ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
สมเด็จอาจารย์
       ชีวิตในวัยเด็กของผู้ใหญ่หลายท่านอาจเคยมีความรู้สึกนึกคิดต่อคุณครูสมัยยังเป็นนักเรียนแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ เช่น เคารพ หรือเกรงกลัว ท่านที่โชคดีได้ครูอาจารย์ที่คอยเคี่ยวคอยเข็น แต่เพราะความเป็นเด็ก ทำให้ไม่อยากเผชิญหน้าท่านเท่าใดนัก และยังเผลอมองข้ามความเมตตาของท่านไปเสีย
       ผู้ใหญ่บางท่านมาเข้าใจคำว่า 'ครู' อย่างลึกซึ้งก็ตอนที่ได้สวมหมวก 'ครู' คอยดูลูกศิษย์เองบ้าง โดยเฉพาะเมื่อเกิดความรู้สึกกังวลว่าลูกศิษย์จะสอบได้หรือไม่ การสอบตกเท่ากับต้องเสียเวลาไปกับการเรียนซ้ำ ประการสำคัญ
เตรียมรับเงินเฟ้อทะลุ ๕ เปอร์เซ็นต์
          ช่วงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดปี ๒๕๕๐ จะสูงถึงร้อยละ ๕ และเศรษฐกิจอาจหดตัวกว่าประมาณการนั้น ราคาน้ำมันดิบดูไบยังอยู่แถว ๆ ๙๔ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล แต่ขณะนี้ ราคาน้ำมันดิบขึ้นไปกว่า ๑๑๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
       แล้วเงินเฟ้อจะขึ้นไปแค่ไหน และผลผลิตมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) พูดภาษาชาวบ้านก็อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะหดตัวลงอีกเท่าไหร่

คิด
น้ำมันพุ่ง ระวังฟองสบู่บัตรเครดิต
       ในภาวะที่ค่าครองชีพถีบตัวขึ้นสูง จากทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว พบว่า พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่จะมีมากกว่าบัตรเดียว บางคนมีถึง ๙ บัตร แต่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณคนละ ๒ บัตร---เหตุที่ทำบัตรเครดิตมากกว่า ๑ บัตร ส่วนหนึ่ง (ร้อยละ ๓๒.๒) เห็นว่าบัตรเครดิตแต่ละบัตรให้สิทธิประโยชน์แตกต่างกัน รองมาคือ เผื่อไว้ยามฉุกเฉิน (ร้อยละ ๒๑.๗) ใช้หมุนเงิน (ร้อยละ ๑๐.๔) และเพื่อช่วยเหลือคนรู้จัก (ร้อยละ ๑๐.๓)---นั่นหมายความว่า ส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่มีแนวโน้มเป็นการก่อหนี้ รวมแล้วมีถึงร้อยละ ๔๒.๔
รัฐกิจ
สามหนุ่ม
   เพิ่งรายงานแบบฟันธงไปใน 'อีคอนนิวส์' ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๕ ของฟ้าการเมืองไทยนั้น นายสมัคร สุนทรเวช ท่านเป็นได้แบบไม่เหลือบ่ากว่าแรง เพราะผ่านตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งท้องถิ่นขนาดใหญ่อย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และขนาดยักษ์อย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถมตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองที่ก็เคยเป็นมาแล้ว
       เศรษฐกิจไทยยังไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมจะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่อันเนื่องมาจากความไม่นิ่งทางการเมือง เมื่อต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี ๒๒๕๑ ที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชน เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตสินค้าซึ่งมีน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญ
       กล่าวเฉพาะธุรกิจบัตรเครดิต อาจมีผลกระทบถึงสองประการ คือ (๑) การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลดน้อยลง และ (๒) เมื่ออำนาจการซื้อลดน้อยลง แต่มีความจำเป็นในการบริโภค ก็ต้องใช้บัตรเครดิตจ่ายแทน ในขณะที่ความสามารถในการชำระเงินคืนหลังซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตเพื่อล้างรายการค้างบัญชีของผู้ถือบัตรลดน้อยลง ผลเสียจึงไม่เพียงตกเฉพาะประชาชนผู้ถือบัตรเท่านั้น ธนาคารและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตย่อมถูกกระทบไปด้วย

