ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6
"ถ้าเขียนไม่เป็นก็ขาดุทน"
       "...ภาษานอกจากเป็นศิลปะอันงดงามแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความคิด เรื่องราว นำความรู้มาเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตรงนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรม ซึ่งภาษาเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร คนเราจะเรียนรู้โดยลำพังคนเดียวไม่ได้ ต้องเรียนรู้จากผู้อื่น ต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้ข้อมูล ข้อสนเทศต่าง ๆ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกก็ผ่านทางภาษาเช่นเดียวกัน เรียกว่าเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ประเทศไทยในกำมือนักการเมือง
          ค้นข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ อันเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันกว่า ๗๕ ปี พบเรื่องราวที่เกิดคู่กันมากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การโกงเลือกตั้ง การซื้อเสียง การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง และการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมของนักการเมือง เรื่อยมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งก็คงไม่แตกต่างไปจากคนในอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งคนในวิชาชีพหนังสือพิมพ์
คิด
แบงก์ชาติยุคผู้หญิงเป็นผู้ว่าฯ
       นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งคนไทยเรียกติดปากตามแนวคิดที่สำเนาแบบมาจากอังกฤษว่า 'แบงก์ชาติ' (Bank of Thailand: BOT) มี ดร. ธาริษา วัฒนเกส เป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกนั้น มีทั้งที่แตกต่างและไม่แตกต่างไปจากแบงก์ชาติในอดีตที่มีผู้ว่าการชาย...
รัฐกิจ
สิ่งบอกเหตุ
         จันทร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ศาลปกครองกลาง สั่งปรับนายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๒๕,๐๐๐ บาท ฐานละเมิดอำนาจศาล เพราะเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการ จะพูดอะไรย่อมอยู่ในความสนใจของประชาชน และยังมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ย่อมเป็นแบบอย่างของข้าราชการในกระทรวง อีกทั้งยังเป็นการกล่าวในที่สาธารณะ ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นความจริง
       สร้างความฮือฮากันโดยทั่วถ้วน เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ '๖ มาตรการ ๖ เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน' โดยจะเริ่มตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป เป็นเวลา ๖ เดือน สิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ อันจะส่งผลให้รัฐขาดเงินรายได้เกือบ ๔๖,๕๐๐ ล้านบาท และต้องใช้งบประมาณเพื่อการนี้ ๓,๘๔๗ ล้านบาท มาอุดหนุนรัฐวิสาหกิจในโครงการเพื่อชดเชยที่ต้องให้บริการฟรีแก่ประชาชน มาตรการดังกล่าว แม้จะมีเสียงยินดี และไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้าน แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่า หลัง ๖ เดือนไปแล้ว จะเป็นอย่างไร รัฐบาลจะมีปัญญายืดโครงการต่อไปหรือไม่ หรือรัฐบาลเตรียมทิ้งทวนยุบสภาฯ โดยมีผลงาน ๖ มาตรการ เอาไปหาเสียงติดปลายนวม
สกู๊ปปก
กสิกรไทยเปิดบริการ Signature Private Banking
       กสิกรไทยเปิดบริการใหม่ Signature Private Banking ให้คำปรึกษาและบริหารพอร์ตการเงินแก่ลูกค้าครบวงจร พร้อมบริการเลขาฯ ส่วนตัว ตั้งเป้าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
ธ.กรุงเทพขยายบริการบัวหลวงไอแบงกิ้ง
       พัฒนาไม่หยุดยั้ง สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับกลุ่มลูกค้าธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ล่าสุด ธนาคารกรุงเทพขยายบริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นเพิ่มเป็น ๗ แห่ง ได้แก่ กสิกรไทย กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ไทยพาณิชย์ ทหารไทย นครหลวงไทย และยูโอบี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นได้ทันทีทางอินเทอร์เน็ต พร้อมส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน
กรุงไทยผนึกไทยสมาร์ทคาร์ดออกบัตรอเนกประสงค์
       ธนาคารกรุงไทยจับมือไทยสมาร์ทคาร์ด ใช้กลยุทธ์ Multi Applications เปิดตัวโครงการบัตรกรุงไทย เอทีเอ็ม สมาร์ทเพิร์ส เจาะกลุ่มตลาดการศึกษาและองค์กรธุรกิจทั่วประเทศ คาดเพิ่มยอดการทำธุรกรรมการเงินผ่านบัตร ส่งผลให้ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเพิ่มขึ้นประมาณ ๒ ล้านบาท ประเดิมบัตรแรกออกบัตรนักศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธ.ก.ส. ใช้ 'กรามีน' ธนาคารจากบังกลาเทศ
       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความยากจน ล่าสุดลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรามีนต้นแบบความสำเร็จงานสินเชื่อรายย่อยเพื่อขจัดความยากจนในบังกลาเทศ
คนไทยไม่นิยมระบบทรัพย์สินทางปัญญา
       ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ถูกระบุว่ามีปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่ความจริงทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยก็ถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบในต่างประเทศเช่นกัน แม้จำนวนการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยน้อยกว่าต่างชาติอยู่มาก สาเหตุของการละเมิดและถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากความไม่นิยมเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย และทำให้ภาคธุรกิจขาดการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างเต็มที่เท่าที่ควร
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ รุมสับนโยบายพลังงาน
ระบุหัวใจหลัก 'ต้องเพียงพอ ราคาเหมาะสม รักษาสิ่งแวดล้อม'
       ราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูงขึ้นได้สร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสให้กับคนทั่วโลก ประเทศไทยเองนอกจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะอยู่ในระดับต่ำแล้ว นโยบายพลังงานทดแทนดูเหมือนยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เช่น นโยบายส่งเสริมก๊าซธรรมชาติอัด (natural gas for vehicles: NGV) ที่กลายเป็นข้อจำกัดและอุปสรรคต่อผู้ใช้รถ นโยบายการพัฒนาไบโอดีเซลที่อาจตั้งเป้าการผลิตเอาไว้เกินกว่าสภาพจริงที่เป็นไปได้ รวมทั้งการเกิดอุปทานส่วนเกินกับเอทานอล
'กฎแหล่งกำเนิดสินค้า'
อุปสรรคส่งออกธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
       ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับสร้างมูลค่าส่งออกปีละเกือบ ๒ แสนล้านบาท จัดเป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการนำเงินตราเข้าสู่ประเทศและผู้ประกอบการมีศักยภาพพัฒนาการผลิตแข่งขันในการค้าโลกได้ดี รวมทั้งมีโอกาสขยายตลาดส่งออกใหม่ที่มีแนวโน้มมูลค่าการค้าเครื่องประดับเติบโตสูงโดยเฉพาะจีน อินเดียภายใต้ผลตามข้อตกลงการค้าเสรี ขณะที่ข้อจำกัดทางทรัพยากรทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต อันกลายเป็นอุปสรรคจากผลข้อตกลงแนบท้าย FTA ในเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าที่ส่วนใหญ่กำหนดการใช้วัตถุดิบและต้นทุนการผลิตในประเทศเอาไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวด
ธปท.ลดเป้าจีดีพีลง ๐.๒% เหลือ ๔.๘ - ๕.๘%
สวนทาง ก.คลัง ที่มั่นใจเศรษฐกิจไทยโตตัว ๕ - ๖%
       กระทรวงการคลังยังมั่นใจอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ ๕ - ๖ ระบุเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งและรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกได้ หากราคาน้ำมันตลาดโลกอยู่ที่บาร์เรลละ ๑๓๐ - ๑๔๐ เหรียญสหรัฐฯ น่าจะเติบโตได้ร้อยละ ๕.๕ อย่างไรก็ตาม ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย กลับปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลงร้อยละ ๐.๒ เหลือร้อยละ ๔.๘ - ๕.๘ จากประมาณการเดิมเมื่อเดือนเมษายนที่ร้อยละ ๔.๘ - ๖ และลดเป้าหมายการขยายตัวในปี ๒๕๕๒ เหลือร้อยละ ๔.๓ - ๕.๘ จาก ๔.๕ - ๖
ล้ำ้หน้า
จากฟ้าสู่ดิน
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
EconNews Staff Only

