๑๗๒ โครงการ ๑๑๖,๐๐๐ ล้าน
'รัฐบาลอภิสิทธิ์' ฟื้นเศรษฐกิจไทยใน ๑ ปี
   การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ความยาว ๘๔ หน้า เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ห้องประชุมกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่ม 'เสื้อแดง' แม้จะผ่านไปด้วยดี แต่ก็มีผู้วิจารณ์ว่าเป็นนโยบายที่แม้จะกว้างขวาง ฟังดูดี แต่ก็คลุมเครือ จับต้องไม่ได้ โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงทั้ง ๔ ด้าน ไม่ว่านโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ การตลาด การค้า และการลงทุน นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายพลังงาน
ศึกหนักยานยนต์ ปี ๒๕๕๒
ชะลอตัวทั้งตลาดส่งออกและในประเทศ
   อุตสาหกรรมยานยนต์มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยมูลค่าส่งออกที่อยู่อันดับต้น ๆ และเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมจนประสบความสำเร็จในฐานะฐานการผลิตระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา แม้ตลาดรถในประเทศชะลอตัว แต่การผลิตเพื่อส่งออกยังขยายตัวได้ดี จนถึงช่วงปลายปี ความต้องการและกำลังซื้อที่ลดลงจากผลกระทบของปัญหาวิกฤตการเงินโลกที่ลุกลามไปทั่ว ทำให้การส่งออกชะลอตัว
พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
   นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราบจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตแก่พสกนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระราชปณิธานที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นพลังสำคัญในการนำชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ
จับตาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจีน รับมือเศรษฐกิจโตต่ำสุดในรอบ ๖ ปี
      เมื่อปลายปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา จีนประกาศรับมือกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจด้วยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า ๔ ล้านล้านหยวน (๕๘๖,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ที่จะดำเนินการจนถึงปี ๒๕๕๓ โดยการใช้จ่ายมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านหยวนจะดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ ของปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมของภาคเอกชนและการลงทุนของท้องถิ่นอีก ๔๐๐,๐๐๐ ล้านหยวน
กินให้เป็น
   ในแต่ละวันเราจำเป็นต้องกินอาหารเข้าไปมากมายเหลือเกิน มีคำแนะนำจากหลายสำนัก ให้กินนั่น ห้ามกินนี่ จนไม่รู้จะเชื่อใครดี วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับง่ายๆ ของการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอย่างเต็มที่มาฝาก
ภาวะอุตสาหกรรมไทยปี ๒๕๕๑ และแนวโน้มปี ๒๕๕๒
   สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรมปี ๒๕๕๑ และแนวโน้มปี ๒๕๕๒ โดยการรวบรวมผลการสำรวจจากแหล่งต่างๆ เช่น การสำรวจผลการประกอบการของกิจการอุตสาหกรรมรายเดือนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการสำรวจภาวะอุตสาหกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการทำเป็นดัชนีในลักษณะต่างๆ ผนวกกับข้อมูลทางการจ้างงาน การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้บริโภค และการพยากรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้เห็นถึงภาวะอุตสาหกรรมที่ชัดเจนขึ้น
ความปลอดภัยในโลกไอทีปี ๒๕๕๒
   ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กรลงอย่างได้ผล สิ่งที่น่าจะเห็นในอนาคตอันใกล้คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้น รูปแบบการทำงานที่บ้านโดยอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขยายตัวมากขึ้น การทำงานแบบไร้กระดาษ ตลอดจนธุรกิจประเภท E-Commerce ทวีจำนวนขึ้น พนักงานหนึ่งคน อาจทำได้มากกว่าหนึ่งงานและด้วยเวลาอันรวดเร็วกว่า ส่งผลให้กำไรต่อหัวเพิ่มขึ้น
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
จับทิศทางธนาคารกรุงศรีฯ กับ 'ตัน คองคูน'
   เมื่อต่างชาติเร่งเทขายหุ้นเพื่อกำเงินทุนกลับไปตั้งหลักรับวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ลุกลาม ตลาดหุ้นไทยจึงดำดิ่งไม่ต่างจากตลาดหุ้นทั่วโลก มูลค่าตลาดนับจากต้นปีกลับหดเหลือแค่ครึ่งเดียว จุดต่ำสุดดัชนีเหลือไม่ถึง ๔๐๐ จุดด้วยซ้ำ บรรดาหุ้นใหญ่หลายตัวมูลค่าก็ลดลงต่ำกว่าพื้นฐานการดำเนินงานอย่างมาก สำหรับหุ้นกลุ่มแบงก์ก็หนีไม่พ้น โดยเฉพาะ BAY ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่มีเงาของกลุ่มการเงินระดับโลกภายใต้เครือ GE ทาบทับในฐานะของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่กุมอำนาจในการบริหาร
ไทยพาณิชย์มอง 'ฉลู' เป็นปีที่ท้าทาย
สร้างโอกาสก้าวสู่สถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการครบวงจร
   ๒๕๕๒ เป็นปีแห่งความท้าทายในมุมมองของธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวประกาศเดินหน้า ๖ ยุทธศาสตร์ ดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้า รอบคอบและระมัดระวังในการทำธุรกิจ ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ สร้างรากฐานรายได้ค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง ควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความสามารถของพนักงานและระบบงาน ชูลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่ธนาคารต้องเข้าใจ เข้าถึง และไม่ทอดทิ้ง พร้อมฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

e-Mail (staff only)