สกู๊ปปก
ข้าวราคาแพง วิกฤตอาหารลามทั่วโลก
โอกาส 'ชาวนาไทยรวย' ฝันที่ยังไม่เป็นจริง
       ต้นทุนในการผลิตอาหารโดยเฉพาะกลุ่มธัญพืชพุ่งสูงขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อบวกกับราคาน้ำมันที่ปัจจุบันเคลื่อนไหวเกินระดับ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทางเลือกในการใช้และผลิตพืชพลังงานยิ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์อาหารราคาแพง โดยเฉพาะข้าว แม้การปรับราคาถือว่าเป็นไปตามแนวโน้มราคาธัญพืชอื่น ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แต่ด้วยหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นได้ผลักดันราคาข้าวให้พุ่งสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
       อย่างไรก็ตาม โอกาสทองในช่วงตลาดข้าวโลกปรับโครงสร้างราคาคงไม่เกิดประโยชน์กับชาวนาอย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเกษตร ชลประทาน หรือปล่อยให้ชาวนาก้มหน้าก้มตาปลูกข้าวไปวัน ๆ โดยไม่รู้อนาคตของตนเองอย่างที่เคยเป็นอยู่เรื่อยมา นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยจะอยู่ในฐานะผู้ส่งออกอาหารและข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ก็ต้องจับตาและเฝ้าสังเกตวิกฤตการณ์อาหารโลก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและความผันผวนของราคาสินค้าอาหารจะย้อนกลับมาสร้างความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ
ธปท. ขยายเงินลงทุนต่างประเทศ ๑๒,๐๐๐ ล้าน
สวนทางตลาดกองทุนฯ ต่างประเทศที่อาจไม่คึกคักเท่าปีก่อน
       ก.ล.ต. คาดปี ๒๕๕๑ กองทุนรวมลงทุนต่างประเทศไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากดอกเบี้ยในต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตาม ธปท. ได้อนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศให้ ก.ล.ต. จัดสรรเพิ่มเติมอีก ๑๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ไทยได้ประโยชน์เพิ่มจาก FTA อาเซียน-ญี่ปุ่น/จีน
แต่อาจตกขบวนเกาหลีใต้
       การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด โดยมีเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๘ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ต้องเป็นไปอย่างเสรีมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก และเร่งรัดประสานการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ นอกกลุ่ม
AIS เปิดบริการ 3GSM advance
คนเชียงใหม่ใช้ 3G ก่อนใครในประเทศ
       บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสฯ เปิดให้บริการ 3GSM advance เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี HSPA เริ่มที่อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศัพท์มือถือเห็นหน้าได้ เอาใจคนเหนือให้บริการที่เชียงใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศ
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
เรื่องเล่าจากหญิงชรา
       วันแรกที่พวกเราเริ่มการเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์ของเราได้เข้ามาแนะนำตัวและบอกให้พวกเราทำความรู้จักกับคนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จักมาก่อน
       ผมยืนขึ้นแล้วมองไปรอบๆ และมีมือๆ หนึ่ง เอื้อมมาจับบ่าของผม ผมหันไปพบกับหญิงชราร่างเล็ก ผิวหนังเหี่ยวย่น ที่ส่งรอยยิ้มอันเป็นประกายมาให้ผม รอยยิ้มนั้นทำให้เธอดูสดใสอย่างยิ่ง
       หญิงชราคนนั้นกล่าวขึ้นว่า "สวัสดี รูปหล่อ ฉันชื่อโรส อายุแปดสิบเจ็ดแล้ว มาให้ฉันกอดสักทีสิ"

