ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6
ล่มจม เพราะใช้เงินไม่ระวัง
       "ขอขอบใจท่านที่ได้ทำงาน ทำอย่างเข้มแข็ง แล้วก็ทำให้เป็นการฉลองชีวิตที่ผ่านไป ตอนนี้ก็ต้องขอบใจที่ท่าน...ได้ทำงานมาก ๆ ในงานของการธนาคาร ขอให้งานธนาคารที่ท่านทำเป็นผลสำเร็จ เป็นผลดี
       แต่ก่อนนี้เงินสิบบาท ก็รู้สึกว่าเป็นเงินมาก เดี๋ยวนี้สิบบาท ร้อยบาท พันบาท หมื่นบาทก็ยังน้อย มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าทำไมมันน้อย แม้จะล้านบาทก็น้อย เพราะเมื่อครั้งไปเฝ้าสมเด็จพระพันวสา ก็เลยไปขอท่าน
       ตอนนั้นขอเงินหนึ่งบาท ท่านก็ให้ แล้วก็ขอห้าบาท ท่านก็ให้ ต่อมา
ครม. รัฐบาล 'สมชาย'
          ด้วยบุคลิกของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๖ ของไทย จึงมีผู้เบาใจว่าน่าจะช่วยให้ 'สถานการณ์ฝักฝ่าย' ที่เกิดขึ้นมานานนับปีลดน้อยลง เพราะเคยเป็นผู้บริหารสูงสุดในชีวิตข้าราชการพลเรือน และเคยนั่งบัลลังก์ในฐานะผู้พิพากษามาแล้ว ย่อมเป็นเครื่องแสดงภาวะผู้นำได้ดี แต่เมื่อมีการเปิดเผยชื่อคณะรัฐมนตรี กลับทำให้ผู้คาดหวังรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรง
คิด
เตรียมพร้อมรับมือการเงินโลกล่มสลาย
       แม้จะคาดกันล่วงหน้าว่า ปัญหาของสินเชื่อที่ปล่อยให้แก่ผู้กู้ด้อยคุณภาพ (Sub-prime loan) จะลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ แต่ก็ไม่คาดว่า จะเป็นไฟลามทุ่งทำให้เกิดวิกฤตการเงินไปทั่วโลก ว่ากันว่า น่าจะร้ายแรงที่สุดในรอบเกือบ ๘๐ ปี---และถึงขนาดที่ธนาคารกลางของประเทศแถวหน้าทั่วโลก ต้องออกมาประกาศลดดอกเบี้ยอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเงินโลก
ไม่ออก ก็ต้องออก
         "ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเอกฉันท์ จึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ มีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องกระทำการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
       'โครงการสร้างฝาย' ของเครือซิเมนต์ไทย (ปูนใหญ่) เป็นที่กล่าวขานในหมู่องค์กรเอกชนด้วยกันถึงการนำกิจกรรมนี้มาใช้แสดงความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งปัจจุบัน มีองค์กรอื่น ๆ ที่ใช้การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยเช่นกัน
       ด้วยประโยชน์ของ 'ฝาย' ที่ช่วยกักเก็บน้ำหรือยกระดับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยฟื้นฟูป่า คืนความสมบูรณ์ของนิเวศลุ่มน้ำ และเป็นต้นน้ำลำธาร จึงมีองค์กรที่สนใจใช้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม
       แต่ตัว 'ฝาย' โดยลำพัง ไม่อาจนำพาองค์กรเจ้าของโครงการไปสู่ดวงดาว เพราะ 'ฝาย' ตามแนวคิดทางการประชาสัมพันธ์เป็น 'สัญลักษณ์' ที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์องค์กร (corporate image) อีกทีหนึ่ง
สกู๊ปปก
ประกันชีวิตไทยไม่หวั่นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
       ภาคธุรกิจประกันชีวิตไทยยืนยันสถานะมั่นคง ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินสหรัฐฯ ที่ลามไปทั่วโลกแล้ว เผยเตรียมส่งเสริมกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Link เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการลงทุนในรูปแบบใหม่
๑๕ ตุลาฯ BSA ดีเดย์ไล่ล่าซอฟท์แวร์เถื่อน
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเผยยอดจับกุมบริษัทใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนเพิ่มขึ้นหลายสิบแห่ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาท ชี้ไม่มีผู้แจ้งความและผู้เสียหายร้องทุกข์ตำรวจดำเนินคดีไม่ได้ ด้านพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ประกาศให้เงินรางวัลสูงสุด ๕๐๐,๐๐๐ บาทแก่ผู้แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุม โดยจะเริ่มดำเนินการกับผู้ใช้ซอฟท์แวร์เถื่อนอย่างเข้มข้นอีกครั้งตั้งแต่ ๑๕ ตุลาคมนี้
EXIM Bank ปรับทิศทางสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนา
       หลายปีที่ผ่านมา EXIM Bank มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในและหนี้สินคงค้าง ทำให้อัตราการปล่อยสินเชื่อเติบโตได้ไม่มากเท่าที่ควร โดยปัจจุบันมีวงเงินสินเชื่อรวมประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงต้องการให้ EXIM BANK แสวงหาความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และเร่งจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว
ทหารไทยเปิดตัว TMB M-Banking
       ธนาคารทหารไทย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว TMB M-Banking: ธนาคารส่วนตัวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินแบบไร้สาย มีจุดเด่นที่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย จึงเพื่อตอบสนองได้ทุกวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่
กสิกรไทยเปิดบริการใหม่
       ธนาคารกสิกรไทยคาดส่งออกไทย ๒ - ๓ เดือนข้างหน้าได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินสหรัฐฯ  เผยปริมาณธุรกรรมธุรกิจต่างประเทศเริ่มชะลอตัวจากช่วงครึ่งแรกของปี ชี้ลูกค้าผู้ประกอบการโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศต้องการคำปรึกษาและข้อมูล ทั้งมีความเสี่ยงด้านเงินทุน จึงเปิดบริการใหม่ จัดการเอกสารและประสานงานเพื่อการส่งออกสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
คาร์ฟูร์ผนึกกำลังกสิกรไทย/เมืองไทยประกันฯ
       คาร์ฟูร์ ห้างค้าปลีกทันสมัย เปิดเกมรุกดึงคนเข้าห้างอีกครั้ง ด้วยการจับมือกับธนาคารกสิกรไทย เมืองไทยประกันชีวิต และเมืองไทยประกันภัย เปิดเคาน์เตอร์การเงินและประกัน @ คาร์ฟูร์ ให้บริการด้านการเงินครบวงจร พร้อมออกบัตรเครดิตและบัตรเดบิตร่วมระหว่างคาร์ฟูร์ วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล  และกสิกรไทยเป็นครั้งแรก

ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ผลกระทบจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ไทยเผชิญ ๔ ความเสี่ยง
เสนอลดดอกเบี้ย/สร้างสภาพคล่อง รับมือการเงินโลกปั่นป่วน
       แม้ตลาดการเงินกลับมามีความหวังอีกครั้งหลังจากแผนฟื้นฟูภาคการเงินสหรัฐฯ มูลค่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ปรับปรุงใหม่ ผ่านวุฒิสภาสหรัฐฯ จากที่ก่อนหน้านี้ แผนฯ ดังกล่าวถูกคว่ำไม่เป็นท่าด้วยคะแนนเสียง ๒๒๘ ต่อ ๒๐๕ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยคงหลีกเลี่ยงผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้ แม้ในเบื้องต้นยังไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจไทยมากนัก แต่นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ไทยก็ไม่ลืมที่จะกระตุ้นให้ภาครัฐเตรียมรับมือ ทั้งยังเสนอให้ลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อัดฉีดเม็ดเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง

จากฟ้าสู่ดิน
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม

กระแส

รายงานพิเศษ

รายงาน

ต่างประเทศ
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
ขอท่านสิบบาท ท่านก็ยังให้ ให้เรามาตั้งนานแล้วสิบบาท
ขอห้าสิบบาท ท่านบอกไม่มี
ถามว่าร้อยบาท มีไหม ท่านบอกมี แต่ให้ไม่ได้ ถ้าให้ ท่านจะตัดบัญชีที่มีอยู่ ท่านไม่ให้ ท่านให้เงินของเรา ถ้าอยากได้จะใช้เท่าไรก็ได้ ก็หมายความว่าจะสอนว่าเราไม่ควรจะถลุงเงิน แม้จะร้อยบาท ท่านไม่ให้

