ข้อความ บทความ และภาพ ใน 'www.econnews.org'  เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอีคอนนิวส์ จำกัด ติดต่อผู้จัดทำ econnews@econnews.org
ตั้งกระทู้/แสดงความคิดเห็นต่อข่าวต่างๆ  คลิ๊ก..กระดานข่าวอีคอนนิวส์
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซ็ทเทรดดอทคอม
 
ระวัง! สารก่อมะเร็ง
เมื่อต้องใช้โฟมบรรจุอาหารร้อน


    ัจจุบันพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารปรุงเสร็จ อาหารสำเร็จรูป หรืออาหารตามสั่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เพราะสะดวกรวดเร็ว แต่กล่องโฟมเหล่านี้ แม้จะผลิตได้มาตรฐานมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งาน แต่ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกวิธี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
0 0 0
       ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) เพื่อควบคุมเกี่ยวกับภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ซึ่งครอบคลุมพลาสติกชนิดโพลิสไตรีนที่ใช้ในการผลิตภาชนะโฟม โดยได้กำหนดปริมาณสารอันตรายที่อาจจะมีตกค้างอยู่ในเนื้อภาชนะในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการนำไปใช้งานปกติ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ออกสำรวจภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด พบว่า ได้มาตรฐานทุกตัวอย่าง นอกจากนี้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์โฟมสำหรับใส่อาหารที่ผู้ผลิตนำมาตรวจวิเคราะห์เพื่อการรับรองสินค้า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ตรวจวิเคราะห์พบว่า มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน
       อย่างไรก็ตาม มีพฤติกรรมการใช้ภาชนะโฟมที่อาจส่งผลให้สารอันตรายในโฟมหลอมละลายออกมาได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนว่า การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ร้อนจัด โดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้ำมัน เช่น ไข่ดาว ผัดซีอิ้ว ทั้งผู้จำหน่ายและผู้บริโภคจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระวังภาชนะหลอมละลายจนอาจทำให้สาร 'สไตรีน' ปนเปื้อนในอาหาร
       การนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อน เมื่อโฟมสัมผัสกับอาหารร้อนจัดเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ภาชนะเสียรูปและอาจหลอมละลายจนมีสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งออกมาปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุอยู่ได้ โดยปริมาณการละลายออกมาของสไตรีนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย ๓ อย่าง คือ ไขมันในอาหาร ระยะเวลา และอุณหภูมิระหว่างการสัมผัสของอาหารกับภาชนะ ซึ่งอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้สารสไตรีนมีการละลายออกมาได้มากกว่าอาหารที่ไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ
       ปัจจุบันพบว่า มีการนำภาชนะโฟมไปใช้อย่างไม่เหมาะสมกับสภาพอาหาร เช่น นำไปใส่อาหารที่ร้อนจัด หรือนำอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมไปอุ่นในเตาอบไมโครเวฟ ซึ่งหากอุ่นอาหารจนมีความร้อนสูงก็อาจทำให้กล่องโฟมละลาย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารให้เหมาะสมกับสภาพของอาหาร เช่น ไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัด โดยเฉพาะอาหารทอดด้วยน้ำมัน เพราะสไตรีนจะละลายได้ดีในน้ำมัน นอกจากนี้ ก่อนนำภาชนะโฟมมาใช้ควรกำจัดเศษโฟมที่หลงเหลืออยู่ตามผิวภาชนะโฟมออกก่อนหรือใช้ถุงพลาสติกใสรองกล่องโฟมก่อนบรรจุอาหาร
       สำหรับการอุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟนั้น ควรนำอาหารใส่ภาชนะกระเบื้องเคลือบหรือภาชนะแก้วทนไฟ และไม่ควรนำกล่องโฟมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันการละลายออกมาของสารเคมีที่อาจจะเกิดสารพิษสะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

staff only
บุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์  สื่อเศรษฐกิจและสังคม  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
อีคอนนิวส์- - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 วางแผงแล้ว! หาซื้อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป  หรือสมัครสมาชิก โทร. 0-2953-4502 - 6