบวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในด้านสินทรัพย์ถาวรในจีนที่เพิ่มขึ้นถึงกว่าร้อยละ ๒๘.๘ ในไตรมาสแรก ช่วยกระตุ้นการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งโลหะพื้นฐานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างมากปัจจัยหนึ่ง รวมถึงการที่ภาคการเงินในสหรัฐฯ เริ่มแสดงทิศทางการฟื้นตัว โดยยอดขายบ้านในสหรัฐฯ มีแนวโน้มว่ากำลังทรุดตัวจนเกือบถึงจุดต่ำสุดแล้ว เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางราคาโลหะพื้นฐานต่าง ๆ ในระยะข้างหน้า
การลดกรรม ๔๕ อย่าง
   มาทำความดี ละเว้นความชั่วกันดีกว่า
    ๑. กรรมที่ไม่มีลูก
    กรรมจากการทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่น ลดกรรมด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ ๗ วัน ในทุกๆ เดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกา ทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน

วิกฤตเศรษฐกิจโลกดันอุตสาหกรรมอาหารไทยปรับฐาน
   วิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และลุกลามไปทั่วโลก กลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และยังอาจเป็นวิกฤตที่ทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวติดลบมากและยาวนานที่สุดก็เป็นไปได้ เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีครั้งใดที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อเนื่องยาวนานจนถึงขั้นทำให้อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยทั้งปีลดลงต่ำกว่าร้อยละ ๐ เลวร้ายที่สุดก็ยังขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๙ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจโลกเผชิญวิกฤตน้ำมันครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๒๕
    เศรษฐกิจโลกปี ๒๕๕๒ ถูกคาดหมายว่าอาจถดถอยรุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปี
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เคแบงก์รุกธุรกิจประกันเต็มสูบ
เข้าถือหุ้นใหญ่ในโฮลดิ้งกลุ่มบริษัทเมืองไทย
   ธนาคารกสิกรไทยฯ ขยายการลงทุนในธุรกิจประกันตั้งเป้าสร้างรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยให้เติบโต ด้วยการลงทุน ๖,๕๐๐ - ๗,๕๐๐ ล้านบาท ถือหุ้นในโฮลดิ้งกลุ่มบริษัทเมืองไทยเพิ่มเป็นร้อยละ ๕๑ โดย 'โฟร์ทิส' พันธมิตรร่วมทุนจากต่างประเทศ เผยเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในการลงทุนธุรกิจประกันระยะยาวในประเทศไทย เชื่อเป็นการผนึกกำลังสร้างความแข็งแกร่งเพื่อก้าวเป็นผู้นำธุรกิจประกันชีวิตในอนาคตของเมืองไทยประกันชีวิต
งานวิจัยไอบีเอ็มเผยผู้บริโภคไม่พอใจแบงก์
   ไอบีเอ็มเผยผลวิจัยพบการลงทุนของสถาบันการเงินสวนทางกับความต้องการของผู้บริโภค ระบุผู้บริโภคไม่พอใจบริการของสถาบันการเงินที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ทำให้ซับซ้อนและเข้าใจยาก ขณะเดียวกัน มองผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินเกิดจากการลงทุนที่เกินตัวและไม่โปร่งใส
Software Park วางแผนเจาะตลาดโลก
   เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ซึ่งดำเนินงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มากว่า ๑๐ ปี นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการริเริ่มผลักดันการพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ให้กับผู้ประกอบการ
สสว. ผนึกกำลังเอไอเอส ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤต
   สสว.-เอไอเอส ร่วมมือกันเป็นปีที่ ๒ ในการช่วย SMEs ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการตลาดและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ล่าสุด มอบสิทธิพิเศษ SIM SMEs Inter สำหรับใช้งานต่างประเทศ
e-Mail (staff only)