'ไกรทอง' ท่องทะเล
       ไกรทอง เป็นชื่อพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ที่ทรงนำนิทานพื้นบ้านมาทรงนิพนธ์เป็นละคอนนอก
'ไกรทอง' ในวรรณกรรมเป็นชายหนุ่มรูปงามผู้ปราบ 'ชาละวัน จรเข้เจ้า' ด้วยหอกสัตตโลหะได้สำเร็จ ส่วน 'ไกรทอง' ในโครงการวิจัยของกองทัพเรือเป็นยานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับฝึกปราบเรือดำน้ำ
ริบบิ้นสีฟ้า
       มีความรู้สึกดีๆ มาให้
       ครูคนหนึ่งที่นิวยอร์กตกลงใจจะแสดงความชื่นชมนักเรียนไฮสคูลชั้นปีสุดท้ายที่เธอสอน ด้วยการบอกเขาเหล่านั้นว่าแต่ละคนมีคุณค่าพิเศษต่างจากคนอื่นอย่างไรบ้าง

สิงคโปร์กับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
       ในรายงาน 'Doing Business 2009' ของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้ทุนเอกชนของธนาคารโลก ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียที่สามารถเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ โดยใช้เกณฑ์การชี้วัด ๑๐ ประการ
EU ตั้งเป้าใช้พลังงานทดแทน ๒๐% ภายในปี ๒๕๖๓
       ที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน สภายุโรป เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๑ ได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างระเบียบพลังงานทดแทน (Renewable Energy Directive หรือ RED)  ๕๐ - ๒ เสียง โดยประเด็นสำคัญในร่างระเบียบนี้คือสนับสนุนเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ ๑๐ ในภาคการขนส่งทางถนนภายในปี ๒๕๖๓
บันทึกประวัติศาสตร์: ธ
นาคารกลางทั่วโลกร่วมใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย
       ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ร้ายแรงที่สุดในรอบเกือบ ๘๐ ปี ธนาคารกลางชั้นนำทั่วโลก นำโดย ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ดำเนินมาตรการครั้งสำคัญ เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดการเงิน ซึ่งส่งสัญญาณสะท้อนระดับความเสี่ยงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นับจากวิกฤต Sub-Prime) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พัฒนาการของตลาดการเงินที่ถดถอยลงอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา มาตรการครั้งสำคัญนี้ได้ถูกประกาศขึ้นในช่วงการซื้อ-ขายตลาดยุโรปของวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยธนาคารกลางชั้นนำ ๗ แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางแคนาดา ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ธนาคารกลางสวีเดน และธนาคารกลางจีน พร้อมใจกันประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

หลังชั่วโมงงาน
EconNews Staff Only
OPINION

ล้ำ้หน้า
รัฐกิจ

ยานยนต์
Honda City ใหม่ รถเล็กพันธุ์สปอร์ต
       ต้องบอกว่าออกแบบใหม่หมดจดตั้งแต่กระจังหน้ายันกันชนท้าย สำหรับ Honda City ที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาด ๆ แบบเป็นการเผยโฉมครั้งแรกของโลกด้วย เทียบกับรุ่นเดิมแล้วแตกต่างอย่างสิ้นเชิง โดยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็น จากรูปทรงตัวถังที่ลู่ลมมากขึ้น และแม้เป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กมาตรฐาน แต่กลับออกแบบห้องโดยสารได้กว้างขวาง รวมถึงพื้นที่ใช้สอย เก็บสัมภาระได้มากขึ้นกว่าเดิม
ค้าสากลซิเมนต์ไทยเลือกไทยพาณิชย์
       บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทยฯ ในเครือซิเมนต์ไทย เลือกใช้บริการ Trade Super Highway ระบบธุรกรรมการค้าต่างประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีจุดเด่นที่เชื่อมต่อระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบ Host to Host ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
เอไอเอสอัดงบกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
       เอไอเอสปรับภาพลักษณ์การบริการอีกครั้ง ด้วยการยกระดับงานบริการใหม่ภายใต้แนวคิด 'อยู่เคียงข้างคุณ' ใน ๕ ด้าน คือ เครือข่ายคุณภาพ ช่วยเหลือ ๒๔ ชั่วโมง บริการล้ำหน้า และอยู่เคียงข้างสังคมไทย โดยผ่านเครือข่ายร้านเทเลวิซกว่า ๖๕๐ แห่ง เพื่อสร้างความผูกพันและประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์เอไอเอส