ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6
สืบเนื่องจากพระราชดำรัส
       มีเอกอัครราชทูตไทยในตะวันออกกลางปรารภผ่าน 'อีคอนนิวส์' ด้วยความกังวลที่มีคนบางกลุ่มแปลพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนอเมริกันไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มตน ประจวบกับพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร อดีตนายตำรวจประจำราชสำนัก ได้เขียนเรื่อง 'แปลพระราชดำรัส' ลงในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความเข้าใจให้ทั่วถึงคนไทยทุกกลุ่ม 'อีคอนนิวส์' จึงขอนำบท
ไม่ว่า 'ตีน' หรือ 'มือ' นี่คือโอกาสที่สูญเสียไปแล้ว
          วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ นำความสูญเสียแก่ประเทศชาติและคนไทยโดยทั่วถ้วน บางสาขาธุรกิจถูกกระทบอย่างรุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนแปลงเกือบจะทั้งระบบ โดยเฉพาะสถาบันการเงินทั้งกิจการธนาคารและกิจการเงินทุน ถ้าไม่ถูกควบรวมกิจการ ก็ต้องจำใจเปิดประตูรับทุนต่างชาติเข้ามาเป็นนายใหญ่ของคนไทย
คิด
ไทยกำลังเข้าสู่สังคมออนไลน์เต็มตัว
       เป็นประจำทุกปีที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะทำการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ทั้งโดยภาพรวมและพฤติกรรมการใช้งาน---ล่าสุด เป็นการสำรวจประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๔,๘๐๙ คน ได้ผลสำรวจที่แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมออนไลน์อย่างเต็มตัว
ถ้า 'สมชาย' ไป แล้วใครจะมา
         การนำกำลังตำรวจตระเวณชายแดนที่ฝึกและปฏิบัติภารกิจในป่า มาใช้งานในเมืองหลวง โดยเฉพาะการควบคุมฝูงชน และการตอบโต้ด้วยระเบิดแก๊สน้ำตา ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามกรรมวิธีการสลายฝูงชน เพื่อเปิดทางให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเข้ามารับฟังรัฐบาลแถลงนโยบาย ทำให้รัฐบาลต้องตกเป็นจำเลยอีกครั้งจากเหตุการณ์แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพาสาวกและประชาชนมาปิดล้อมไม่ให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
       ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ กระทรวงการคลังพบว่า ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการกำลังเป็นภาระใหญ่ของรัฐในการตั้งงบประมาณรายจ่าย เพราะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ไม่สามารถกันเงินสำรองไว้ล่วงหน้าสำหรับจ่ายบำเหน็จบำนาญในอนาคตได้ สถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศดังกล่าว ยังทำให้ไม่สามารถวางแผนการเงินการคลังเชิงบริหารในระยะยาวได้ ถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป งบประมาณรายจ่ายมีแต่จะพอกพูน และอาจส่งผลกระทบต่อระบบบำเหน็จบำนาญไม่ปีใดก็ปีหนี่งในอนาคต หรือถ้าตั้งงบประมาณรายจ่ายในเรื่องนี้ ก็อาจมีปัญหารายจ่ายในเรื่องอื่น ๆ อีกเช่นกัน
       ทางออกของการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตก็คือ การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
สกู๊ปปก
ออมสินรุกเพิ่มรถตู้ Mobile High-Tech
       ธนาคารออมสิน ขยายบริการรูปแบบ รถตู้ Mobile High-Tech อีก ๑๐ คัน รวมปัจจุบันมีรถตู้ High-Tech ให้บริการทั้ง ๓๐ คัน กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
นครหลวงไทยเร่งสร้างฐานลูกค้าเอสเอ็มอี
       ธนาคารนครหลวงไทยตอกย้ำแผนขยายธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจต่างประเทศด้วยการเร่งเพิ่มแขน-ขา เพื่อขยายการให้บริการทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวของธนาคารและบริษัทในเครือให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ล่าสุด เปิดศูนย์ธุรกิจ (Business Center) แห่งที่ ๓ และศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ แห่งที่ ๘ แหล่งโรงงานในอำเภอบางพลี สมุทรปราการ
เคทีซีจับมือมาสเตอร์การ์ดและการบินไทย
       เคทีซีจับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ การบินไทย และมาสเตอร์การ์ด ออกบัตรเครดิตสะเทือนวงการ 'เคทีซี-รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด' นวัตกรรมบัตรเครดิตประดับเพชรและทองคำรายแรกของเมืองไทย และเป็นรายที่ ๓ ของโลก มุ่งเจาะฐานลูกค้าระดับบนซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง มั่นใจสิ้นปีนี้มีสมาชิกบัตรถึง ๕๐๐ คน และยอดใช้จ่ายต่อเดือนต่อคนไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ไทยเกาะกลุ่มแถวหน้า CSR เอเชีย
       ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibilities: CSR) ปัจจุบันแพร่หลายกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการดำเนินกิจการ โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำที่มีกิจการขนาดใหญ่ จนยอมรับกันว่า CSR เป็นหนทางในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนมั่นคงในระยะยาว ขณะเดียวกันข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหลายที่มีการดำเนินการกันอย่างมากมายนั้น ขาดการวิเคราะห์ถึงผลที่ได้และความสำเร็จขององค์กรต่อการดำเนินงานเพื่อสังคม
EXIM Bank ชี้ผู้ส่งออกไทยเก่งบวกเฮง
       ตัวเลขมูลค่าส่งออกปี ๒๕๕๑ ที่มีการคาดคะเนกันข้ามปีว่าจะชะลอตัวลงกว่าปี ๒๕๕๐ ที่ขยายตัวได้กว่าร้อยละ ๑๗ กลับมียอดส่งออกดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เปิดศักราช ๒๕๕๑ และไม่ได้ออกอาการแผ่วลงแม้แต่น้อย
       ทั้งที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลักที่ส่อเค้าซบเซาลง รวมทั้งราคาน้ำมันและต้นทุนการผลิตที่ทะยานสูงขึ้นมากจนไม่เป็นใจต่อการขยายการส่งออกเท่าใดนัก แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น การส่งออกของไทยสามารถฟันฝ่าคลื่นลมผ่านครึ่งปีแรกไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ไบโอเทคถอดรหัสจีโนมสำเร็จ
       เทคโนโลยีชีวภาพที่หมายถึงการใช้เทคนิคหรือกระบวนการนำสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กำลังก้าวเข้ามาในฐานะคลื่นองค์ความรู้ลูกต่อไปที่จะมีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจในอนาคต ถัดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงโลกสำเร็จมาแล้ว
       ปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ไม่สิ้นสุด
จากฟ้าสู่ดิน
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม

