ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6
ทำไม่ดี ชาติล่มจม
       "ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ฟังคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับหน้าที่ต่อไปนี้ ได้ปฏิญานตนว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างดี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ประเทศชาติมีความสุข ความเรียบร้อย ถ้าท่านทำงานเรียบร้อย ทำให้บ้านเมืองเรียบร้อย เพราะประเทศต้องมีคนดูให้มีความเป็นอยู่ดี ฉะนั้น ต้องสามารถที่จะปฏิบัติงานของประชาชนทั่วไปให้ดี ท่านต้องทำหน้าที่ให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย ให้ประเทศชาติผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนคนไทยทุกคนที่จะให้ประเทศชาติดำเนินไปโดยดี เพราะว่าจะสามารถมีความเป็นไทยอยู่ได้
ไทยยามขาดแคลนรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
          รัฐมนตรีสายเศรษฐกิจในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๗ ของไทย ประกอบด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพฤติชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คิด
ให้เวลา 'อภิสิทธิ์' ให้โอกาสประเทศไทย
       แม้จะยังไม่อาจเชื่อได้สนิทใจว่าวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้สงบลงแล้ว แต่ถึงตอนนี้ ปัญหาหลายๆ อย่างดูจะคลายตัวลงมามาก มากจนพอจะหายใจหายคอได้คล่องขึ้น---รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ คนที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย และคนที่ ๓ ของประชาธิปัตย์ คงจะต้องคิดอ่านฟื้นฟูประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างเร่งด่วน
รัฐบาล (ยาก) จนแต้มต่อ
         'อีคอนนิวส์' เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา จั่วหัวคอลัมน์นี้ว่า 'ถ้าสมชายไป แล้วใครจะมา' โดยทิ้งท้ายไว้ที่ 'บิ๊กจิ๋ว' พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เพราะนั่นคือเหตุผลสำคัญของการยินดีกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้รัฐบาล 'สมชาย' เมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ทั้ง ๆ ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๒ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐) มาแล้ว
       ปัญหาอันเป็นที่ทราบกันดีของการมีรัฐบาลผสมก็คือ การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้พรรคและกลุ่มการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล แม้สัดส่วนอาจลงตัว แต่ข้อเท็จจริงก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น เนื่องจากความรู้สึกนึกคิดของนักการเมืองที่เห็นว่ากระทรวงซึ่งมีงบประมาณหรืออำนาจสูง เช่น 'คมนาคม' หรือ 'มหาดไทย' ย่อมมีความสำคัญกว่ากระทรวงที่มีงบประมาณน้อยหรือมีอำนาจน้อย เป็นต้น เหตุผลย่อมเป็นที่ทราบกันดีอีกเช่นกันถึงผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง อันมิใช่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ
       ประการสำคัญที่พรรคการเมืองแกนนำยากจะแทรกแซงเมื่อจัดสรรจำนวนและตำแหน่งไปแล้วก็คือ ตัวบุคคลที่มาเป็นรัฐมนตรี
สกู๊ปปก
กสิกรไทยประกาศสู่ยุคใหม่
ธนาคารที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับ
       เครือธนาคารกสิกรไทยประกาศพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ เป็นธนาคารที่พร้อมสรรพสำหรับให้คำปรึกษาทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกระดับ พร้อมเร่งพัฒนาบริการหลากประเภท K-WePlan, Advice Ready Branch, K SME Care Knowledge Center และ K Business Clinic หวังเคียงคู่ลูกค้าก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งชีวิตส่วนตัวและธุรกิจ
ThaiBMA ชี้ต้องสร้างความเชื่อมั่น
แนะลดออกบอนด์ระยะสั้น
       สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไม่มั่นใจมาตรการลดภาษีแล้วคนจะใช้เงิน ธุรกิจจะลงทุนเพิ่มจริงหรือไม่ ระบุความวิตกในเรื่องสภาพคล่องมีมากเกินไป แนะแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยอ้างอิง พร้อมทั้งลดการออกพันธบัตรระยะสั้นลงมา ๕๐๐,๐๐๐ ล้าน จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องหันมาปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งออกไทยสะดุด
       หลังวิกฤตการเงินเอเชียหรือวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี ๒๕๔๐ การค้าการส่งออกนับเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลักผลักดันเศรษฐกิจโดยรวมจนกลับมาเติบโตได้อีก แต่สำหรับฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ แตกครั้งนี้ ซึ่งลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจไปทั่วโลก การส่งออกที่เคยเป็นพระเอกก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้ เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นตลาดส่งออกหลัก ยอดสั่งซื้อจึงมีแนวโน้มเติบโตลดลงในปี ๒๕๕๒
TDRI เฝ้าระวังสัมปทาน 'ไม่เป็นธรรม'
ทางด่วน/โทรคมนาคม เอื้อประโยชน์ให้เอกชน
       ที่ผ่านมา สัญญาในโครงการสัมปทานต่าง ๆ มักมีปัญหาเสมอ สะท้อนถึงระบบการบริหารจัดการข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนที่ผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาขัดแย้งหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมามักต้องจบลงที่ปรับเปลี่ยนหรือแปรสัญญาสัมปทาน หรือไม่ก็เป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีที่ยืดเยื้อ
       มีข้อสังเกตว่า ระบบสัมปทานในไทยมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อผลสุดท้ายปัญหาไปตกอยู่ที่ผู้บริโภค
ธนาคารพาณิชย์ไทยกำไรเพิ่ม/หนี้เสียลดใน ๙ เดือนแรก
ธปท. รายงานฐานะและการดำเนินงานของระบบสถาบันการเงิน ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๑ ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส ๒ ขณะที่รวม ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๑ กำไรสุทธิ ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท สูงกว่ากำไรทั้งปี ๒๕๕๐ ถึง ๕๗,๐๐๐ ล้านบาท สินเชื่อขยายตัวร้อยละ ๑๓.๒ จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ มียอดคงค้าง ๔๓๒,๑๐๐ ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส ๒
จากฟ้าสู่ดิน
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม

กระแส

รายงานพิเศษ

รายงาน

ต่างประเทศ
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ประเทศชาติดำเนินไปโดยดี เพราะว่าจะสามารถมีความเป็นไทยอยู่ได้
ขอให้ท่านพยายามปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ประเทศชาติมีความเรียบร้อย คนไทยก็จะมีความสุข คือว่าถ้าทำให้ดี
คนที่อยู่ในตำแหน่งสูง หรือคนทั่ว ๆ ไปทำไม่ดีอะไร ก็จะทำให้ประเทศชาติล่มจมได้ และท่านก็มีหน้าที่สำคัญ เพราะท่านอยู่สูง มีหน้าที่สูง ก็ต้องทำให้ประเทศชาติดำเนินไปได้ด้วยดี
ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติงานเพื่อความดีของประเทศ ความสงบสุขของประเทศ ซึ่งเป็นความจำเป็นที่สุด

มีพ่อจนๆ นี่มันน่าอายมากเลยหรือ?
       วันนี้ เลิกงานเร็วเลยพาพี่นุ่มไปซื้อของใช้ที่ห้างแห่งหนึ่ง รอต่อแถวจ่ายตังค์นานเลย เจ้านุ่มก็เริ่มงอแงๆ ง่วงนอน สังเกตว่าคิวด้านหน้าเรามากันเป็นครอบครัว มีพ่อแม่ลูกสาววัยประมาณเจ้านุ่ม แล้วก็ผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง ที่หนูน้อยเรียกว่า 'ปู่' คุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสดี  ซื้อของใช้ล้นตระกร้าเชียวค่ะ
       พอแคชเชียร์คิดเงินของครอบครัวนี้จนเสร็จได้ยินคร่าวๆ ว่า "ทั้งหมดพัน(กว่าๆ)บาทค่ะ...." ผู้เป็น 'ปู่' เป็นคนเปิดกระเป๋าสตางค์ใบเก่าๆ จะจ่ายเงิน พร้อมทำท่าอ้ำอึ้ง มีลูกชายลูกสะใภ้จ้องตาเขม็ง หุบยิ้มทันที
พ่อ
       สำหรับบุรุษชาตรีแล้ว คำ ๆ หนึ่งที่มีความหมายลึกซึ้งยิ่งใหญ่ เป็นคำที่หลอมรวมความรักความผูกพันจากก้นบึ้งของหัวใจไว้ และเป็นคำที่สถิตย์อยู่ในจิตวิญญาณของคนทั้งโลกตลอดกาล
       คำนั้น ก็คือ 'พ่อ'

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว
       ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส ๓/๒๕๕๑ ของหลายๆ ประเทศทั่วโลกที่ทยอยรายงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศได้เข้าสู่ 'ภาวะถดถอยทางเทคนิค' แล้วก่อนสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้จุดชนวนของวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกในรอบนี้ ทั้งนี้ แนวโน้มการชะลอตัว/ถดถอยของเศรษฐกิจในหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลกกำลังกลายมาเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจ (ทั้งนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง) ในหลายๆ ประเทศ
แนวคิดภาคธุรกิจยุโรปต่อการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
       เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ BusinessEurope องค์กรตัวแทนภาคธุรกิจยุโรป ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Going Global  The Way Forward โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมาธิการยุโรป องค์กรที่สำคัญในยุโรป และสมาคมธุรกิจในยุโรป เข้าร่วม โดยสรุปเห็นว่าภาคธุรกิจยุโรปยังคงมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ เน้นให้ภาครัฐของยุโรปช่วยเหลือในการเปิดตลาด โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าซึ่งรวมถึงภูมิภาคอาเซียน แต่ยังไม่เห็นด้วยกับระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และเห็นว่ารัฐควรให้ความช่วยเหลือในบางอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้กับภูมิภาคอื่น
เศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจควรรับมืออย่างไร?
       ปัญหาสภาพคล่องตึงตัวรุนแรงในสหรัฐฯ และทวีปยุโรปกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากสภาวการณ์ที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลง อุปสงค์และการปล่อยสินเชื่อที่ลดลง ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น
       สำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าล่าสุด (๓ ธันวาคม ๒๕๕๑) ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้ยุบ ๓ พรรคการเมือง อันได้แก่ พลังประชาชน ชาติไทย และมัชฌิมาประชาธิปไตย อันทำให้สมชาย วงศ์สวัสดิ์ กลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ยุติการชุมนุม แต่พรรคที่กุมเสียงข้างมากหรือพรรครัฐบาลก็ยังคงเป็นพลังประชาชน (พรรคเพื่อไทย) ซึ่งกลุ่มพันธมิตรฯ เชื่อว่าเป็นตัวแทนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

หลังชั่วโมงงาน
EconNews Staff Only
OPINION

ล้ำ้หน้า
รัฐกิจ