ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
หน้าแรก            
พอเพียง พอเหมาะ พอดี
       "เดี๋ยวนี้กำลังพัฒนาไบโอดีเซล เพราะ...ดีเซลจะหมดโลกแล้ว...ไบโอดีเซลของแบบฝรั่งใช้เพียงสิบเปอร์เซ็นต์...แต่เราไม่ยอม จะใช้ไบโอดีเซลร้อยเปอร์เซ็นต์ หมายความว่าดีเซลแบบไบโอ แบบพืช ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์...
       คราวก่อนนี้ไปนครนายก ก็เลยใช้ไบโอร้อยเปอร์เซ็นต์ ไบโอใช้น้ำมันแบบแก๊สโซฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์แบบที่เขาใช้ ขึ้นภูเขาขึ้นชั้นก็ไปได้ดี รถก็ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์แบบของเราก็ขึ้นได้ดี แต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อย ราคาถูกกว่าดีเซล เดี๋ยวนี้ก็ใช้ดีเซลแบบแก๊สโซฮอล์

ข้อดีที่ กฟผ. กลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ
          มีกฎหมายใหม่ฉบับหนึ่งซึ่งอาจถูกมองข้าม เพราะเมื่อพิจารณาโดยผิวเผิน กฎหมายฉบับนี้กระทบคนจำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ แต่ถ้าพิจารณาต่อไปจะพบว่าไม่จริงเลย กระทบคนทั้งประเทศมากกว่า
คิด
ล้ำ้หน้า
'Escrow Account' มาช้าดีกว่าไม่มา
       'บ้าน' นับเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ที่สุดของคนปกติทั่วไปซึ่งมักซื้อหากันแค่ครั้งหรือสองครั้งในชีวิต ทว่าที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 'กรณีซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้าน' นับพันรายในแต่ละปี เป็นความเจ็บปวดของคนซื้อบ้านจำนวนไม่น้อยที่ดำรงคงอยู่ตลอดมา---ความเจ็บปวดของคนซื้อบ้านที่ว่านี้ กำลังจะได้รับการเยียวยาให้บรรเทาเบาบางลง หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. …. เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๙๐ วัน หลังจากเรียกร้องและรอคอยกันมาอย่างยาวนาน
รัฐกิจ
หลัก (การ) ของนักเลือกตั้ง
   หลังการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ แล้วเสร็จ และปรากฏจำนวนผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. มากที่สุดมาจากอดีตพรรคไทยรักไทย ที่วันนี้มีชื่อว่าพรรคพลังประชาชน จึงเป็นความชอบธรรมที่นายสมัคร สุนทรเวช อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อดีตหัวหน้าพรรคประชากรไทย ซึ่งวันนี้เป็นมวยแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชาชน จะเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล โดยมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรออยู่ข้างหน้า
การสร้างพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ ถึงจะไม่เรียกว่าขาย เลี่ยงไปเรียกว่าให้เช่าหรือบูชา นักกฎหมายยังคงถือว่าเป็น 'พุทธพาณิชย์' และถึงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการนี้จะเพื่อการกุศลไม่ว่าจะหักหรือไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ นักกฎหมายก็ยังเห็นว่าเป็นเรื่องของการค้า เพราะมีการซื้อขายเกิดขึ้น ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไร
       ความศรัทธาอันเป็นเรื่องเหนือเหตุผลนี่เองที่ทำให้มนุษย์ด้วยกันใช้โอกาสนี้ไปทำมาหากินด้วยการสร้างสิ่งที่มนุษย์เคารพบูชาตามความเชื่อออกจำหน่าย
       แม้แต่สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ก็ใช้ประโยชน์จากความเชื่อของมนุษย์ อาทิ การรายงานบุคคลสาธารณะที่ประสบอุบัติเหตุแล้วรอดชีวิตอันเนื่องมาจากพกพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว หรือรายงานปรากฏการณ์ให้โน้มเอียงไปในทางโชคลางอันจะทำให้ประชาชนที่คิดรวยทางลัดซื้อหนังสือพิมพ์มาใช้เป็นข้อมูลในการดั้นด้นไปยังแหล่งที่มีปรากฏการณ์เพื่อตีความให้เป็น 'เลขเด็ด' อย่างใกล้ชิดและชัดเจน จะได้หลุดพ้นจากความยากจนเสียที

ผู้ว่า ธปท. 'ธาริษา วัฒนเกส' กับ ๓ ความท้าทายทางการเงิน
       "เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่า แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยเริ่มกลับคืนมา ทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งดีขึ้นหลังจากที่ทิศทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ผ่านมาภาครัฐยังได้พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้ความต้องการในประเทศกลับมาเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๐ ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่หลายฝ่ายประเมินไว้แต่แรก และมีแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๑ มีแรงขับเคลื่อนที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในเกณฑ์ที่ได้เคยประมาณการไว้ที่ร้อยละ ๔.๕ ถึงร้อยละ ๖" ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในการแถลงประจำปี
       อย่างไรก็ตาม ผู้ว่า ธปท. จะมองมุมบวกว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ต่อเนื่องในปีนี้ แต่ยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนทั้งความไม่นอนทางการเมือง ราคาน้ำมันแพง และความยุ่งเหยิงในตลาดการเงินโลกต่อไปอีก โดยเฉพาะเมื่อสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลกและคู่ค้าสำคัญของไทย เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย จะมีผลต่อการส่งออกและบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนได้ทางหนึ่ง การใช้จ่ายในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว ยังคงเปราะบาง และความเสี่ยงของระบบการเงินโลกและเศรษฐกิจโลกที่เห็นอยู่นี้ จะมีนัยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