น้ำมันดันเงินเฟ้อสูงกว่าคาด
แบงก์ชาติประเมินใหม่ที่ระดับ ๔ - ๕%
       นางสาวดวงมณี วงศ์ประทีป ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายการเงิน เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อเดือนเมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งรายงานว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๐ ขยายตัวร้อยละ ๕.๗ จากระยะเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าในช่วง ๓ ไตรมาสแรกของปี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเร่งตัวของการส่งออกสุทธิและการลงทุนภาคเอกชนเป็นสำคัญ ขณะที่การขยายตัวของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนใกล้เคียงกับในไตรมาสก่อนหน้า ทำให้ทั้งปี ๒๕๕๐ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๔.๘
แจ้งเกิด EcoCar ฐานการผลิตรถเล็กของโลก
       พิจารณาถกเถียงผ่านรัฐบาลหลายสมัย กับรัฐมนตรีหลายคน ที่สุดนโยบายส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์นั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงาน (Eco Car) ก็คลอดออกมาเป็นรูปร่าง ล่าสุด คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติส่งเสริมโครงการลงทุน Eco Car ไปแล้วเรียบร้อยถึง ๖ ราย
       
สหภาพยุโรปมุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรม
ระวัง! กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมยิ่งเข้มขึ้น
       สหภาพยุโรป (European Union: EU) เสนอ แผน Lead Markets Initiative for Europe (LMI) รองรับยุทธศาสตร์กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม หวังชูยุโรปเป็นผู้นำใน ๖ สาขา คือ e-health การก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่มอัจฉริยะ สินค้าไบโอ การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และพลังงานหมุนเวียน (renewable) ซึ่งภาคธุรกิจกำลังจับตาว่าอาจนำไปสู่การมีกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น
จับตาวิกฤตอาหารโลก (โอกาสของไทย)
       ราคาอาหารทั่วโลกที่พุ่งขึ้นอย่างมากจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ องค์กรระหว่างประเทศต่างหันมาให้ความสำคัญ และเห็นพ้องกันว่าปัญหาดังกล่าวนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องร่วมมือกันเพื่อหามาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสม เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเนื่องหลากหลายประการ จนเกิดสถานการณ์ความระส่ำระสายในประเทศยากจน เกิดการประท้วงและก่อจลาจลในหลายประเทศ
ล้ำ้หน้า
จากฟ้าสู่ดิน
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
EconNews Staff Only

กระแส

รายงานพิเศษ

รายงาน

หลังชั่วโมงาน

ต่างประเทศ
Lamborghini Gallardo Superleggera กับม้า 530 ตัว
       Automobili Lamborghini เสนอนวัตกรรมใหม่ทางยานยนต์นั่นคือการทำให้ Gallaro (กาญาร์โด) ปราดเปรียวขึ้นจากการรีดน้ำหนักลงกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ให้พลังที่มากขึ้นจนถึง ๕๓๐ แรงม้าที่ ๘,๐๐๐ รอบต่อนาที ให้ความเร็วมากยิ่งขึ้นแค่ ๓.๘ วินาทีในการไต่เพดานจาก ๐ จนทะลุ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความภูมิใจที่มากขึ้นด้วย ๒.๕ กิโลกรัมต่อแรงม้า อัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าดีที่สุด
       ถ้าคุณรักความแรงและมีสตางค์ ยังจะมีคันไหนที่ให้คุณว่าดีกว่านี้อีก Lamborghini Gallardo Superleggera (แลมบอร์กินี กาญาร์โด ซูเปอร์เรจจิร่า)


ยานยนต์
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) -- Click!
เงินของพ่อแม่ที่ส่งเสียจะสูญเปล่า บางคนบางครอบครัวเงินร้อยบาทมีความหมายมากแล้ว ต้องหาวิธีทำให้ลูกศิษย์เข้าใจ ไม่สอบตก โดยยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้น        
       วันที่หายเหนื่อย...ก็วันที่ถ่ายรูปกับพวกเขาตอนเป็นบัณฑิต
       เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเริ่มชีวิต 'ครู' ในปี ๒๔๙๕ นั้น ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบงานสอนถึง ๓ วิชา
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6