กระแส

รายงานพิเศษ

รายงาน

ต่างประเทศ
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ความดังกล่าว มาลงซ้ำอีกครั้งโดยไม่ได้ตัดทอนใด ๆ
       เมื่อวันที่ ๙ เดือนนี้ (ตุลาคม ๒๕๕๑) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงบรรยายเรื่องความสำคัญของการบริการภาคสาธารณะ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองวอลลิงฟอร์ด (Wallingford) รัฐคอนเน็กติคัต สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนั้นได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวอเมริกัน

ทำไมถึงสบายใจเมื่อได้บินไปกับ 'เอลอัล' เจ้าเก่า
       ข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์อิสราเอลรายงานว่า Boeing 767 ของสายการบินเอลอัล (El Al Airlines) แห่งอิสราเอล เที่ยวบินที่ LY082 บรรทุกผู้โดยสาร ๒๓๗ คน จากกรุงปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งถูกขู่วางระเบิด ได้ร่อนลงสนามบินเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ (Ben Gurion, Tel Aviv) เหมืองหลวงของอิสราเอลอย่างปลอดภัยเมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ 
       ครับ ถ้าเป็นบางสายการบิน อาจตกใจจนทำอะไรไม่ถูก แต่กับประเทศนี้ เขายังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดกวดขันตลอดระยะเวลาและสม่ำเสมอ
Such A Beautiful Story
       เรื่องราวที่เราส่งมาให้คุณนี้ ช่างงดงาม ขอใช้เวลาแค่ ๓๗ วินาที เพื่อคุณจะได้อ่านเรื่องนี้ แล้วความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปชั่วกาล
แนวนโยบายของยุโรปในการแก้ไขวิกฤติการเงิน
       สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงินในสหภาพยุโรป (European Union: EU) อย่างรุนแรง ทำให้ EU ต้องกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ประเด็นหลักๆ คือ การปรับโครงสร้างเงินทุน เพิ่มเงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้สถาบันการเงินและธนาคาร การเพิ่มวงเงินประกันเงินฝากขั้นต่ำภายในระยะเวลา ๑ ปี และการเตรียมออกกฎหมายเพื่อควบคุมมิให้เกิดวิกฤตการณ์ซ้ำอีก โดยสรุปแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินในยุโรป ดังนี้
จาก Web 1.0 ถึง Web 2.0
พฤติกรรมคนเน็ตเปลี่ยน กล้าซื้อ/กล้าโชว์
๗๐% ปลีกตัวจากโลกความเป็นจริงสู่สังคมออนไลน์
       ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด ๑๓.๔ ล้านคน ถือว่ามีสัดส่วนน้อยหากเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนประชากรใช้งานอินเตอร์เน็ตจะสูงกว่านี้มาก จึงน่าสนใจว่า จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ ซึ่งตัวแปรอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายที่สามารถเข้าถึง และค่าบริการ
       อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตปัจจุบันกลับน่าสนใจกว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พบว่า ปริมาณการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง และการสั่งซื้อสินค้า/บริการก็เพิ่มมากขึ้น


หลังชั่วโมงงาน
EconNews Staff Only
OPINION

ล้ำ้หน้า
รัฐกิจ

ยานยนต์
'Persona CNG' เก๋งติดก๊าซจาก Proton
       ตลาดรถยนต์ในไทยได้รับความสนใจจากค่ายรถที่หลากหลายมากขึ้น นอกจาก TATA จากอินเดียแล้ว ก็ยังมีค่าย Proton ผู้ผลิตจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างมาเลเซีย โดยมีพระนคร โอโตเซลส์ เป็นผู้จัดจำหน่าย ซึ่งหลังจากส่งรถเล็ก ๓ รุ่นประเดิม Savvy, Neo และ Gen-2 เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ปีที่ก่อน ล่าสุดได้เปิดตัว Proton Persona CNG รถซีดานที่นอกจากจะสามารถใช้ได้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 แล้ว ยังติดตั้งระบบเชื้อเพลิงทางเลือกก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) เพื่อเอาใจผู้ใช้ไทยในยุคน้ำมันแพง เหมือนกับเป็นการยืนยันเป้าหมายของ Proton ที่ต้องการรุกตลาดรถยนต์ไทยเต็มตัว