ประกันชีวิตปี ๕๑ รุกสร้างภาพหาความต่าง เน้นมาตรฐานการจัดการ/ตัวแทน/ปรับโครงสร้างองค์กร
       ปี ๒๕๕๐ ธุรกิจประกันชีวิตยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันที่เป็นไปอย่างเข้มข้น ซึ่งยังจะเข้มข้นขึ้นอีกในปี ๒๕๕๑ นี้ โดยไทยประกันชีวิตได้วางยุทธศาสตร์การสร้างแบรนด์ งานบริการ บุคลากร และผลิตภัณฑ์ ยึดหลักความต้องการของลูกค้าและจับต้องได้  ขณะที่เมืองไทยประกันชีวิตซึ่งดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบมาโดยตลอด จะเริ่มเร่งดำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ส่วนแมกซ์ประกันชีวิต ล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อเป็น 'ประกันชีวิตนครหลวงไทย' เพื่อผนึกกำลังระหว่างธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทในเครือทั้ง ๕ แห่ง ด้านกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จัดทัพใหม่ปรับโครงสร้างผู้บริหารช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็น ๑ ในใจของคนไทย สำหรับไอเอ็นจีประกันชีวิตหลังจากที่กลุ่มไอเอ็นจีเข้าถือหุ้นในธนาคารทหารไทย เท่ากับได้ทหารไทยเป็นฐานในการทำธุรกิจเพื่อผลักดันให้ธุรกิจประกันชีวิตของกลุ่มไอเอ็นจีติด ๑ ใน ๕ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เน้นการบริหารจัดการที่ดีบวกกับสร้างบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างให้ฝ่ายขาย
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
Never Give Up
       ชายคนหนึ่งเพิ่งจะมาพูดได้ตอนอายุ ๔ ขวบ
       ชายคนนั้น...เพิ่งจะมาอ่านหนังสือออกตอนอายุ ๘ ขวบ
       ชายคนนั้น...เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน
       ชายคนนั้น...เคยถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอาชีวะแห่งซูริค
       ชายคนนั้น...เคยถูกอาจารย์ระบุว่า 'สมองช้า ไม่ชอบสังคม และล่องลอยอยู่ในความฝันอันโง่เขลาของตัวเองตลอดเวลา'
       ชายคนนั้น...ชื่อ 'อัลเบิร์ต ไอสไตน์' บิดาแห่งปรมาณู

จากเอกชนถึงภาครัฐ: นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
       การพัฒนาในเรื่องของเมือง ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทุกระดับชั้นในประเทศ จัดเป็นขอบข่ายงานที่ไม่เพียงภาครัฐจะต้องมีความจริงใจในการดำเนินนโยบายแล้ว ภาคเอกชนก็ต้องให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้ร่วมกันจัดสัมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย ปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีความเห็นที่หลากหลายน่าสนใจดังนี้
อุตสาหกรรมอาหารเผชิญปัจจัยเสี่ยง ต้นทุนพุ่ง ขาดแคลนวัตถุดิบ ค่าเงินบาทแข็ง
       ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกำลังเผชิญปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน ทั้งจากต้นทุนสูงที่สูงขึ้น และเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตที่ต้องอาศัยการนำเข้าเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตชะลอตัว ขณะเดียวกัน แม้การส่งออกยังเติบโตเพราะความได้เปรียบประเทศคู่แข่งที่มีปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศเอง รวมถึงขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องสุขอนามัย แต่ภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจและค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ทำให้เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อาจส่งผลกระทบรุนแรงในปี ๒๕๕๑ ต่อมูลค่าการส่งออกที่อาจถึงขั้นถดถอย หากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ ๓๐ บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี ๕๑
       ปี ๒๕๕๑ ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของไทย อาจต้องเผชิญกับโจทย์ในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งจากประเด็นทางเศรษฐกิจภายนอกประเทศ อาทิ การชะลอลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก และจากประเด็นทางเศรษฐกิจภายใน ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของการเร่งฟื้นคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ตลอดจนการเร่งผลักดันรายจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้รวบรวมประเด็นแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๑ ไว้ดังนี้
เดนมาร์กในมือ Anders Rasmussen นายกฯ สมัยที่๓
       ในที่สุด นาย Anders Fogh Rasmussen ก็สามารถยึดครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กได้เป็นสมัยที่ ๓ ซึ่งนาย Rasmussen ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเดนมาร์ก ทั้งนโยบายในประเทศและนอกประเทศ
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) Click!
EconNews Staff Only


จากฟ้าสู่ดิน
สกู๊ปปก
หลังชั่วโมงาน

ต่างประเทศ
Suzuki Grand Vitara ใหม่ ขับเคลื่อน ๒ ล้อลองตลาด
       ชื่อ Suzuki ในบ้านเราจะไม่ติดอันดับแถวหน้าในแวดวงยานยนต์บ้านเรา แต่ในหมู่คนในรถขับเคลื่อน ๔ ล้อก็รู้จักกันดี โดยเฉพาะออฟโรดรุ่นเล็กอย่างแคริเบียน หลังจากการเข้ามาทำตลาดเองของบริษัทซูซูกิ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แม้ยังไม่สามารถสร้างความโดดเด่นในภาพรวม แต่ในแง่ของตลาดเฉพาะกลุ่ม Suzuki ก็สามารถจับกลุ่มได้ในระดับน่าพอใจ อย่าง Carry Pickup และรถอเนกประสงค์ APV  ล่าสุด Suzuki นำเข้ารถยนต์ Grand Vitara รุ่นใหม่ล่าสุดเข้ามาลองตลาดอีกครั้ง โดยนำมาเฉพาะตัว ๕ ประตู ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เข้ามาขายเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

ยานยนต์
กระแส
รายงานพิเศษ
รายงาน
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรืออ่านฉบับ e-Book คลิ๊ก!!! - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6