กระแส

รายงานพิเศษ

รายงาน

ต่างประเทศ
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
       การสอนภาษาไทย โดยเฉพาะครูที่สอนภาษาไทยในช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖) ครูจะต้องมีความสามารถพิเศษ ทำให้เด็กรู้ภาษาอ่านออกเขียนได้ ครูจะต้องเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง หาวิธีให้เด็กแต่ละคน แต่ละแบบ เพราะเด็กมีพื้นฐานคนละทาง มีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน แต่อยู่ในห้องเดียวกันหมด ครูต้องทำให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จให้ได้
การรอคอยเป็นความสุขอย่างหนึ่ง
       มีชายหนุ่มคนหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรก็จะทำอย่างบุ่มบ่ามใจร้อนเร่งรีบ ครั้งหนึ่งนัดกับหญิงคนรักไว้ เนื่องจากไปก่อนเวลานัด คนรักจึงยังไม่มา
       เขายืนคอยอยู่ใต้ต้นไม้ถอนหายใจเฮือกๆ พลางบ่นในใจว่า "ทำไมแม้แต่การมีนัดยังจะต้องรอคอย ทำอะไรก็ให้รู้สึกว่าไม่มีความสุข"
        แล้วเบื้องหน้าของเขาก็มีเซียนท่านหนึ่งปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเขา พลางให้นาฬิกาเรือนหนึ่งแก่เขา แล้วพูดว่า "เมื่อเจ้าอยากจะให้เวลาเดินเร็วขึ้น เจ้าก็หมุนนาฬิกาให้เคลื่อนไหว แล้วเวลาจะเร็วขึ้นตามที่ต้องการ"

'แฟนนี เม' และ 'เฟรดดี แมค'
ความอ่อนแอของสถาบันการเงินสหรัฐฯ
       ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง แฟนนี เม (Federal National Mortgage Association: Fannie Mae)และเฟรดดี แมค (Federal Home Loan Mortgage Corp.: Freddie Mac) ซึ่งเป็นเสาหลักในการแปลงสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักทรัพย์ (Mortgage-Backed Securities) ที่อาจประสบกับปัญหาความเพียงพอของเงินกองทุน จนรัฐบาลสหรัฐฯ อาจต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้น ได้ตอกย้ำถึงความอ่อนไหวของภาวะตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและฐานะของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ
เศรษฐกิจครึ่งปีหลังส่งสัญญาณชะลอตัว
เงินเฟ้อและการเมือง ปัจจัยเสี่ยง
       ช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๕๑ เศรษฐกิจไทยขยายตัวจากการบริโภคและการลงทุนเป็นหลัก โดยภาคการส่งออกขยายตัวได้ดี แต่การนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เสียเปรียบดุลการค้า ขณะที่ช่วงครึ่งหลังของปี ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญบั่นทอนความเชื่อมั่นการใช้จ่าย การบริโภค และการลงทุน รวมทั้งกระทบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ นโยบายการเงินเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อลุกลามและยืดเยื้ออาจทำให้จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มอีก แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมช่วงที่เหลือของปีส่งสัญญาณเริ่มชะลอตัว

หลังชั่วโมงงาน