พระราชพิธีสังเวยพระป้าย

staff only
 
  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อี ค อ น นิ ว ส์    สื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
 
หาซื้ออีคอนนิวส์ได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรือจากแผงหนังสือดิจิทัล True e-Book - - สมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6
 
 
 
 
 
 
 
อ่านเรื่องโดยละเอียดเกี่ยวกับพระราชพิธีเนื่องในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
- พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
- มหาสมาคม
- จุดเทียนชัยถวายพระพร
- พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
- งานถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ
- กระบวนเรือพระราชพิธีฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พร้อมภาพประกอบจากฉบับจริงตามแผงหนังสือชั้นนำ หรือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ True E-book
หรือโทร. 0-2953-4502 - 6
ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ตั้งกระทู้/แสดงความคิดเห็นต่อข่าวต่างๆ  คลิ๊ก..กระดานข่าวอีคอนนิวส์
อ่านอีคอนนิวส์ฉบับสมบูรณ์
ทั้งเนื้อหา ข้อมูลประกอบ พร้อมภาพ ได้จากฉบับพิมพ์บนแผงหนังสือชั้นนำหรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6 หรือเลือกซื้อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ True E-book
จากฟ้าสู่ดิน
พระราชพิธีสังเวยพระป้าย
  

พระราชพิธีสังเวยพระป้าย เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้จัดสังเวยในวันไหว้ของจีน ณ พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน และในวันตรุษจีน ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑ ของจีน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เครื่องสังเวยที่ใช้เป็นเครื่องสังเวยคู่ ประกอบด้วย หัวหมู เป็ด ไก่ ขนมเข่ง ขนมเปี๊ยะ ซาลาเปา ผลไม้ กระดาษเงิน กระดาษทอง วิมานเทวดาทำด้วยกระดาษ ผ้าสีชมพู ประทัด ดอกไม้ ธูป เทียนเงิน เทียนทอง
       ส่วนพระป้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพิธีสังเวย คือพระป้ายที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และพระป้ายที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จารึกเป็นภาษาจีนบนแผ่นไม้จันทน์ ปิดทองขอบไม้จันทน์จำหลักลายจีน ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทน์จำหลักลายลงรักปิดทอง ตั้งอยู่ ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน และ
       พระป้ายอีกที่ มีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระ เหมือนกับองค์พระสยามเทวาธิราช แต่พระพักตร์ลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีน ทำด้วยไม้จันทน์ จำหลักลงรักปิดทอง มีฉัตรทอง ๕ ชั้น ตั้ง ๒ ข้าง จารึกพระปรมาภิไธยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีน ตั้งอยู่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
       กำหนดการพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะ และธูปหาง ปักที่เครื่องสังเวย พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง
       เมื่อธูปที่เครื่องสังเวยหมดดอก เจ้าหน้าที่จึงลาถอนเครื่องสังเวย และนำมาวิมานเทวดาไปปักในแจกันที่ใต้เครื่องบูชา พร้อมผูกผ้าสีชมพู เป็นเสร็จพิธี
๐ ๐ ๐
       'ป้าย' ชาวจีนเรียกว่า 'เกสิน' หมายถึง ป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้าน
       ธรรมเนียมจีนถือว่าการบูชาเซ่นสรวงบรรพบุรุษเป็นการแสดงกตัญญูรู้คุณ อันจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ปฏิบัติ

พิชัยชลสินธุ์